חברת הביטוח מסרבת לשלם? רשימת עצות שימושיות

עצות "עשה ואל תעשה" שימושיות למבוטחים המבקשים לממש את זכויותיהם על פי פוליסת ביטוח שרכשו ו/או אשר תביעתם לתשלום תגמולי ביטוח נדחתה על ידי חברת הביטוח.

עצות שימושיות בתביעות ביטוח

עצות שימושיות במקרה של דחיית תביעה

דחו את תביעתכם לקבלת תגמולי ביטוח ואינכם יודעים מה לעשות? באפשרותכם להתייעץ בכל עת עם עורך דין הבקיא בתחום דיני הביטוח בעמוד  – פורום דיני ביטוח.

מעבר לכך, לפניכם מספר עצות שימושיות, אשר עשויות להקל עליכם בניהול תביעתכם אל מול חברת הביטוח:

אל תקבלו את דחיית חברת הביטוח כמובנת מאליה

לעומת חוזים רבים אחרים המסדירים עסקאות צרכניות, פוליסות ביטוח בעלות מאפיינים מיוחדים, אשר הופכים את תחום הביטוח (דיני ביטוח) לענף משפטי ייחודי:

  1. מדובר במוצר צרכני שאינו מוחשי והמבוטח אינו יכול לעמוד אחר טיבו.
  2. בין המבוטח וחברת הביטוח קיימים פערי ידע, הבנה ויכולת עצומים.
  3. חוזה הביטוח על פי רוב הינו חוזה אחיד והמבוטח חסר יכולת להשפיע על תנאי העסקה.
  4. חוזה הביטוח ארוך ומסורבל, רצוף ושגור במושגים ומונחים הקשים להבנה למי שאינו בקיא בתחום.
  5. למבטח חובות מיוחדות הקבועות בדין ובפסיקה שהמבוטח לא תמיד מודע להן.

משכך, אל תקבלו את דחיית חברת הביטוח כמובנית מאליה, ופנו בכל מקרה להערכת סיכויי תביעתכם או קבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין הבקיא בתחום דיני הביטוח.

אל תסתפקו בהסבר בעל פה

בכל מקרה בו נדחית תביעתכם, עמדו על קבלת מכתב דחייה מחברת הביטוח המפרט את נימוקי הדחיה, כמתחייב ע"פ הכרעה עקרונית של המפקח על הביטוח, אשר קיבלה תוקף בפסיקת בית המשפט העליון. חשיבות קבלת מכתב דחייה היא בכך שחברת הביטוח תהא מנועה מלהעלות במועד מאוחר יותר (לדוג' במסגרת כתב ההגנה המוגש על ידה לבית המשפט) נימוקים נוספים וחדשים לדחיית תביעתכם, אותם יכולה היתה לטעון בהזדמנות הראשונה, קרי במכתב המפרט את נימוקי הדחיה.

היזהרו מתחבולות

לרשות חברת הביטוח ארסנל גדול של כלים להתמודדות עם מבוטחיה. לצורך בירור חבותה לתשלום תגמולי הביטוח, נעזרת חברת הביטוח בין היתר בחוקרים, שמאים, מומחים ועורכי דין, אשר צריכים להצדיק את שכרם. לפיכך, בטרם המפגש עם נציגי חברת הביטוח, אנו סבורים, כי על המובטח להיוועץ עם מומחים ואנשי מקצוע מטעמו גם אם על פניו לא נגלית לעין כל סיבה לעשות כן.

היזהרו מהצעות מפתות

הצעות מצד חברת הביטוח לתשלום מופחת של תגמולי ביטוח צריכה לעורר אצלכם חשד. ככלל, הימנעו מחתימה על כתב קבלה ושחרור טרם קבלת ייעוץ משפטי מתאים, קל וחומר בשל מצוקה כלכלית או לחץ מצד חברת הביטוח.
בנוסף, הימנעו ככל הניתן מהתניית תשלום תגמולי ביטוח חלקיים ומופחתים על גבי כתב קבלה וויתור, ללא כל קשר לסיבה בעטייה הופחתו התגמולים. ככל וחברת הביטוח מסרבת לשלם את תגמולי הביטוח המלאים, דרשו, כי הסכום החלקי/המופחת ישולם כסכום אשר אינו שנוי במחלוקת, כמתחייב מהנחיות המפקח על הביטוח. וודאו, כי הדבר מצוין על גבי כתב קבלה.

על כל פנים, בטרם מתן הסכמתכם להצעה כלשהי מצד חברת הביטוח, וכל שכן בטרם חתימתכם על גבי מסמך כלשהו מטעם חברת הביטוח, אנו ממליצים להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום דיני הביטוח.

היזהרו מהתיישנות

התיישנות בהליכי ביטוח – בתביעות מסוג זה ישנה התיישנות מקוצרת בת שלוש שנים בלבד והיא נספרת החל ממועד קרות מקרה הביטוח. ביטוחי חיים, סיעוד, מחלות ואשפוז, שנמכרו לאחר תיקון שנערך לחוק בחודש 11.2020 כוללים תקופת התיישנות ארוכה יותר במעט בת חמש שנים בלבד.

פנייה או דרישה לחברת הביטוח אינה עוצרת את מניין תקופת ההתיישנות והמרוץ מופסק אך ורק עם הגשת התביעה לבית המשפט, או קבלת הסכמה כתובה ומפורשת מחברת הביטוח על הארכת תקופת ההתיישנות. לכן, היזהרו מסחבת מיותרת ורישמו לפניכם תמיד את התיישנות ביטוח.

פנו לקבלת ייעוץ משפטי

כעולה, תביעות לתגמולי ביטוח אינן פשוטות כלל ועיקר ונדרשת בקיאות וידע ניכר בתחום על מנת לבחון את סיכויי התביעה. לפיכך, אנו ממליצים לפנות בכל מקרה לקבלת ייעוץ משפטי בדבר זכויותיכם על ידי עורך דין מהתחום סמוך ככל הניתן לאחר דחיית התביעה.

עצות שימושיות אינפוגרפיקה

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת סיכויי תביעתך על ידי עורך דין הבקיא בדיני ביטוח, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר.

נדגיש, כי פנייתך חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך