שאלות נפוצות

מהי תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח?

ההתיישנות בתביעות ביטוח הינה 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח המזכה, למעט תביעות שעניינן ביטוח חיים, מחלות קשות או סיעוד, בהן ההתיישנות הינה 5 שנים.

האם במסגרת בירור התביעה רשאית חברת הביטוח לבצע בדיקה?

כן. לחברת הביטוח הזכות לברר את חבותה, בין היתר באמצעות ביצוע בדיקה רפואית של המבוטח.

מהו המועד שבו על חברת הביטוח להודיע לי אם קיבלה או דחתה את התביעה?

על חברת הביטוח לברר את חבותה תוך זמן סביר ולהודיע את התשובה למבוטח עד לא יאוחר מ 30 ימים לאחר קבלת מלוא המידע הדרוש לה לבירור החבות. לכן, עם הגשת התביעה, חשוב לוודא שלרשות חברת הביטוח מלוא המידע הנדרש, למען לא יוארך מועד בירור החבות.

האם ניתן לערער על קביעת חברת הביטוח לדחות את תביעתי?

על פניו ניתן להגיש ערר לחברת הביטוח. יחד עם זאת לא תמיד מדובר במהלך נכון מבחינה משפטית וכדאי להיוועץ עם עו"ד טרם ביצועו.

ככל ונדחתה תביעתי האם נכון להגיש תביעה לבית המשפט?

התשובה נעוצה בסיבת הדחייה. ככל ודחיית התביעה אינה מוצדקת בוודאי שיש מקום לקדם הליך משפטי באמצעות עו"ד העוסק בתחום.