רכב מאויש או מבטח מיואש

ביטוח רכב (ביטוח מקיף) – רכב לא מאויש – מהו אותו תנאי לפיו מבקשת חברת הביטוח להתנער מחבות במקרה של גניבת רכב?

מר דקלו ביטח את רכבו בפוליסת ביטוח רכב, ביטוח מקיף.

 

לאחר זמן מה, נגנב הרכב לאחר שאדם לו השכיר דקלו את הרכב נסע לקנות פרחים, עצר כ- 4 מטרים מדוכן הפרחים, יצא מהרכב והותיר את מפתחותיו במתג ההתנעה כאשר הרכב נותר מונע. זמן קצר לאחר מכן, נכנס אל הרכב גנב אשר ברח ונמלט מהמקום עם הרכב. דקלו פנה אל חברת הביטוח שביטחה את הרכב בפוליסת ביטוח רכב (ביטוח מקיף) והודיע לה על דבר אירוע גניבת הרכב המהווה מקרה ביטוח.

 

ברם, חברת הביטוח דחתה את אותה תביעת ביטוח שהגיש דקלו, בטענה, כי לא מולאו תנאי המיגון שנדרשו בפוליסת ביטוח רכב (ביטוח מקיף) שרכש. לטענת חברת הביטוח, בפוליסת ביטוח רכב הרלבנטית קיים תנאי מקדים לביטוח, לפיו על תנאי המיגון הנדרשים להיות מופעלים כל העת בו הרכב אינו מאויש על ידי המבוטח או מי מטעמו.

 

אף על פי שחברת הביטוח לא הוכיחה קיומו של תנאי זה, דן בית המשפט ביישום התנאי בנסיבות המקרה. השאלה אשר נבחנה בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית משפט השלום בירושלים ואשר היתה במחלוקת בין הצדדים היתה: האם עת רכש נהג הרכב פרחים בדוכן הפרחים שהיה 4 מטרים מהרכב ובזווית הראיה שלו, נחשב הרכב על פי פסיקת בתי המשפט "מאויש".

 

לאור פסיקת בתי המשפט בשאלה זו, קבע בית המשפט, כי המבחן המכריע לבחינת שאלה זו הוא מבחן "השליטה", היינו מי בעל השליטה ברכב ברגע נתון, היינו, האם נהג הרכב נותר בעל השליטה בו עת יצא מהרכב אל עבר דוכן הפרחים. באשר למבחן זה, נקבע, כי אין צורך בפיקוח הדוק ואין חובה שנהג הרכב יימצא בתוכו וגם נהג הנמצא מחוצה לו עשוי בנסיבות מסוימות להיחשב כמאייש את הרכב. אל מבחן השליטה, מסביר בית המשפט, קיימים מבחני עזר, כגון: מבחן "הסמיכות" (מרחק בו היה מצוי הנהג מהרכב) ומבחן "קשר עין" (האם נותר הרכב בטווח הראייה של הנהג).

 

לאחר סקירת המבחנים, ניגש בית המשפט ליישום המבחנים במקרה דנן ובחינת חוקיות דחיית תביעת ביטוח המבוטח מכוח פוליסת ביטוח רכב (ביטוח מקיף). לאחר סקירת מסכת הראיות מטעם התובע, אשר היו מקובלות עליו ולא נסתרה על ידי חברת הביטוח, קובע בית המשפט, כי הרכב נגנב עת היה "מאויש". בית המשפט קבע, כי נהג הרכב נותר כל העת בעל השליטה בנעשה ברכב, הראיה שהבחין בגנב וניסה למנוע הגניבה, אך לצערו לא עלה בידו למנוע אותה.

 

בית המשפט דחה גם את ניסיון חברת הביטוח לייחס למבוטח אשם תורם.

 

בית המשפט קבע, כי נסיבות אירוע גניבת הרכב כמתואר לעיל, בהם יצא נהג הרכב מספר מטרים מהרכב לשם קניית פרחים, כאשר כל אותה עת נותר בעל השליטה ברכב ואף בקשר עין עימו, עומדים במבחן ניסיון החיים ואינם מהווים התנהגות רשלנית מצד נהג הרכב.

 

כידוע, על מנת לייחס למבוטח רשלנות תורמת, יש להראות, כי התנהג ברשלנות רבתית. הכוונה היא למקרי ביטוח המשיקים כדי כוונה של המבוטח להתרחשות מקרה הביטוח. רק מקרים כאלה מצדיקים יישום של דוקטרינת האשם התורם – רשלנות תורמת, אחרת יעמוד הדבר בניגוד לתכלית דיני הביטוח.

 

גולשים יקרים, כפי הניתן לראות, פעמים רבות דוחה חברת הביטוח תביעת ביטוח של מבוטח, כאשר לא תמיד יש בסיס איתן לטענותיה. בנסיבות פסק הדין, טענה חברת הביטוח, כי הרכב לא היה מאויש ומכאן שלא קוימו תנאי המיגון הנדרשים בפוליסת ביטוח רכב (ביטוח מקיף). רק לאחר שנאלץ המבוטח להגיש תביעת ביטוח אל בית המשפט, נאלצה חברת הביטוח בלית ברירה להבין, כי טענותיה מונעות מייאוש. אגב, ייתכן והמקור לייאוש מוצדק שכן, גניבת רכבים היא מכה קשה במדינתנו. אך, האם לא לשם כך טורחים מבוטחים רבים לשלם דמי ביטוח כה יקרים ? האם לא מבקשים מבוטחי ביטוח רכב וכל שכן ביטוח מקיף להגן על עצמם מפני גניבות כגון המקרה שלפנינו ? המדובר בשאלה רטורית אשר התשובה אליה ברורה.

 

לאור האמור, אנו סבורים, כי בכל מקרה של דחיית תביעת ביטוח רכב ובכלל זה ביטוח מקיף, עליכם להיוועץ עם עורך דין ביטוח הבקיא בדיני ביטוח ולא לקבל את דחיית תביעת ביטוח ככתבה וכלשונה.

 

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין ביטוח והערכת סיכויי תביעת ביטוח, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס דף הקשר המופיע באתר.

 

ייעוץ וליווי משפטי מוקדם, עשוי לשפר את מצבכם המשפטי.

 

נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בתשלום.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך