מהי ריבית עונשית?

כאשר חברת ביטוח מסרבת לשלם את תגמולי הביטוח שלא בתום לב היא חשופה לסנקציה של ריבית עונשית מצד בית המשפט. באילו מקרים יטו בתי המשפט להשית ריבית מיוחדת על חברות הביטוח, ובכלל באילו ביטוחים יחול הכלל? כל המידע בכתבה שלפניכם. 

תשלום ריבית מיוחדת - עונשית

תביעת ביטוח הינה על פי רוב תוצאה של סירוב מבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח מכוח הפוליסה שרכש (להלן: "תשלום ביטוח").

בכתבה זו נדון באפשרות של בתי המשפט להטיל על חברות הביטוח ריבית מיוחדת על תגמולי הביטוח אשר לא שולמו שלא בתום לב ומנימוקים שאינם ענייניים.

באילו מצבים ייעשה בסנקציה שימוש?

לשם הבהרת הסוגיה, והמקרים שבהם ייעשה שימוש בהטלת ריבית עונשית נתייחס לשני המצבים הבאים:

[1]  במצב הראשון, הסירוב של תשלום ביטוח יורד לשורשו של עניין, כלומר דחיית עצם זכאותו של המבוטח לתגמולים (למשל עקב אי התקיימות מקרה הביטוח, או קיומו של חריג אשר לשיטת חברת הביטוח נועד לפטרה מאחריות).

אולם, במסגרת הליך של תביעת ביטוח מתברר שדחיית חברת הביטוח וסירובה לשלם תגמולי ביטוח נתמך בנימוקים שאינם עניינים ושלא בתום לב.

למשל, התברר שהסיבה לאי העברת תשלום ביטוח הייתה התשת המבוטח, או התברר, כי דחיית התביעה הייתה מבלי שביררה חברת הביטוח את חבותה כנדרש ממנה, או הדחייה לא נומקה, ועוד.

[2] במצב השני, הסירוב של תשלום ביטוח נובע בשל אי הסכמה בנוגע לשיעורם של תגמולי ביטוח, אף על פי שחברת הביטוח מסכימה על כך שמגיע למבוטח סכום כלשהו מתוך תביעת הביטוח.

אולם בשל מחלוקת לגבי הסכום הכולל של תגמולי ביטוח להם זכאי המבוטח, לא מועברים לרשותו כל תשלום ביטוח וגם תגמולי ביטוח שאינם במחלוקת.

דומה להמחשת הסנקציה

אפרת אשר מבוטחת בביטוח תאונות אישיות של שחקניות כדורסל, נפגעה במהלך משחק כדורסל בברך ימין.

אפרת הגישה תביעה לתשלום זכויותיה בביטוח ונבדקה על ידי מומחה מטעם חברת הביטוח אשר קבע כי נותרה לה נכות צמיתה עקב התאונה בשיעור 5% המזכה אותה בתשלום הביטוח תגמולי ביטוח.

אפרת לא קיבלה את קביעת מומחה חברת הביטוח ופנתה למומחה מטעמה לשם קבלת הערכה נוספת וזה קבע, כי נותר לה נכות צמיתה בשיעור 10%.

אפרת פנתה אל חברת הביטוח ודרשה לקבל תגמולי ביטוח על פי אחוזי הנכות קבע המומחה מטעמה, אולם בשל המחלוקת סירבה חברת הביטוח להמציא לה תשלום ביטוח, אף על פי שאפרת זכאית לכל הפחות לתשלום תגמולי ביטוח בשיעור 5%.

לכאורה, במקרה זה לא הייתה לחברת הביטוח כל סיבה לדחות את תביעת ביטוח ולהימנע מלהעביר לרשות אפרת את אותם תגמולי ביטוח שאינם במחלוקת  והתנהגות זו מהווה מהלך שאינו הוגן, אשר אין לאפשרו.

שכן, סעיף 27 של חוק הביטוח, קובע, כי על חברת ביטוח להעביר למבוטח תוך 30 יום מהיום שקיבלה את מלוא המסמכים הרלבנטיים, את מלוא תגמולי הביטוח שלגביהם אין לה כל מחלוקת.

לגבי 5% נכות אין לחברת הביטוח מחלוקת ולכן היה עליהם לשלמם. כעת, משלא שילמה חברת הביטוח תגמולים אלה, נשאלת מה הסנקציה לה היא צפויה.

פרשנות חוק הביטוח

חוק הביטוח קובע בסעיף 28א', כי אי תשלום תגמולי ביטוח שאינם במחלוקת תוך 30 יום כאמור, יכול להביא לכך שבית המשפט יחייב את חברת הביטוח לשלם על אותם תגמולי ביטוח ריבית גבוהה שיכולה להגיע עד לפי שלושה מהריבית הקבועה בחוק פסיקת ריבית והצמדה. אותה ריבית יכולה להיפסק גם על תגמולי הביטוח שלא שולמו וגם על הפרשי ההצמדה על התגמולים הללו. ריבית זו נקראת "ריבית מיוחדת" או "ריבית עונשית".

מלשון סעיף 28א' של חוק הביטוח משתמע כאילו, רק במצב השני (בדוגמא של אפרת) חשופה חברת הביטוח לסנקציה של ריבית מיוחדת.

שכן, חוק הביטוח נוקט בלשון "תגמולים שאינם שנויים במחלוקת". ברם, פירוש זה אינו עומד עם תכליתו של חוק הביטוח והטלת סנקציה של ריבית מיוחדת התקבלה בפסיקת בתי המשפט גם במצב הראשון המפורט מעלה. נקבע, כי אין כל מניעה, כי רק בהליך המשפטי יתברר שאי תשלום תגמולי ביטוח היה מבלי באמתחת חברת הביטוח נימוק ענייני, בתום לב.

חשוב לדעת, כי סעיף 28א' דן באי תשלום ביטוח בנוגע לביטוחים אישיים בלבד (ביטוח חיים, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח רכוש לרכב וכן ביטוח דירות ותכולתן) ובית המשפט אינו יכול לעשות בו שימוש בביטוחי אחריות.

כך או כך, פסיקת ריבית מיוחדת הינה סנקציה לא קלה אשר יכולה להיות מוטלת על חברות הביטוח בשל אי תשלום ביטוח. יאמר, כי הואיל ואותה ריבית מיוחדת יכולה להגיע לסכומים גבוהים מאוד, הרי שבטרם יפסוק אותה בית המשפט, יבדוק הוא האם אי תשלום ביטוח מטעם חברת הביטוח בדבר הסכום אשר נטען לגביו, כי אינו שנוי במחלוקת או שחדל להיות שנוי במחלוקת במהלך הליך משפטי, נעשה מטעמים ענייניים ואמיתיים ובתום לב.

בכל מקרה, ברור, כי אי תשלום ביטוח מטעמים בלתי עניינים ושלא בתום לב, מציב את חברת הביטוח בסיכון בפני מצב בו תידרש לשלם ריבית מיוחדת. לפיכך, חשוב בכל דיון משפטי נגד חברת ביטוח, לוודא, כי זו פעלה על פי הדין בכל הנוגע לתשלום תגמולי ביטוח. ככל שלא נהגה כדין, יש לטעון לפסיקת תשלום ריבית מיוחדת כאמור.

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת תביעתכם, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר. ייעוץ וליווי משפטי מוקדם, עשוי לשפר את מצבכם המשפטי. נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות. 

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.