חוזרי הפיקוח על הביטוח

עיקרי חוזרי הביטוח אשר התפרסמו על ידי המפקח על הביטוח בתחום תביעות הביטוח. את הרשימה המלאה ניתן למצוא באתר משרד האוצר – מחלקת ביטוח.

המפקח על הביטוח

אגף הפיקוח על הביטוח

אין זהו סוד כי בין הצדדים לעסקת הביטוח קיימים פערים עמוקים. לרשות תאגידי הביטוח יעד, כלים ומשאבים רבים, כמו גם יועצים, מומחים, עורכי דין ועוד.

במספר הזדמנויות עמד בית המשפט העליון על אופיים המיוחד של תאגידי הביטוח, ואף כינה אותם "סוכנות חברתית". תוך כך, בתי המשפט אף החילו כלפי תאגידי הביטוח נורמות מהמשפט הציבורי, כגון חובות אמון וגילוי מוגברות.

פערי הכוחות, הידע והמידע שבין הצדדים לעסקת הביטוח, ואופיים המעין ציבורי של תאגידי הביטוח, חייבו אף הקמה של מוסדות פיקוח.

המחוקק הבין כי כוחות השוק כשלעצמם אינם מסוגלים להעניק למבוטח הגנה מספקת.

יתרה מכך, לאור לקחי העבר, וההבנה כי התנהלות כלכלית לא תקינה מצד תאגיד עשויה להותיר מבוטחים רבים ללא יכולת לפרוע את השטר שעליו חתום תאגיד הביטוח, הוביל את המחוקק אף היא להקים את אגף הפיקוח במשרד האוצר.

חשוב להבהיר כי תפקיד הפיקוח לשמור על איזון ראוי כדי שיתקיים הפיקוח היעיל הנדרש לטובת הציבור, אך ימנע פיקוח מיותר / עודף שיש בו להכביד על תאגידי הביטוח ותוך כך לגרימה של ייקור דמי הביטוח בהם נושאים המבוטחים.

פיקוח עודף עשוי לפגוע ביוזמות, תחרותיות או אף לגרום לעליית מחירים.

חוזרי פיקוח נפוצים שניתנו על ידי הממונה על הביטוח:

