פסק דין: הנהג לא ידע כי רישיונו נשלל ולכן הכיסוי הביטוחי תקף

המבוטח היה מעורב בתאונת דרכים, אך חברת הביטוח סירבה לכסות את הפיצויים שנדרש לשלם, מאחר שנהג ללא רישיון. בית-המשפט, עם זאת, הכריע לטובת המבוטח.

נהיגה ללא רישיון

פוליסת ביטוח רכב מספקת כיסוי ביטוחי לבעל הרכב במקרה שיזדקק לפיצויים או יידרש לשלם פיצויים בגין נזק שנגרם לו או לאדם אחר בתאונת דרכים שהיה מעורב בה. בדרך כלל מופיע בפוליסה כזו תנאי הקובע שהפוליסה מאבדת מתוקפה, אם המבוטח נהג ברכב בעת התאונה ללא רישיון תקף. אך האם תנאי זה מתקיים גם כאשר המבוטח לא ידע בזמן התאונה כי רישיונו נשלל?

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט השלום בכפר סבא, נקבע כי על אף שמבוטח נהג ברכבו בעת תאונת דרכים ללא רישיון בתוקף, הכיסוי הביטוחי שלו לצורך כיסוי נזקי התאונה לא נפגע, מאחר שלא היה מודע לכך שרישיונו נשלל לפני התאונה. בהמשך לכך, חויבה חברת הביטוח שהוציאה את הפוליסה, לכסות את סכום הפיצויים שנדרש המבוטח לשלם לאדם אחר שהיה מעורב בתאונה.

השתתף בקורסי נהיגה מונעת, אך לא הפקיד את רישיונו

במקרה הנדון, המבוטח היה מעורב בנובמבר 2014 בתאונת דרכים, בה פגע עם רכבו ברכב חונה. המבוטח וחברת הפניקס – חברת הביטוח ממנה רכש את פוליסת ביטוח הרכב שלו, נתבעו ע"י חברת הביטוח של בעל הרכב החונה, ונפסק כי עליהם לפצות אותו על נזקיו בסכום של כ-50 אלף ש"ח.

לכאורה, הפניקס הייתה אמורה לשלם את סכום הפיצויים, למעט דמי השתתפות עצמית החלים על המבוטח, אך היא סירבה לכך בטענה שהפוליסה לא הייתה בתוקף בעת התאונה, מאחר שרישיון הנהיגה של המבוטח נשלל עוד ביולי 2013 ולא חודש נכון ליום התאונה. כראיה לטענתה הציגה הפניקס בבית-המשפט פלט מחשב של משרד הרישוי ממנו עולה כי רישיונו של המבוטח אכן נשלל ביולי 2013 בשל צבירת נקודות לחובתו בגין עבירות תנועה.

בעקבות זאת, הגיש המבוטח "הודעת צד שלישי" נגד הפניקס, בה דרש מבית המשפט לחייב את החברה לכסות את סכום הפיצויים שהוטל עליו לשלם. כנימוק לכך טען המבוטח כי בעת התאונה כלל לא ידע שרישיונו נשלל, שכן לא קיבל שום הודעה בעניין ולא נדרש להפקיד את רישיונו במשרד הרישוי, ולכן העובדה שנהג ללא רישיון בתוקף אינה פוגעת בתוקף הפוליסה לצורך כיסוי נזקי התאונה. הנהג הודה אמנם, כי בתחילת 2014 השתתף בשני קורסים של נהיגה מונעת מטעם משרד הרישוי אך טען ,כי גם במהלך הקורסים, איש לא הודיע לו כי רישיונו נשלל. עוד טען כי סבר שהוא נדרש להשתתף בקורסים בגלל הנקודות שצבר ולא חשב כי דרישה זו מלמדת על כך שרישיונו נשלל.

לא הוכח כי הנהג ידע על השלילה

נוכח המחלוקות בין הצדדים, נדרש בית-המשפט להכריע בשתי שאלות נפרדות. השאלה הראשונה הייתה שאלה עובדתית: האם הנהג אכן לא ידע בעת התאונה, כי רישיונו נשלל? השאלה השנייה הייתה שאלה משפטית: האם בהעדר ידיעה מצד הנהג על שלילת הרישיון, נותרת הפוליסה בתוקף?

אשר לשאלה הראשונה, קיבל בית המשפט את טענת הנהג כי במועד התאונה אכן לא ידע על שלילת הרישיון ודחה את טענת הפניקס כי הנהג היה מודע לשלילה. בפסק הדין צוין, כי הנטל להוכיח כי המבוטח ידע על שלילת הרישיון מוטל על כתפי חברת הביטוח, אך היא לא עמדה בנטל ולא הציגה שום ראיה לכך שהודעה כלשהי על שלילת הרישיון נשלחה למבוטח לפני התאונה. כמו כן, נדחתה טענת הפניקס כי עצם השתתפות הנהג בקורסי הנהיגה מלמדת כי ידע על כך שרשיונו נשלל.

אשר לשאלה השנייה, הציג בית-המשפט גישות שונות שאומצו בפסיקה לגבי ההשלכות של אי-מודעות להעדר רישיון בתוקף על תוקף פוליסת ביטוח הרכב. אמנם לפי אחת הגישות, העדר רישיון בתוקף מביא להסרת הכיסוי הביטוחי, ללא קשר לידיעת המבוטח, אך בית המשפט בחר לדחות גישה זו, והעדיף גישה אחרת, הרווחת יותר בפסיקה. לפי גישה זו, בדרך כלל אין לזקוף לחובת המבוטח את העובדה שנהג בזמן שלילת רישיון, אם לא היה מודע לשלילת הרישיון, לצורך בחינת תוקף הפוליסה.

מצד אחד, בית המשפט ציין כי כאשר המבוטח נדרש לשלם פיצוי  נמוך יחסית בגין נזקי רכוש, כמו במקרה הנדון, ולא פיצוי גבוה בגין נזקי גוף, הפסיקה לא תמיד הולכת לקראתו ולא תמיד יוכרע כי הפוליסה נותרה בתוקף. כמו כן, לעיתים מייחסת הפסיקה חשיבות לעילת שלילת הרישיון ומחמירה יותר עם נהגים שרישיונם נשלל מסיבות מהותיות, כמו אי-כשירות לנהוג ולא מסיבות טכניות, כמו  אי-תשלום אגרה. מצד שני, התייחס בית-המשפט לכך שהמבוטח גילה נכונות פעם אחר פעם להשתתף בקורסי נהיגה מונעת וקבע, כי "במכלול הנסיבות שבמקרה זה  די באי-הוכחת ידיעה כדי שנחיל את הפוליסה על המקרה הביטוחי".

[תאמ (כ"ס) 20388-08-15‏ ‏שומרה חב' לביטוח בע"מ ואח' נ' סעדי ואח']