הנחה בארנונה לנכים – איך מגישים בקשה להנחה ומהו גובה ההנחה

ארנונה הינה מס מוניציפאלי אשר מוטל על ידי תושבי ישוב מסוים ונגבה על ידי הרשות המקומית כדי לממן את הפעילויות השונות והשירותים שניתנים על ידה לתושבי הישוב.

הנחה בארנונה לנכים

המס מוטל על מי שמחזיק ומתגורר בנכס מקרקעין, וסכומו נקבע לפי מספר קריטריונים שכוללים בעיקרם את השטח, המיקום, הסוג, והשימוש של הנכס.

סכום הארנונה נקבע מדי שנה בשנה על ידי מועצת הרשות המקומית במסגרת צו ארנונה שמוצא בנפרד עבור כל שנת כספים, וזאת מתוקף הסמכות שמוקנית לה בחוק ההסדרים במשק המדינה, ובכפוף לתקנות הרלבנטיות מכוחו (ארנונה כללית ברשויות המקומיות). עם זאת, מועצת הרשות המקומית רשאית לחרוג במקרים מסוימים מהוראות מסוימות בתקנות ההסדרים, בכפוף לקבלת אישור חריג לכך משר הפנים ושר האוצר.

מי זכאי להנחה בארנונה?

בצד קביעת סכומי הארנונה, הרשויות המקומיות גם זכאיות לתת הנחות בתשלום הארנונה לאזרחים שונים, ובכפוף לתנאי הזכאות לכך, ולרבות לציבור הנכים בארץ.

אזרחים נוספים שזכאים להנחות בארנונה הינם בעלי הכנסה נמוכה, ניצולי שואה, סטודנטים, אזרחים ותיקים, ועוד.

חשוב גם להבין שיש שני סוגים של הנחות בתשלום הארנונה: הנחות חובה והנחות רשות.

הנחות חובה הינן הנחות שנקבעו בחוק, ואשר הרשות המקומית מחוייבת להעניק אותן, ובהתאם לתנאי החוק. הנחות רשות הינן הנחות שלא נקבעו בחוק, ועל כן הרשות המקומית רשאית להחליט האם לתת אותן או לאו, וכן לקבוע כללים מסוימים לגביהן.

הנחות בארנונה לנכים

הנחות הארנונה שניתנות לציבור הנכים בארץ אינן הנחות אחידות מבחינת תנאי הזכאות שלהן.

מדובר בהנחות שמיועדות לקהלים שונים של נכים,  בשיעורים שונים של אחוזי ההנחה, שלעתים גם מוגבלות רק לגבי חלק משטח הדירה.

להלן פירוט הנחות הארנונה העיקריות שניתנות לציבור הנכים בארץ:

 1. מקבלי קצבת זקנה לנכה וקצבת נכות מעבודה הנחת חובה בגובה 100%, לשטח של עד 100 מ"ר.
 2. מקבלי קצבת נכות כללית עם דרגת אי כושר בשיעור של לפחות 75% – הנחת רשות בגובה של עד 80%.
 3. עיוורים/לקויי ראיה (בעלי תעודה) – הנחת רשות בגובה של עד 90%.
 4. בעלי נכות רפואית בשיעור של לפחות 90% – הנחת רשות בגובה של עד 80%. מדובר בנכות רפואית שנקבעה לפי כל דין, כגון הועדה הרפואית של משרד הביטחון, או הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי לנכות כללית, לנכות מעבודה, או לפטור ממס הכנסה.
 5. הורים לילדים (עד גיל 18) שמקבלי גמלת ילד נכה, או משפחות אומנה של ילדים שעונים על תנאי הזכאות לקבלת גמלת ילד נכה אך אינם מקבלים אותה בשל האומנה הנחת רשות בגובה עד 33%, לשטח של עד 100%.
 6. הורים לבוגרים (מעל גיל 18) שמתגוררים עמם ומקבלים קצבת נכות ואשר בעבר גם קיבלו גמלת ילד נכה הנחת רשות בגובה עד 33%, לשטח של עד 100%.
 7. נכי צה"ל, נכים נפגעי פעולות איבה, נכים שוטרים, נכי השב"ס, ונכי המלחמה בנאצים – הנחת חובה של 66.66%, לשטח של עד 70 מ"ר בדירה שמתגוררים בה עד 4 אנשים, או לשטח של עד 90 מ"ר בדירה שמתגוררים בה לפחות 5 אנשים.

ההנחה תינתן בהתאם לבני משפחה המתגוררים בנכס בלבד. במקרה של שותפים  שאין קשר משפחתי ביניהם, ההנחה ניתנת על החלק היחסי של הזכאי או הזכאית להנחה. אם בין המתגוררים ישנם בני 18 ומעלה, הרשומים במשרד האוכלוסין לכתובת הנכס לגביה מבוקשת ההנחה, חובה לצרף צילום ספחי תעודת זהות של כל אחד ואחת מהם.

לתשומת לבכם:

 • אין כפל הנחות בארנונה: מי שלכאורה זכאי לקבל הנחת ארנונה לפי זכאויות שונות, יהיה זכאי להנחת ארנונה אחת בלבד מהן, לפי הגבוהה מביניהן.
 • בנוסף, כאשר מתגוררים באותו הנכס שני אנשים או יותר, שכל אחד מהם זכאי להנחת ארנונה, תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • זכאי להנחת ארנונה שמחזיק בלפחות שני נכסים, זכאי לקבל הנחת ארנונה רק עבור נכס אחד בלבד.
 • כדי לקבל את ההנחה יש לשלם את מלוא תשלום הארנונה על הנכס לאותה שנת כספים (עד 31.12) אם ניתנה הנחה ולא שולם מלוא סכום הארנונה לאותה שנת כספים, ההנחה תבוטל.
 • מי שהחזיק בנכס רק בחלק משנת הכספים, יקבל את ההנחה בשיעור יחסי לפי מספר חודשי ההחזקה, ובאותה שנת כספים.

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

icon

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

כיצד מקבלים את ההנחה בארנונה?

כדי לקבל את ההנחה בארנונה, ראשית על המבקש להיות רשום כ-"מחזיק" בנכס בספרי הרשות המקומית, למעט חייל, נכה צה"ל, עובד במשטרה או בשירות בתי הסוהר). שוכר נכס שמעוניין להירשם כ-"מחזיק" בנכס, צריך להמציא חוזה שכירות בתוקף לשנה אחת לפחות.

לאחר מכן, יש למלא טופס לבקשת הנחת ארנונה, ולהגיש אותו בצירוף המסמכים השונים שמאשרים את הזכאות לקבלת ההנחה (כגון אישור לגבי קבלת קצבת נכות, אישור קביעת נכות רפואית, וכיו"ב) בפני אגף הארנונה של הרשות המקומית שבה נמצא הנכס.

ניתן לקבל את טופס הבקשה באגף הארנונה, ובמקרים מסויימים גם להוריד אותו מאתר האינטרנט של הרשות המקומית ואף להגיש אותו באופן מקוון (כמו, למשל, באתר של עירית תל אביב).

עקרונית, הנחת הארנונה ניתנת ממועד קבלת הבקשה ואילך. עם זאת, בחלק מהרשויות המקומיות ניתן גם לקבל את ההנחה באופן רטרואקטיבי, אם כי בכפוף לתנאים שנקבעו לשם כך בכל רשות. בכל מקרה, עדיף שלא להתמהמה עם הגשת הבקשה ולהגישה בהקדם האפשרי, כדי שגם ניתן יהיה לקבל את הנחת הארנונה בהקדם האפשרי.

ככל שהבקשה לקבלת הנחת הארנונה נדחתה, ניתן לערער על החלטת הדחיה בפני גזבר הרשות המקומית.

האם צריך להיעזר בעו"ד כדי להגיש בקשה להנחה בארנונה

ככלל, לא חייבים להיעזר בעו"ד כדי להגיש בקשה להנחה בארנונה. עם זאת, מומלץ להיעזר בעו"ד כאשר הבקשה לקבלת ההנחה בארנונה נדחית מסיבה בלתי עניינית, וזאת לצורך הגשת הערעור עליה בפני גזבר הרשות המקומית.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני נזיקין

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך