חובת מבטח ליידע מבוטח על סייגים בביטוח

חוק חוזה הביטוח קובע מספר הוראות אשר תכליתן בין היתר לוודא, כי המבוטח יודע את תנאי הביטוח. בין יתר ההוראות, קובע חוק חוזה הביטוח, בסעיפים 2 ו-3 לחוק, כי על חברת הביטוח להעביר למבוטח לאחר כריתת החוזה את תנאי הביטוח ולהבליט סייגים לחבות הביטוחית על פי הפוליסה.

 

אל הממונה על הביטוח הגיעו מספר תלונות על ידי מבוטחים אשר רובן היו סביב אותו נושא – חברת הביטוח שינתה את תנאי הביטוח המקוריים לאחר חידוש הפוליסה, מבלי שיידעו אותם בדבר. חברות הביטוח מצידן טענו, כי עדכנו את המבוטחים בדבר התנאים החדשים כשהם מפנים אותם לתנאי הפוליסה.

 

בחוזר שהוציא הממונה על הביטוח ביום 9.12.1997, עומד הוא על כללי ההתנהגות הנדרשים מחברת הביטוח בעת צירוף מבוטח לביטוח וחידושו. בחוזר מבקש הממונה על הביטוח להבהיר, כי חל איסור על חברות הביטוח להוסיף תנאים חדשים לפוליסה הנועדים לשיטתן לפטרן מחבות בעת מקרה ביטוח, מבלי שהמבוטחים קיבלו הודעה על שינוי התנאים ונתנו לכך את הסכמתם.

 

הממונה על הביטוח מבקש להבהיר, כי חברת ביטוח אינה יכולה לצאת ידי חובה על ידי שליחת תנאי הפוליסה בה מובלעים התנאים החדשים אשר נועדו לפטרה מחבות ולסמוך על שתיקת המבוטח כאילו נתן בכך את הסכמתו לתנאים החדשים.

 

הממונה על הביטוח חוזר ומבהיר לחברות הביטוח, כי מוטל עליהן על פי דין החובה ליידע את המבוטח בדבר התנאים החדשים ולוודא, כי הוא מבין אותם ומסכים להן (חובת היידוע והווידוא). על חברת הביטוח לעשות זאת בגלוי וחברת ביטוח שלא תעשה כן תיחשב כמי שנהגה שלא בתום לב ובדרך מקובלת.

 

פרט להפניית ההוראות הרבלנטיות של חוק חוזה הביטוח, מפנה הממונה על הביטוח את חברות הביטוח אל פסיקות עדכניות שניתנו על ידי בתי המשפט.

 

בין היתר מפנה הממונה על הביטוח לפסק דין שניתן על ידי בית משפט השלום בירושלים, לפיו לא די בהדגשה באותיות גדולות ובצבע אדום על גבי כריכת הפוליסה ואף לא די בהודעה מצד סוכן הביטוח למבוטח, כדי שחברת הביטוח תצא ידי חובה אחר חובתה ליידע המבוטח ולוודא עימו כי הוא מבין את השינוי ונותן לכך את הסכמתו.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך