מבטח שלא יפרט את נימוקי הדחייה כנדרש בדין יושתק

על פי הנחיות המפקח על הביטוח, בכל מקרה שנדחית תביעה על חברת הביטוח לפרט בכתב ובהזדמנות הראשונה את מלוא נימוקי הדחייה. הנחייה זו קיבלה גם גושפנקא של בית המשפט העליון. מה קורה כאשר חברת הביטוח לא ממלאת אחר הנחיית המפקח על הביטוח? עיינו בכתבה הבאה.

מכתב דחייה

על פי חוק חוזה הביטוח, נדרשת חברת הביטוח להעביר למבוטח את תגמולי ביטוח בתוך 30 ימים מקבלת המידע והמסמכים הדרושים לה לבירור תביעת ביטוח וחבותה על פי הפוליסה. אחרת, נדרשת חברת הביטוח להודיע למבוטח את עמדתה ובכתב.

תנאי הפיקוח על הביטוח ופסיקת העליון

על פי הנחיות המפקח על הביטוח, במידה והחליטה חברת הביטוח לדחות תביעת ביטוח של מבוטח, עליה לפרט בהזדמנות הראשונה ובכתב את כל נימוקיה לדחייה. חברת ביטוח שלא עושה כן, לא תוכל להעלות בהמשך נימוקים נוספים ואחרים פרט לאלה שהועלו על גבי מכתב דחייה.

בפסיקת בית המשפט העליון (פרשת אסולין) נקבע, כי אין ליתן לחברת הביטוח להעלות טענות הגנה אשר לא הועלו ופורטו על גבי מכתב דחייה וכי הנחיות המפקח על הביטוח מחייבות אותה. עוד קבע בית המשפט העליון, כי במבחני השכל הישר לחברות הביטוח די משאבי כסף ומשאבי זמן להיערך כך שתשובותיהן למבוטחים לא יהיו חלקיות אלא מבוססות ורציניות.

באופן ספציפי נקבע בפסיקת בתי המשפט, כי המכתב כאמור תוחם את גבולות המחלוקת בין חברת הביטוח למבוטח.

למרבה הצער, כאשר מגיש המבוטח תביעה לבית המשפט, מנסות חברות הביטוח לערוך "מקצה שיפורים" לנימוקי הדחייה ומרחיבות את חזית טענתן בטענות מטענות שאין להן כל זכר במכתב הדחייה. טקטיקה זו, מהווה סטייה בולטת וברורה מצד חברת הביטוח של הנחיות המפקח על הביטוח וחובת תום הלב המוטלת עליה כבעל דין חוזי ומסעיף 23 לחוק חוזה הביטוח, המורה לחברת הביטוח "לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו" עם קבלת תביעת המבוטח.

נבקש להבהיר, כי להנחיית המפקח על הביטוח תכלית חשובה. ההנחיה נועדה להגן על ציבור רחב של צרכנים בהתמודדות מול חברת הביטוח בניהול תביעות ביטוח, היות והם נמצאים באופן טבעי בעמדה נחותה למול חברות הביטוח, בעלת המשאבים ואנשי מקצוע רבים. באמצעות ההנחיה ומסירת מלוא טענות הדחייה בהזדמנות הראשונה ובכתב, תינתן בידי ציבור המבוטחים ודאות ביחס לעמדת חברת הביטוח. כך גם, יהא בידי המבוטחים האפשרות לכלכל את צעדם ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי.

אי עמידת מבטח בתנאים שקבע המפקח ובית המשפט העליון

אנו בדעה, כי ככל שכתב ההגנה המוגש לבית המשפט על ידי חברת הביטוח מכיל טענות שלא נטענו על ידה בכתב בעת הדחייה, דינן להימחק מכתב ההגנה.

ומה קורה כאשר חברת הביטוח כלל לא מעבירה למבוטח עמדה כתובה ?

מסתמנת מגמה בפסיקת בתי המשפט, לפיה חברת ביטוח שלא העבירה מכתב דחייה לא תהיה רשאית להעלות טענה כלשהי נגד התביעה ויש לדחות את מלוא טענות ההגנה שהועלו על ידה ולקבל את תביעת המבוטח במלואה.

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת תביעתכם, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר.
           
ייעוץ, הדרכה וליווי משפטי על ידי עו"ד העוסק בניהול תביעות ביטוח, מוקדם ככל ניתן, עשוי לשפר את מצבכם המשפטי. נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

2 תגובות

  • 6 בדצמבר 2016 בשעה 11:57

    רע"א 10641/05 הפניקס ואח' נ' חביב אסולין

  • 5 בדצמבר 2016 בשעה 22:16

    שלום רב,

    אפשר לקבל את המראה מקום של פס"ד שניתן ע"י בית המשפט העליון בפרשת אסולין

התגובה שלך