הארכה מיוחדת של תקופת ההתיישנות בתחום הביטוח

על אף שתקופת ההתיישנות בביטוח מקוצרת ובת שלוש שנים בלבד, ישנן סיטואציות שבהן ניתן להאריך את תקופת ההתיישנות. להרחבה בנוגע למקרים בהם ניתן להאריך את תקופת ההתיישנות המקוצרת, עיינו בכתבה הבאה.

דרכים להארכת תקופת ההתיישנות בביטוח

מקרים בהם ניתן יהא להאריך את תקופת ההתיישנות

תקופת ההתיישנות של תביעת ביטוח היא תקופה קצרה בת שלוש שנים בלבד. זהו כמובן הכלל והוא עשוי להשתנות בהתאם לסוג הביטוח וחריגים נוספים הקבועים בחוק. כך למשל, ישנם כיסויים, כגון ביטוחי אובדן כושר עבודה, הכוללים עילת תביעה מתחדשת, בהם גם אם חלפה תקופת ההתיישנות, עדיין לא אבדה כל הזכות וניתן לתבוע לתקופה רטרואקטיבית בת שלוש שנים. כמובן, המשמעות היא שחלק מהתקופה אבדה, אך לא כולה. מעבר לכך, ישנם חריגים נוספים, עליהם נרחיב מיד.

כאמור, חוק חוזה הביטוח קובע תקופת התיישנות קצרה, בת 3 שנים בלבד. אך, בתיקון שערכה כנסת ישראל בחוק חוזה הביטוח, לא מכבר, ביום 26.11.2020, נקבע כי בביטוחי חיים, סיעוד, מחלות ואשפוז, אשר נמכרו או חודשו לאחר מועד התיקון הנ"ל, תעמוד תקופת ההתיישנות על 5 שנים מקרות האירוע הביטוחי.

יחד עם זאת, בכתבה זו ברצוננו להביא פניכם מבוטחים יקרים, מקרים מיוחדים בהם מוארכת תקופת ההתיישנות בביטוח מעבר לתקופה הנ"ל וחברת הביטוח לא תוכל להיאחז בטענת התיישנות.

מקרה ביטוח של קטינים

חוק ההתיישנות קובע, כי מנין תקופת ההתיישנות אצל קטינים יחל מהגיעם לגיל 18. לפיכך, בכל הנושא של תביעת ביטוח של קטין, מתחילים לספור 3 שנים מהגיעו לגיל 18, קרי מועד ההתיישנות מוארך עד לגיל 21.

התיישנות שלא מדעת

פעמים רבות, מתגלות הנסיבות העובדתיות המקימות עילת תביעת ביטוח בשלב מאוחר ולאחר שחלפה תקופת ההתיישנות. במקרים כאלה קובע חוק ההתיישנות, כי ניתן יהא להאריך את תקופת ההתיישנות בכפוף לכך שהגילוי המאוחר של העובדות המקימות את עילת התביעה אינו נובע מרשלנותו של המבוטח, אשר היה יכול לגלותן לפני המועד שהתגלו בפועל.

הודעה במקצת הזכות

חוק ההתיישנות קובע, כי במידה ונתבע הודה במקצת הזכות, אפילו לאחר תקופת ההתיישנות, אזי תתחיל להימנות תקופת ההתיישנות להימנות החל מאותו מועד שבו הוכרה מקצת הזכות. לפיכך, מקום שחברת הביטוח מודה במקצת זכותו של מבוטח על פי פוליסת ביטוח, תחל להימנות תקופת התיישנות ביטוח החל מאותו מועד.

לסיכום

גולשים יקרים, נבקש להבהיר, כי בדין ובפסיקה קיימים מצבים נוספים בהם ניתן יהא להאריך את מועד תקופת התיישנות ביטוח והרשימה המפורטת למעלה אינה רשומה סגורה. הארכות אפשריות נוספות כגון הארכות עקב ליקוי נפשי או שכלי. לפיכך, בכל מקרה של ספק אנו ממליצים לכם לפנות לקבלת ייעוץ משפטי וחישוב תקופת התיישנות ביטוח.

לקבלת ייעוץ משפטי ובדיקת מועד תקופת התיישנות ביטוח באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר. לידיעתכם, ייעוץ מוקדם  עשוי לשפר את מצבכם וסיכוייכם המשפטי. נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך