זכות הנפגע לקבל פיצוי חלקי עד לחישוב הפיצוי הסופי

התשלום התכוף הוא הפתרון שהעניק המחוקק למקרים שבהם נפגעי תאונות דרכים אינם יכולים עקב התאונה לחזור לשגרת יומם, אינם יכולים להתפרנס ולמעשה זקוקים לשיקום רפואי. על מנת למנוע מצב שיאלצו נפגעים אלה להמתין לפיצוי הדרוש להם לשיקומם ולמחייתם עד אשר תתברר תביעתם, התקין המחוקק הסדר זה שהינו למעשה פיצוי על חשבון התביעה הראשית. 

תשלומים תכופים לנפגע

ההסדר שקבע המחוקק

נפגעים אשר ניזוקו באורח קשה נאלצים להמתין לעיתים שנים רבות עד אשר מתבררת תביעתם ועד אשר הם זוכים לקבלת הפיצוי לו הם זכאים עקב הנזקים שנגרמו להם בתאונה.

הדבר נובע בשל העובדה שלנזקי הגוף שמהם סובלים נפגעי תאונת דרכים קשה לוקח זמן להתגבש. אולם, אותם נפגעים צריכים עזרה כספית עקב התאונה כבר בשלבים הראשונים, בשל הצורך להוציא הוצאות רבות וגבוהות בין היתר עבור טיפולים רפואיים, צרכי סיעוד (סיוע בפעולות היומיומיות), צרכי מחייה של הנפגעים ובני משפחה שפרנסם עליהם.

המחוקק היה ער למצוקה בה נמצאים נפגעים במצב קשה ולפיכך אימץ הסדר מיוחד של הקדמת פיצויים על חשבון התשלום הסופי – תשלום תכוף, שמטרתו להעניק עזרה מהירה לנפגעים עד לתום בירור תביעתם.

סעיף 5 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע, כי בחישוב תשלום תכוף עבור צורכי מחייה יילקחו בחשבון הכנסתם של הנפגעים ערב התאונה.

לאמור, נפגעים אשר לא נגרם להם הפסדי שכר אינם זכאים לקבל תשלום תכוף על צורכי מחייתם.

חישוב שיעור התשלום התכוף

בהקשר זה, נשאלת השאלה האם בחישוב צורכי מחייה לשם תשלום תכוף זכאים נפגעי תאונת דרכים לפיצוי גם אם יש להם מקורות הכנסה אחרים כגון חסכונות או הכנסה הונית אחרת שאינה שוטפת. הפרקטיקה היא שמתחשבים רק בשכר המגיע בפועל ואין כל מקום לנגוס בהונם של נפגעים.

אף על פי שהסכום המשולם על פי תשלום תכוף אינו משקף את מלוא אובדן ההשתכרות, המגמה היא להעניק תשלום תכוף, תוך שמירה מרבית על תנאי המחייה.

ככלל, תשלום תכוף לא ישולם בעד תקופה העולה על שנתיים ממועד התאונה. אולם, ישנם מצבים בהם ישנם טעמים להאריך את המועד הקבוע להענקת תשלום תכוף. בפרט, נקבע בפסיקה, כי סיטואציה לפיה טרם נקבע נכות צמיתה לנפגע, היא בדיוק המקרה שבו יש להאריך את המועד.

תנאי מוקדם להגשת בקשה בענייני תשלום תכוף היא המצאת דרישה בכתב לחברת הביטוח. על חברת הביטוח ליתן עמדתה בנוגע להמצאת תשלום תכוף בתום 60 ימים. היה וחברת הביטוח לא נתנה עמדתה ו/או דחתה המצאת תשלום תכוף או אז פתוחה בפני נפגעי תאונת דרכים הדלת לפנות בבקשה לבית המשפט.

נפגעים באורח קשה, מטרת כתבה זו להסב את תשומת לבכם להסדר המיוחד הקבוע בחוק הפיצויים – הענקת תשלום תכוף (מקדמה על חשבון פיצויים תאונת דרכים).

ככל ונפגעתם עקב תאונת דרכים קשה וטרם התגבשו הנזקים מהם הינכם סובלים, דעו, כי באפשרותכם לפנות אל חברת הביטוח בדרישה להקדים תשלום תכוף. בכל מקרה, אנו ממליצים לכם לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין בסמוך ככל הניתן לתאונה.

לקבלת ייעוץ משפטי, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר. ייעוץ, הדרכה וליווי משפטי מוקדם, עשוי לשפר את מצבכם המשפטי.
נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה מחייבת. 

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום תאונות דרכים

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך