היקף חובת שיגור התראות על ביטול פוליסה עקב חוב פרמיות

מהו היקף חובת שיגור מכתבי ההתראה מטעם חברת הביטוח למבוטח על ביטול פוליסה עקב אי תשלום פרמיות: האם די בכך שהיא רק שלחה אותם למבוטח, או שמא עליה גם לוודא שהוא קיבל אותם בפועל?

ביטול פוליסה

זו השאלה עמה התמודד בית משפט השלום בתל אביב בעת שהוא דן בתביעה למימוש פוליסות ביטוח חיים של מנוח שרכש אותן בשנת 2010 מחברת הפניקס.

הפוליסות נרכשו לצורך כיסוי הלוואות מובטחות במשכנתא שהמנוח נטל מבנק לאומי לרכישת דירה בראשון לציון, באופן לפיו הפניקס התחייבה לשלם לבנק לאומי בעת פטירתו את יתרת ההלוואה שלא נפרעה על ידו.

למרבה הצער, כעבור 6 שנים בלבד, בספטמבר 2016, המנוח נמצא ללא רוח חיים בדירתו. אחותו של המנוח, שהייתה גם יורשתו היחידה, פנתה לפניקס בדרישה לתשלום תביעת ביטוח החיים בהלוואת המשכנתא.

אולם, הפניקס סירבה להיענות לדרישת האחות, בטענה שהפוליסות בוטלו כבר ביוני 2016, קרי, שלושה חודשים בלבד לפני פטירת המנוח, בשל אי תשלום פרמיות ממרץ 2016, בסך כולל של 738 ₪, עקב ביטול הוראות הקבע של המנוח, ולאחר שהיא שלחה לו שני מכתבי התראה לפני ביטול הפוליסות, כאמור בסעיף 15(א) לחוק חוזה הביטוח.

סעיף זה קובע כי חברת הביטוח רשאית לבטל פוליסה עקב אי תשלום פרמיות ("דמי הביטוח"), בתנאי שהיא שלחה למבוטח שני מכתבי התראה בדרישה לשלם את הפרמיות, האחד תוך 15 ימים, והשני תוך 21 ימים נוספים, והדרישות הללו לא נענו.

האחות לא ויתרה, והגישה תביעה כנגד הפניקס בפני בית משפט השלום בתל-אביב, בבקשה שיורה לפניקס לשלם את תביעת ביטוח החיים לפי הפוליסות, קרי, לשם לבנק לאומי את יתרת ההלוואות שלא נפרעו בעת פטירת אחיה.

גדר המחלוקת: האם הפוליסות בוטלו כדין ותוך מילוי חובת שיגור ההתראות?

גדר המחלוקת בין הצדדים היה צר ומצומצם: הצדדים לא נחלקו על לשון הפוליסה או תנאיה, והם גם לא נחלקו על כך שהמנוח חדל מלשלם את הפרמיות ממרץ 2016, כי אם על השאלה האם ביטול הפוליסות היה חוקי ותוך מילוי חובת שיגור ההתראות לפי הדין.

האחות טענה שהפוליסות בוטלו שלא כדין, מאחר שאחיה דאג כל השנים לעמוד בחובותיו ובתשלומיו השנים, כך שהוא לא היה מודע לביטול הוראות הקבע לתשלום הפרמיות במרץ 2016, בפרט שיש לו פוליסת ביטוח חיים נוספת בפניקס, שהמשיכה להיות משולמת במלואה וברצף, כך שלא הייתה לו סיבה לחשוד שדווקא הוראות הקבע הללו בוטלו.

עוד טענה האחות שהפניקס לא הוכיחה שהיא שלחה ומסרה בפועל לאחיה המנוח את מכתבי התראה לפני ביטול הפוליסות, שכביכול נשלחו אליו מהמערכת הממוחשבת של הפניקס, וכי בכל מקרה, הוא לא קיבל אותם מעולם, מאחר שהכתובת שמצוינת במכתבים הללו לא הייתה כתובתו העדכנית, הואיל והיא התגורר בדירה שרכש באמצעות כספי ההלוואה המובטחת במשכנתא.

הפניקס, מנגד, טענה שהיא שלחה את מכתבי ההתראה לכתובת שנמסרה לה על ידי המנוח עצמו, בעת רכישת הפוליסות, שלא טרח לעדכן אותה מאז על כתובתו העדכנית, ועל כן היא עמדה בחובה המוטלת עליה לפי סעיף 37(א) לחוק חוזה הביטוח, לפיה יש לשלוח את ההודעות של חברת הביטוח למבוטח לפי הכתובת האחרונה של המבוטח שידועה לחברת הביטוח.

