מסרבת להמציא מסמכים בטענת "חיסיון"

האם יכולה חברת ביטוח אשר דחתה תביעת ביטוח של מבוטח להימנע מחשיפה של מסמכים אשר נערכו על ידה ו/או על ידי מי מטעמה (פעמים רבות בשיתוף עם המבוטח) לצורך בירור חבותה על פי פוליסה ? לקבלת תשובה קראו את הכתבה המלאה.

חסיון מסמכי ביטוח

החובה המוטלת על תאגידי הביטוח

עם קרות מקרה ביטוח חלה על חברת ביטוח חובה לברר את חבותה על פי פוליסת ביטוח. לצורך כך דורשת חברת הביטוח מהבוטח להעביר לרשותה מסמכים שונים כגון, מסמכים רפואיים, חשבונאיים, צילומים ועוד. כמו כן, נוהגות חברות הביטוח לעשות שימוש במומחים שונים כגון מומחים רפואיים, שמאים, מהנדסים, חוקרי ביטוח ועוד.

סביר הגיוני וראוי כי במידה וחברת הביטוח נעזרת במומחים לצורך בירור חבותה, כגון מומחה רפואי המצבע בדיקה גופנית למבוטח, תעביר למבוטח העתק של חוות הדעת הרפואית. בפועל, במקרים מעטים בלבד מעבירות חברות הביטוח העתקי חוות הדעת ובמידה וחברת הביטוח קיבלה החלטה לדחות תביעת ביטוח הדרך היחידה הפתוחה למבוטח לממש זכויותיו על פי פוליסת ביטוח ולהוציא את צדקתו לאור היא לפנות בתביעה משפטית לערכאות משפטיות.

במסגרת ההליכים המשפטיים המתנהלים בבתי המשפט נקודת המוצא היא שקיים גילוי מרבי של המסמכים הנמצאים ברשות בעלי הדין, שהרי ביסוד ההליך המשפטי עומדת חשיפת האמת. לכן, זכאי מבוטח לקבל לידיו במסגרת הליך "גילוי מסמכים"העתק של חוות הדעת אשר נועדו לצורך בירור החבות של חברת הביטוח, אחרת יוענק לחברות הביטוח יתרון בלתי מוצדק ובלתי הוגן במסגרת ניהול תביעות ביטוח, בניגוד לכלל האומר שיש לאפשר לבעלי דין "לשחק" בקלפים גלויים. שהרי, אם חוות הדעת תשרת את מטרתו של המבטח הוא יגלה אותה כראיה מטעמו ואם לאו, ימנע המבטח להגישו.

הפרקטיקה הנוהגת

אף על פי כן, עושות חברות הביטוח במסגרת ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדן כל שביכולתן על מנת שלא לחשוף במסגרת ההליך של "גילוי מסמכים" מסמכים מסוימים ובייחוד חוות דעת שאינן טובות להן, למרות שנערכו לצורך בירור חבות של תביעת ביטוח. חברות הביטוח עושות כן תחת אצטלת טענת "חיסיון", היינו היות המסמך חסוי.

המשמעות היא איפוא שהן חברת הביטוח והן המבוטח לא יוכלו לעשות שימוש במסמך לגביו נטענת טענת חיסיון במהלך הדיון בבית המשפט. טענת חיסיון בהליכי גילוי מסמכים המתנהלים בהליך המשפטי נועדה למנוע באופן מוחלט הצגתם של אותם מסמכים במהלך המשפט כולו. בפסק הדין המנחה שניתן על ידי בית המשפט העליון בעניין חיסיון מסמכים ואי חשיפת מסמך במגרת הליך גילוי מסמכים, נקבע כי תנאי לתחולת חיסיון הינו כי המטרה העיקרית או הדומיננטית בהכנתו היתה ההכנה לקראת משפט.

לאמור, השאלה שעל בית המשפט לעמוד בבואו להחליט בבקשה שלא לחשוף מסמך כלשהו, היא האם המטרה העיקרית או הדומיננטית בהכנת המסמך נערך כהכנה לקראת משפט. אנו סבורים כי מסמך שנערך על ידי חברת ביטוח לצורך בירור חבות של תביעת ביטוח, נערך מטעמים ענייניים שאינם קשורים למשפט הצפוי, אלא במהלך העסקים הרגיל ואינו צריך ליהנות מהגנת חיסיון.

לכן גם אנו סבורים כי חברות הביטוח לא יכולות להעלות טענת חיסיון של דו"חות חקירה, דו"חות שמאות, חוות דעת של רופאים מומחים וחוות דעת של מומחים שונים. מסמכים אלה נערכים במסגרת חובתו החוקית של המבטח לברר את חבותו משנמסרה לו הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלום תגמולי ביטוח, קרי, כחלק משגרת עיסוקו ותפקידו, ועל כן אין לומר כי מטרתם העיקרית או הדומיננטית הינה הכנה לקראת משפט צפוי.

היעלה על הדעת כי מבוטח שהעמיד את עצמו לבדיקה בפני מומחה רפואי של הצד שכנגד לא יזכה לקבל לידיו את חוות הדעת הרפואית, אף על פי שהתיר בדיקה של גופו ואפשר לחברת הביטוח לעיין במסמכים רפואיים שהם עצמם חסויים מכוח חיסיון רפואי ?!

גולשים יקרים, ככל ונדחתה תביעתכם לתשלום תגמולי ביטוח וחברת הביטוח מסרבת להמציא לעיונכם העתק מלא של המסמכים הנוגעים לדבר, גשו לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין לדיני ביטוח הבקיא בתחום. למסמכים אלה חשיבות רבה במידה ותהיו מעוניינים לממש את זכויותיכם בערכאה שיפוטית ועל חברת הביטוח קיימת חובה למסור אותם בשעה שנערכו לצורך בירור חבות של תביעת ביטוח.

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת סיכוי תביעה, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר המופיע באתר. ייעוץ משפטי מוקדם עשוי לשפר את מצבכם המשפטי.

נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך