תביעת שיבוב לנזק מבנה

 • מאת
  דיון
 • #54352 הגב
  איתי
  אורח

  שלום, אני שוכר דירה שמחולקת לשניים, הדירה היא 2 קומות, למטה גרה בעלת הדירה ולמעלה אני, הדירה רשומה כדירה אחת ללא פרצלציה, התשלום ארנונה הינו לדירה אחת, לפני כשבועיים עקב רשלנות שלי הבית נשרף כתוצאה מנר שהתלקח, לבעלת הדירה יש ביטוח מבנה שעשתה בבנק לאחר שלקחה משכנתא, גורמים רבים אמרו לי שחברת הביטוח תשלם לה את הנזק ואז תתבע אותי על הנזקים.
  שתי שאלות :
  א. מה החוק אומר לגבי זה? נאמר לי כששכרתי את הדירה שיש לה ביטוח מבנה ולכן לא דאגתי לבטח את עצמי
  ב. בינתיים אני כבר שבועיים מחוץ לדירה, בעלת הבית לוקחת את הזמן ואני בינתיים משלם חודש בחודש (שקים שהופקדו במשמורת)

מציג תגובה משורשרת 1
 • מאת
  תגובות
  • #54362 הגב
   עו"ד רפאל אלמוג
   מנהל בפורום

   שלום איתי,
   באשר לשאלתך הראשונה, החקיקה הרלוונטית למקרה זה הוא סעיף 62 לחוק חוזה ביטוח. קרי, תביעת שיבוב/תחלוף.
   תביעת שיבוב מוגשת ע"י חברת הביטוח נגד מי שאחראי לנזק שגרם למבוטח שלה, וזאת לצורך תשלום תגמולי הביטוח למבוטח.
   יחד עם זאת, לעיקרון התחלוף נקבעה החרגה, שלפיה ההוראות הקובעות את זכות התחלוף שקמה למבטח, לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם "שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם" (ס' 62 (ד) לחוק חוזה ביטוח).
   החרגה זו מתייחסת למצבים שבהם הנזק נעשה באופן לא מכוון וכי נעשה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו שיפוי או פיצוי. העובדה שהסעיף מזכיר רק "קרבת משפחה" ו"יחס של מעביד ועובד", איננה ממצה את כל מערכות היחסים שבין המובטח לבין המזיק. בעניין זה, אמליץ לך לעיין בפס"ד ת"א 33968-05-10, בו השופט ראה במושגים אלו כדוגמאות ללשון הסעיף בלבד. כלומר, רשימה זו איננה סגורה והמחוקק מזכיר את מושגים אלו לשם נימוק לשון הסעיף ע"י דוגמאות למקרים שבהם הנזק נגרם שלא במתכוון, ומבוטח סביר לא היה תובע פיצוי או שיפוי.
   עוד נקבע בפסק הדין כי במקרה שבו קמה זכות תחלוף למבטחת של דירה במקום שבו המבוטח הוא המשכיר, המאפשרת למבטחת לחזור אל השוכר בתביעת שיבוב, תביא למצב לא יעיל של כפל הוצאות ביטוח, שאינו מוצדק ושיוביל לייקור מיותר בהוצאותיהם של שוכרי הדירות.
   שים לב, תביעת שיבוב אינה "מוחלטת", נטל השכנוע להוכיח את אחריותך בנזק הדירה הוא על חברת הביטוח (ראה פס"ד 2686/09).

   לאור כל האמור לעיל, אמליץ לך לפנות לייעוץ משפטי לטיפול התביעה.

   באשר לשאלתך השנייה, יש לבדוק בחוזה שכר הדירה האם יש סעיף הנוגע למקרים אלו. ככל וקיים, יש לבדוק האם בעלת הדירה פועלת על פיו.

   בהצלחה רבה,

   רפאל אלמוג, עו"ד

  • #54372 הגב
   איתי
   אורח

   תודה רבה על התשובה המקצועית!
   שאלה אחרונה ברשותך, בחוזה שכירות בו אני והיא חתומים, קיים הסעיף הבא :
   "בעל הדירה יערוך, יקיים ויישא בעלויות של פוליסת ביטוח הדירה אשר תכלול כיסוי למבנה הבניין וכל מערכותיו וזאת למשך כל תקופת השכירות, פוליסת הביטוח תכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף (שיבוב) על פי השוכר ובעל הבא מטעמו. האחריות לעריכת ביטוח תכולה וצד ג' תחול על השוכר בלבד ולשיקול דעתו"

   האם סעיף זה באשר הוא מגן עליי לחלוטין מפני תביעה מחברת הביטוח מבלי לפגוע בבעלת הדירה?

   • #54374 הגב
    עו"ד רפאל אלמוג
    מנהל בפורום

    בהחלט, אך תלוי מה נרכש בסופו של יום וצוין בפוליסה.
    תבקש לקבל העתק של הפוליסה.
    מלבד לטענות האפשריות כנגד חברת הביטוח, הרי שככל וזה מה שצוין בהסכם השכירות, הרי שיש כאן הפרה שמהווה עילה לתביעה כנגד המשכיר.

מציג תגובה משורשרת 1
מענה ל־תביעת שיבוב לנזק מבנה