מהי תאונת דרכים?

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים והפסיקה גיבשו עקרונות לפיהן ייחשבו ככאלה המזכות בפיצוי ניזוק. לעיתים, תאונות עשויות לעמוד בגדרי החוק גם כאשר הדבר אינו ברור מאליו. בכתבה זו תוכלו לקבל הסבר תמציתי לשאלה מתי תזכה תאונה נפגע בתשלום פיצוי כספי. 

אילו נפגעים זכאים לפיצוי?

מהי תאונת דרכים? מתי יכולים נפגעי תאונות דרכים להגיש תביעה תאונת דרכים ?

באפשרותכם לבחון שאלה זו כעת בעזרת פורום תאונות דרכים המנוהל באתר, או להמשיך ולקרוא את המאמר.

על פניו, המענה לשאלות אלה נראה פשוט למדי. אולם, העמקה בפסיקת בתי המשפט מגלה, כי שאלות אלה אינן פשוטות כלל ועיקר ומעוררות מספר רב של מחלוקות, כאשר תביעה המתקבלת על ידי שופט אחד, לא בהכרח תתקבל על ידי שופט אחר. בשל כך, מלאכתם של עורכי דין תאונות דרכים בבחינת שאלת הזכאות  ובחינת ציבור הנפגעים, נעשית קשה יותר ויותר.

על פי ההגדרה הבסיסית הקבועה בחוק פיצויים נפגעי תאונות דרכים, צריכים להתקיים שישה רכיבים, על מנת שתאונה תיחשב תאונת דרכים: [1] מאורע. [2] נזקי גוף (נזק גוף /ואו נפש). [3] שנגרמו עקב. [4] שימוש. [5] ברכב מנועי. [6] למטרות תחבורה.

ננסה לעמוד בקצרה על רכיבים אלו.

ההגדרה הבסיסית לתאונת דרכים

[1] מאורע ? על נפגע להוכיח קיומם של נסיבות עובדתיות ובכלל זה אירוע תאונתי, אשר בצירוף לשאר התנאים הקובעים עולה כדי תאונה המזכה בפיצוי. מדובר בהתרחשות המהווה יחידה בפני עצמה בשונה מהליך הדרגתי התלוי בגורמים שונים.

[2] נזקי גוף ? צריך שייגרם לנפגע בתאונה נזק גוף ו/או נפש.

[3] שנגרמו עקב ? על נזקי גוף (נזק גוף ו/או נפש) להיגרם כתוצאה משימוש ברכב מנועי, שימוש אשר נעשה כפי שנראה להלן לצרכי תחבורה.

[4] שימוש ? בין היתר נסיעה, כניסה או ירידה מהרכב, טיפול או תיקון דרך (שלא במסגרת עבודה), דחיפה או גרירה של הרכב והחנייתו, נפילה מרכב חונה או נפילה של חלק של מהרכב או מטענו.

יש לציין, כי לא כל שימוש ברכב נחשב כ"שימוש" כמשמעו בחוק הפיצויים. כך למשל, השאלה האם שימוש בכלי הרכב כמגרש משחקים נחשב כ"שימוש" במשמעו של חוק פיצויים נפגעי תאונות דרכים, אינה פשוטה כלל ועיקר ועוררה לא מעט מחלוקות בפסיקה. על עניין זה נדון במאמר נפרד.

[5] רכב מנועי – השאלה מהו רכב מנועי אינה פשוטה. ישנם כלי רכב, אשר לא ברור כלל וכלל האם ביקש המחוקק לכלול אותם במסגרת החוק, כמו מלגזה או קלנועית וכלי רכב שנראים לעיתים ככאלה אשר אינם נחשבים כלי "רכב מנועי" כמשמעו של מונח זה בחוק, נחשבים ככאלה.

ככלל, רכב מנועי הוא כזה העונה לקיומם של שלושה יסודות מצטברים:

[א] היסוד ההנעתי ? כלומר, הרכב נע באמצעות כוח מיכני. לפי מבחן זה, רכב שהוצע ממנו המנוע באופן זמני לצורך תיקון, עדיין ממלא אחר יסוד זה.

אולם, רכב שעמד ללא מנוע מספר חודשים לאחר שהמנוע פורק בשל כוונה של בעל הרכב למוכרו, איבד את אופיו הממונע ולא ממלא יותר אחר יסוד זה.

[ב] יסוד הקרקע ? הכוונה היא שרק רכב מנועי יבשתי הנע על פני הקרקע ייחשב כלי רכב מנועי. לאמור, כלי שיט וטיס אינם נחשבים כלי רכב מנועי.

[ג] היסוד הייעודי ? כלי הרכב שעיקר ייעודם לשמש לתחבורה יבשתית, נחשבים ככלי רכב מנועי. המונח מצומצם לכל אותם רכבים העשויים להוביל בני אדם, או לפחות לשאת את האדם המפעיל אותם. ההגדרה בחוק מרחיבה את הייעוד התחבורה היבשתית גם לכלי עבודה ממונעים, שעיקר ייעודם ביצוע עבודות, בתנאי שהם כשירים לנוע בכביש.

[6] למטרות תחבורה ? ברכיב זה ביקש המחוקק למנוע פרשנויות מיותרות של המושג תאונת דרכים. לאמור, רק נזקי גוף (נזק גוף או נפש) הנגרמים עקב שימוש ברכב מנועי אשר נעשה למטרות תחבורתיות יהיו ברי פיצוי.

במידה וששת הרכיבים האמורים אינם מתקיימים, אין זה אומר, כי לא קיימת עילת תביעה תאונת דרכים מכוח חוק פיצויים נפגעי תאונות דרכים. פרט להגדרה הבסיסית, קובע חוק הפיצויים שלוש חזקות, לפיהם תיחשב תאונה תאונת דרכים, אף על פי שאינם עונים בהכרח להגדרה הבסיסית.

על פי החזקה השכיחה ביותר, תאונה תזכה בפיצוי במקרה בו הרכב הוא רב תכליתי ומקיים אחר פעולות נוספות שאינן נופלות לגדר ההגדרה הבסיסית שפירטנו. מדובר בכל אותם מקרים בהם התאונה מתרחשת עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, בתנאי שהרכב לא שינה את ייעודו המקורי הרב תכליתי והתאונה אירעה כאשר הכוח המיכני נוצל למטרה הלא תעבורתית.

כפי הניתן לראות, בחינת היות תאונה תאונת דרכים כמשמעה בחוק מורכבת וסבוכה ולכן אנו ממליצים לכן לפנות לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורכי דין, בכל מקרה של ספק.

בכל הנוגע למה כדאי לשים לב בעת בחירת עורך דין, ראו כתבה שפורסמה באתר בעניין.

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת סיכויי תביעתכם על ידי עורכי דין תאונות דרכים, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר.
           
נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה מחייבת.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום תאונות דרכים

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך