מבטח שלא יעמוד על תנאי הכיסוי הביטוחי – חשוף לסנקציה

האם יכולות חברות הביטוח להתבסס על תנאים וחריגים לכיסוי הביטוחי אשר לא הובאו לידי המבוטח בעת ההצטרפות לביטוח ולא הוסברו לו ? האם יכולות חברות הביטוח לעשות כן, שעה שלא ווידאו כי המבוטח מבין את משמעות התנאים ופועל על פיהם בפועל ? בכתבה הבאה תוכלו למצוא הסבר ממצה אודות חובת "היידוע והווידוא" המוטלת על חברות הביטוח כלפי מבוטחיהן.

חובת גילוי של תאגיד ביטוח

חובת גילוי של מבטח כלפי המבוטח

לעיתים, דוחה חברת הביטוח תביעות של מבוטחים על בסיס תנאי ביטוח המופיעים בפוליסה ואשר נועדו לשיטתה לפטרה מחבות. חברת הביטוח עושה כן, אף על פי שבמקרים רבים בעת ההצטרפות לביטוח לא נאמר למבוטח דבר ולו חצי דבר ואין איזכור על תנאי ביטוח אלה אף בהצעת הביטוח עליה חתם המבוטח.

בפועל, המבוטח אשר היה סמוך ובטוח, כי פוליסת הביטוח שרכש מכסה אותו מפני כיסוי מסוים, חסרת כיסוי.

כפי שכבר הבהרנו לא אחת, פוליסת ביטוח הינה מוצר מיוחד, בלתי מוחשי שעל טיבו מתקשה המבוטח לעיתים קרובות לעמוד. יש גם לזכור, כי מבחינה עסקית ושיווקית, חברות הביטוח והפועלים מטעמם לרבות סוכני הביטוח מבקשים להצניע מטבע הדברים את חסרונות המוצר, על מנת למוכרו כמה שיותר.

לסוגיה זו התייחסו מלומדים רבים ולא מעט פסקי דין יצאו בעניין.

חובת היידוע והווידוא

ברבות השנים, התפתחה לה חובת היידוע והווידוא המוטלת על חברות הביטוח (חובת גילוי של מבטח), לפיה על חברת הביטוח ליידע את המובטח עוד בשלבים המוקדמים של עריכת חוזה הביטוח ובכלל זה בהצעת הביטוח בדבר חריגי הביטוח, על מנת לידע את המבוטח כבר בשלב של הצעת הביטוח על היקף הכיסוי ולוודא שהוא ער לו.

עוד נקבע בפסיקת בתי המשפט, כי חובה זו היתה מתמלאת לו היה המבטח ממשיך ומוודא שהמבוטח ער לחריג ובמקרים מתאימים מוודא, כי המבוטח מקיימו בפועל. כך למשל, בכל הנוגע להתקנת אמצעי מיגון כתנאי לביטוח, נקבע בפסיקה, כי על חברת הביטוח לוודא התקנה בפועל של אמצעי המיגון המבוקשים על ידי קבלה מאת המתקין של אמצעי המיגון.

עוד נקבע בפסיקה, כי חברת הביטוח לא תוכל להסתתר מאחורי הטענה, לפיה הצעת הביטוח ו/או פוליסת ביטוח נשלחו לידי המבוטח ולא די בכך בכדי שתצא פטורה אחר חובת היידוע והווידוא המוטלת עליה.

חברת הביטוח גם לא תוכל להסתפק בהודעה טלפונית לשם עמידה אחר חובת גילוי.

לפיכך, במידה ונדחתה תביעתכם על בסיס חריג אשר מעולם לא הובא לידיעתכם ואף לא בשלבים המוקדמים לביטוח, אנו ממליצים לכם שלא לקבל את דחיית חברת הביטוח כמובנת מאליה ופנו לקבלת ייעוץ משפטי.

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת תביעתכם, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר. נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.