ביטוח סיעודי של קופת חולים כללית

 

ביטוח סיעודי של קופת חולים כללית

קופת חולים כללית מספקת ללקוחות ביטוח סיעודי במסגרת הביטוחים המשלימים. את הביטוח הסיעודי ניתן לרכוש בנפרד מביטוח הבריאות הבסיסי והוא ניתן באמצעות חברת הביטוח דיקלה. הביטוח הסיעודי שמציעה קופת חולים כללית מכסה העסקה של מטפל סיעודי בביתו של המבוטח, אשפוז בבית אבות סיעודי או אשפוז במוסד סיעודי פרטי. בדומה ליתר הביטוחים הפרטיים, ככל שהגיל של האדם נמוך יותר ביום החתימה על פוליסת הביטוח, כך הוא ישלם פחות. תשלום הפרמיה מבוצע באופן חודשי ואדם שהצטרף לפוליסה וגילו מתחת לגיל 18 לא יידרש לתשלום.

>> פורום תביעות סיעוד <<

הגדרת המצב הסיעודי

בדומה לכל ביטוח סיעודי, פרטי או קבוצתי, קיימים מספר תנאי סף ברורים המגדירים חולה סיעודי על פי מבחן התלות. אדם יוגדר כחולה סיעודי ויהיה זכאי לקבל פיצוי במידה ואין באפשרותו לבצע בעצמו 3 מתוך 6 הפעולות הבאות : להתלבש ולהתפשט, לאכול ולשתות, לקום ולשכב, לשלוט על הסוגרים, לנוע ממקום למקום או להתרחץ. במידה והוגשה תביעות סיעוד לכללית מושלם, מעניק הביטוח פיצוי כספי חודשי. סכום הפיצוי נקבע על פי סוג הפוליסה שבחר המבוטח ובהתאם לוותק של המבוטח בחברה.

מה מכסה הביטוח הסיעודי של כללית?

הביטוח מעניק פיצוי כספי חודשי למימון אשפוז בבית חולים טיפולי או לצורך קבלת עזרה בביתו של החולה. במידה והוגשה תביעת סיעוד תקופת הזכאות המקסימלית לפיצוי היא שש שנים וסכומי הפיצוי המקסימליים עומדים על כ-9000 שקלים לכיסוי האשפוז במוסד הרפואי  וכ-5000 שקלים לכיסוי הוצאות המטפל הזר.

הגשת התביעה והפעלת הפוליסה

לצורך קבלת פיצוי ביטוח סיעודי כללית על המבוטח להגיש תביעה לחברת הביטוח. לאחר הערכת המצב הגופני בו שרוי החולה המבוטח תחליט חברת דקלה האם הוא זכאי לפיצוי. באם התביעה תאושר יהיה זכאי המבוטח לקבל פיצוי חודשי בהתאם לצרכיו, ובמקרים בהם התביעה תידחה לא יקבל המבוטח פיצוי. מבוטחים שתביעתם לקבלת פיצוי נדחתה על ידי חברת דקלה רשאים לערער על הדחייה ולהגיש בקשה להערכה חוזרת.

ביטוח סיעודי ללקוחות הכללית

התנאים המוצעים ללקוחות הכללית בביטוח הסיעודי של קופת חולים כללית משתנים בין מבוטחי כללית רגילים, לבין מבוטחי כללית מושלם, אולם גם אם המבוטח חדל להיות חבר בכללית מושלם, הוא עדיין יהיה זכאי לקבל את אותם תנאי הפוליסה. כמו כן, החברה מבטיחה כי אותו מבוטח לא יאבד את תקופת הוותק שצבר והוא לא יידרש לעבור את תהליך הרישום וההצטרפות לביטוח בשנית.

רוצים להתייעץ עם עורך דין ? פנו אלינו

אחרי כמה זמן מתקבל הפיצוי?

פרק הזמן שעובר מאותו היום בו חתם המבוטח על פוליסת הביטוח ועד שהביטוח נכנס לתוקף בקופת חולים כללית, הוא תשעה חודשים. באם המבוטח הפך לחולה סיעודי בפרק הזמן הזה, הוא אינו נחשב למבוטח. תקופת ההמתנה- מהיום בו אדם נכנס למצב סיעודי ועד ליום בו משולמים לו כספי הביטוח, הינה תקופה של שלושה חודשים, כאשר במהלך תקופה זו הוצאות הסיעוד מוטלות על המטופל בלבד.

דוג' של תביעת סיעוד נגד דקלה