עוד טענה הפניקס שהחובה המוטלת עליה לגבי שיגור מכתבי ההתראה לפי הדין, איננה חובת מסירה שלהם כי אם חובת שליחה בלבד. לפיכך, די להציג את המכתבים במערכת הממוחשבת שלה, וחזקה עליהם שהם גם נשלחו למנוח, כדי להעביר את הנטל לכתפי אחותו, אולם זו איננה יכולה להעיד על ידיעתו של אחיה, מאחר שהיא לא הייתה מעורבת בענייניו בזמן אמת, ולכן לא ניתן לקבל את עדותה כבעלת דין יחידה, ללא סיוע ראייתי שיתמוך בה.

במילים אחרות: הפניקס "הקטינה ראש", והסירה מעצמה כל אחריות לגבי וידוא שליחת ומסירת ההתראות למבוטח המנוח. [השוו מנגד לכתבה שפרסמנו בעבר: ביטל את ביטוח החיים בטלפון לפני שנרצח: האם הפוליסה תקפה?].

חובת יידוע המבוטח על הכוונה לבטל את הפוליסות עקב אי תשלום פרמיות

בית המשפט דחה את טענתה של הפניקס, וקבע שהחובה המפורשת והעקבית שחלה לפי הפסיקה על חברות הביטוח לגבי שיגור מכתבי ההתראה לפי סעיף 15(א) לחוק חוזה ביטוח, איננה מתמצית בשליחתם בלבד למבוטח, אלא על חברת הביטוח לוודא ולהוכיח שהמבוטח גם קיבל אותם לידיו בפועל (!), וזאת על מנת להבטיח שהמבוטח אכן ידע על סיכון ביטול הפוליסה עקב אי תשלום הפרמיות, דבר שעלול להיות הרה אסון מבחינתו, וזאת ביחס למקרים שבהם אי תשלום הפרמיות נבע מקשיים חולפים וברי תיקון, או בשל אי פרעון שלא מדעת עקב רשלנות או שכחה של המבוטח, ובכל מקרה ללא כל כוונה לבטל את הפוליסה.

אמנם, חוק חוזה הביטוח איננו קובע באיזו דרך יש לשלוח למבוטח את ההתראות, בעוד שבפסיקה צוינו מספר גישות שונות לכך, החל במשלוח בדואר רגיל, דרך משלוח בדואר רשום, וכלה במשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה. עם זאת, כל הגישות הללו – ולרבות הגישה המקלה ביותר כלפי חברת הביטוח – סוברות שעליה לוודא  שההתראות שנשלחו על ידה למבוטח אכן הגיעו אליו בפועל!

כלומר, על חברת הביטוח מוטלת חובת יידוע המבוטח על הכוונה לבטל את הפוליסות שלו עקב אי תשלום הפרמיות, שכוללת את חובת שליחת מכתבי ההתראה למבוטח + חובת וידוא קבלתם בפועל על ידי המבוטח.

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

icon

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

הצגת פלטי מחשב של חברת הביטוח איננה מספיקה להוכחת שיגור ההתראות

בהסתמך על העדויות והראיות שהוגשו במקרה דנן, קבע בית המשפט שהפניקס לא עמדה בחובה היידוע שמוטלת עליה, ושלא רק שהיא לא הוכיחה שהמנוח קיבל את מכתבי ההתראה שלה, אלא היא אף לא הוכיחה שהיא בכלל שלחה לו אותם.

העדות שהעידו מטעם הפניקס לא יכלו לומר דבר על אופן שליחת מכתבי ההתראה למנוח ואופן וידוא קבלתם על ידו. תחת זאת הן רק טענו ש-"עצם הימצאות העתקי המכתבים במערכת הממוחשבת של הפניקס מעידה על שליחתם ומסירתם למבוטחים" … אף זאת למרות שבפסיקה כבר נקבע לא אחת שהצגת פלטי מחשב של חברת ביטוח, שמהם עולה לכאורה שלמבוטח נשלחו מכתבי התראה, איננה מספיקה להוכחת שליחתם ומסירתם.

לגבי טענת הפניקס לפיה היא שלחה את המכתבים לכתובת אותה מסר המנוח בעת רכישת הפוליסה, אותה המנוח לא טרח לעדכן אצלה, קבע בית המשפט שהפניקס ידעה היטב שהמנוח כבר עבר להתגורר בדירה שרכש באמצעות כספי המשכנתא, מה גם שהיא שאלה אותו בעת רכישת הפוליסה מהי כתובתו באותה עת, ולא מהי כתובתו העתידית לצורך שיגור מכתביה אליו.  מכאן, שגם אם הפניקס הייתה מוכיחה שהיא אכן שלחה למנוח את ההתראות, אזי ברור שהן לא הגיעו למנוח עצמו.

בסיכומו של דבר, קבע בית המשפט שביטול הפוליסות על ידי הפניקס נעשה שלא כדין, וחייב אותה לשלם לבנק לאומי את יתרת ההלוואות שלא נפרעו בעת פטירת המבוטח המנוח.

[ת"א (ת"א) 10291-11-18 סלובודניק נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ]

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך