קיבל פיצוי למרות שרישיונו נשלל במועד התאונה

בית המשפט חייב את חברת הביטוח מנורה לשלם פיצויים בגין נזקי רכב עקב תאונה, וזאת למרות שרישיון הנהיגה של נהג הרכב נשלל לכאורה במועד התאונה לפי רישומי משרד הרישוי.

רישיון נהיגה

ככלל, פוליסות ביטוח רכב מקיף נוהגות להתנות את תשלום הפיצויים בגין נזקים שנגרמו עקב תאונת דרכים בקיומו של רישיון נהיגה בתוקף במועד התאונה.

מדובר בתנאי סף לתחולת הפוליסה, אשר קובע שככל שיסתבר שלנהג הרכב לא היה רישיון נהיגה בתוקף במועד התאונה עצמה, אזי הפוליסה לא תחול, וכפועל יוצא מכך תישלל זכאותו לקבלת תגמולי הביטוח.

זו גם הייתה הטענה עליה הסתמכה חברת הביטוח מנורה בעת שהיא דחתה תביעה לקבלת כספי הביטוח בסך של 140,581 ₪ בגין נזקי רכב שנגרמו למבוטח שלה עקב תאונת דרכים שאירעה ביוני 2016.

לעומת זאת, המבוטח טען בתוקף שהיה לו רישיון רכב בתוקף במועד התאונה, ועל כן הוא זכאי לקבלת הפיצויים כדת וכדין.

המחלוקת: האם היה לנהג רישיון רכב בתוקף במועד התאונה?

המחלוקת בין הצדדים עסקה, איפוא, בשאלה הפשוטה הבאה: האם אכן היה לנהג הרכב המבוטח רישיון רכב בתוקף במועד התאונה שאירעה ביוני 2016 או לאו?

תשובה חיובית לשאלה זו תוביל למסקנה לפיה גם הפוליסה הייתה בתוקף במועד התאונה, ועל כן הנהג זכאי לקבלת הפיצויים בגין נזקי הרכב שנגרמו בעטיה, ולהיפך.

חברת הביטוח טענה שמבירור שהיא ערכה במרכז הסליקה של חברות הביטוח, עלה שרישיונו של הנהג נשלל נכון למועד התאונה, וזאת מכח פסק דין שניתן לגביו כבר בדצמבר 2015, לאחר שרכבו צולם בעת ביצוע נהיגה מעבר למהירות המותרת באוגוסט 2015, ועל כן הוא אינו זכאי לקבלת הפיצויים בהתאם לתנאי הפוליסה.

פסק דין זה קבע שרישיונו של הנהג נפסל בפועל לחודש וכן נרשמו לו 10 נקודות חובה. נקודות אלו התווספו לנקודות נוספות שנרשמו לחובתו עוד קודם לכן, כך שבמצטבר הם הגיעו יחדיו למעל 36 נקודות חובה, דבר שהביא בדיעבד להתליית רישיונו על ידי משרד הרישוי עד לביצוע קורס ומבחן תיאוריה חוזר.

הנהג לא הכחיש שרישיונו הותלה מכח פסק דין שניתן נגדו בדצמבר 2015, אולם הוא גם טען שאותו פסק הדין ניתן נגדו בהעדר הגנה, וכי הוא בוטל מאוחר יותר, בפברואר 2016, לאחר שהוכח שלא הוא נהג ברכב בעת ביצוע העבירה של נהיגה מעבר למהירות המותרת, אלא מישהי אחרת, שהודתה בכך, ובעקבות זאת העונש שנגזר עליו, כולל 10 נקודות החובה, הוסב על שמה, וכתוצאה מכך גם בוטלה התליית רשיונו, וזאת כבר בפברואר 2016, כאמור.

לפיכך, המשיך הנהג לטעון, אין חולק שהיה לו רישיון נהיגה בתוקף במועד התאונה, שכאמור אירעה רק ארבעה חודשים לאחר מכן, ביוני 2016. אולם, עקב איחור בדיווח המשטרתי על ביטול פסק הדין ושלילת הרישיון, לא עודכן המחשב של רשות הרישוי על כך נכון למועד התאונה. לאחר שנודע לנהג על כך, הוא פנה מייד למשרד הרישוי ופעל לתקן את המחדל ולעדכן את רישומיו כנדרש, דבר שאירע בפועל רק באוגוסט 2016, כלומר, 6 חודשים תמימים לאחר ביטול התליית הרישיון ו-2 חודשים לאחר התאונה.