 1. חוזר המפקח על הביטוח מיום 31.8.09 – חוזר הקובע כללים והוראות אשר לפיהם על חברות הביטוח לנהוג במסגרת הליך יישוב תביעות ביטוח של מבוטחים.
 2. חוזר הממונה על הביטוח מיום 29.6.08 – חברות הביטוח אינן יכולות לחייב מבוטחיהן בפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה הכוללות הגדרת עיסוק מקצועי, לעבור הליך של שיקום כתנאי להמשך תשלום תגמולי ביטוח.
 3. חוזר הממונה על הביטוח מיום 10.6.08 – ביצוע בדיקת הפוליגרף במסגרת תביעות ביטוח תיעשה אך ורק בכפוף לתנאים הקובעים בחוזר. כעקרון, חברות הביטוח אינן יכולות לחייב מבוטחיה בביצוע בדיקת פוליגרף.
 4. חוזר המפקח על הביטוח מיום 23.12.2007 – חוזר זה מהווה המשך ישיר של חוזר המפקח על הביטוח מיום 24.6.2002 (ראו להלן) ועוסק באופן מימוש הזכויות על פי פוליסת ביטוח רכוש, במקרה של תאונה. כך למשל, עוסק החוזר בזכות המבוטח לבחור שמאי מרשימת שמאי חוץ, זכותו לקבל העתק מדו"ח השומה ועוד.
 5. חוזר הממונה על הביטוח מיום 17.8.05 – החוזר עוסק בפרטים אשר יכללו ולא יכללו בטופסי קבלה וויתור עליהם מחתימה חברת ביטוח את מבוטחיה בעת סיום תביעות ביטוח, על מנת למנוע ניצול לרעה של הדבר.
 6. חוזר הממונה על הביטוח מיום 14.4.03 – הרחבת מקרה ביטוח סיעודי גם על מבוטחים המאובחנים על ידי רופא מוסמך תשושי נפש. החל מיום 1.7.04, פוליסות ביטוח סיעודי המשווקות על ידי חברות הביטוח יעניקו כיסוי ביטוחי גם למבוטחים תשושי נפש.
 7. חוזר המפקח על הביטוח מיום 24.6.2002 – חוזר אשר פורסם על ידי המפקח על הביטוח בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשה הידועה בשם "בג"ץ השמאים" הדן בהתנהלות הלקויה מצד חברות הביטוח בנוגע להערכת נזקים על ידי שמאי בית.
 8. חוזר הממונה על הביטוח מיום 16.4.2002 – חברות הביטוח אינן יכולות להגביל בפוליסות ביטוח המשווקות על ידן (למעט ביטוחים שונים המוחרגים) את חופש הבחירה של מבוטח ביחס למקום  השיפוט אשר ברצונו לנהל את תביעת הביטוח.
 9. חוזר המפקח על הביטוח מיום 15.3.2000 – על חברת הביטוח להמציא למבוטח העתק מלא של פוליסת ביטוח גם בביטוחים קבוצתיים, על מנת שיוכל המבוטח לדעת את זכויותיו ולממשם בבוא העת.
 10. חוזר הממונה על הביטוח מיום 15.11.1999 – בביטוחי חיים (כגון: ביטוח נכות, ביטוח מחלה, ביטוח תאונה) של הזולת, על חברות הביטוח לקבל את הסכמתם ובכתב של אותם אנשים אשר את חייהם מבקשים לבטח.
 11. חוזר הממונה על הביטוח מיום 16.11.1998 – על חברות ביטוח הדוחה תביעות ביטוח ומסרבות לשלם תגמולי ביטוח ליידע המבוטח כל נימוקי הדחייה בהזדמנות הראשונה ובכתב. חברת ביטוח שלא תעשה כן, לא תוכל להעלות בשלב מאוחר יותר נימוקי דחייה נוספים.
 12. חוזר הממונה על הביטוח מיום 9.12.1997 – על חברות הביטוח ליידע את המבוטחים ולוודא, כי הם מבינים את משמעות תנאי הביטוח אשר נועדו לפטרן מחבות בקרות מקרה הביטוח. מבטח שלא פועל כמתחייב על פי החוזה נוהג שלא בתום לב ושלא בדרך מקובלת.
 13. חוזר הממונה על הביטוח מיום 23.7.1995 – על חברת הביטוח להנחות במסגרת בירור תביעות ביטוח את הפועלים מטעמה, לרבות חוקרי ביטוח פרטיים, שלא לחקור קטינים לא בנוכחות הוריהם או האפוטרופוס שלהם.
 14. חוזר הממונה על הביטוח מיום 13.10.1985 – מבוטח אשר חברת הביטוח ביטלה לו את פוליסת הביטוח בשל אי תשלום דמי ביטוח, יוכל לדרוש את חידוש הפוליסה, בכפוף לתנאי המפורט בחוזר.
 15. חוזר הממונה על הביטוח מיום 6.1.1983 – הגבלת תקרת הפיצוי המשולם בהליכי תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה.
האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

4 תגובות

 • 26 ביוני 2023 בשעה 12:24

  שלום רב, ברצוני לשאול האם כתב סילוק שהמציאה החברה למבוטח שהחליט בתחילה לא לחתום עליו הוא מסמך שמחייב את חברת הביטוח במידה ולאחר זמן מה המבוטח החליט לחתום על אותו כתב סילוק וכעט חברת הביטוח אינה רוצה לשלם על פי אותו כתב סילוק, או שחברת הביטוח יכולה להתנער ממנו כיום כאשר המבוטח סירב בתחילה לחתום עליו.

  • 24 ביולי 2023 בשעה 18:32

   חופני שלום,

   ככל והמבוטח לא הסכים לחתום על שטר הסילוק והתקדם עם ההליך המשפטי, הרי שהשטר אינו רלוונטי יותר. יצוין כי משלוח שטר סילוק בתחילת ההליך, אינו מחייב את חברת הביטוח לשלם את הסכום המצוין בשטר בשלבים מתקדמים יותר.
   מכל מקום, מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק בתחום.

 • 19 באוגוסט 2022 בשעה 17:21

  שלום
  מבקש לדעת איך אפשר למצוא או לקבל מסמך של המפקח בנושא אחריות חברת הביטוח של הנהג הפוגע לשלם לנהג הנפגע.
  תודה

  • 23 באוגוסט 2022 בשעה 11:59

   גורי שלום, ניתן למצוא את חוזרי המפקח על הביטוח באתר האינטרנט של רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. בהצלחה.

התגובה שלך