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

icon

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

הרישום במשרד הרישוי לגבי מצב רישיון הנהיגה הינו דקלרטיבי בלבד

בית המשפט קבע שהרישום במשרד הרישוי לגבי (אי) קיומו של רישיון נהיגה בתוקף הינו רישום דקלרטיבי בלבד. כלומר, מדובר ברישום שרק מצהיר על (אי) קיומו של רישיון נהיגה בתוקף, וזאת להבדיל מרישום מהותי, שקובע באופן פוזיטיבי ומהותי האם לנהג יש כשירות לנהוג או לאו, דבר שנתון לסמכותם של בית המשפט, המשטרה, ורשויות האכיפה בלבד.

במילים אחרות, הגופים שמוסמכים לקבל את ההחלטות המהותיות בדבר פסילת רישיון נהיגה הינם בית המשפט, המשטרה, ורשויות האכיפה בלבד, בעוד שמשרד הרישוי נדרש רק לרשום את אותן החלטות מהותיות במסגרת רישומיו.

במקרה דנן, אין חולק שכנגד הנהג ניתן פסק דין בדצמבר 2015 בגין נהיגה מעל למהירות המותרת, אשר קבע שרישיונו של הנהג ייפסל לחודש ימים וכן  הורה לרשום 10 נקודות לחובתו של הנהג, דבר שבהצטבר עם נקודות חובה נוספות שהיו לו הביא להתליית רישיונו של הנהג על ידי משרד הרישוי עד לביצוע קורס ומבחן תיאוריה חוזר. אולם, גם אין חולק שפסק דין זה בוטל בפברואר 2016 לאחר שנהגת אחרת הודתה שהיא זו שנהגה ברכב מעל המהירות המותרת, באופן לפיו העונש של פסילת הרישיון לחודש ימים ורישום 10 נקודות החובה הוסב על שמה משמו על הנהג.

המסקנה הנובעת מכל האמור לעיל הינה היא שבמועד התאונה, ביוני 2016, היה לנהג רישיון בתוקף מבחינה מהותית, ומכאן שגם הייתה לו פוליסה בתוקף, ועל כן הוא זכאי לקבלת הפיצויים לפיה.

אמנם, לפי רישומי משרד הרישוי, רישיונו של הנהג היה לכאורה "שלול" במועד התאונה ביוני 2016, אולם רישום דקלרטיבי זה לא תאם את מצבו המהותי והעובדתי של רישיון הנהיגה של הנהג, שהיה כבר פעיל ובתוקף באותה עת, וזאת אך ורק מאחר שרישומי משרד הרישום לא עודכנו בהתאם אלא רק לאחר מועד התאונה, עקב עיכוב בדיווח על החלטת בית המשפט בדבר ביטול פסק הדין למשטרת ישראל, וממנה למשרד הרישוי.

בנסיבות אלו, כלל לא ברור מדוע חברת הביטוח מנורה התעקשה על טענתה לפיה הנהג לא עמד בתנאי הפוליסה, וזאת למרות שהוכח באופן חד משמעי שפסק הדין שבגינו נשלל רישיונו בוטל עוד לפני התאונה, וכי חוסר העדכון על כך במחשב של משרד הרישוי נבע מסיבה טכנית בלבד (!)

בנסיבות אלו לא היה כל מקום מצידה של חברת הביטוח להיאחז בסיבה הטכנית הנ"ל, ולהתנער מאחריותה לפי הפוליסה בהסתמך על סיבה זו.

בשורה התחתונה, קיבל בית המשפט את התביעה של הנהג, והורה לשלם לחברת מנורה לשלם לו את הפיצויים בגין נזקי הרכב. בנוסף חוייבה מנורה בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 20,000 ₪.

[ת"א (ב"ש) 54731-09-17 גידור הדרום בע"מ נ' מנורה]

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך