9.7 מיליון שקלים פיצוי לזוג שלא הוסבר לו הסיכון בהיריון שלישייה

לבני זוג שסירבו לדילול עוברים נולד פג עם נכות מלאה. עם זאת תביעת הרשלנות הרפואית שהגישו  – התקבלה, מכיוון שלא הוסבר להם מראש שייתכן שיהיה צורך בדילול עוברים.

דילול עוברים

הריון שלישייה נחשב להריון בסיכון גבוה, ולעתים קרובות הרופאים ממליצים במקרים כאלה על דילול עוברים כדי להפחית את הסיכון ללידת פגים. אך מה קורה כשההורים לעתיד מסרבים לבצע דילול עוברים וההיריון מסתיים בנזק כלשהו לאם או למי מהיילודים? האם יש בנסיבות כאלה בסיס להגשת תביעת רשלנות רפואית בגין הנזק שנגרם?

שאלה כזו עמדה לדיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, במסגרת תביעת רשלנות רפואית שהגישו בני זוג חרדים שנולדה להם שלישיית פגים. ההיריון נוצר בעקבות הפריה חוץ גופית שעברה האישה בבית החולים "ביקור חולים" בירושלים. לגופה הוחזרו שלושה עוברים שנוצרו באמצעות ההפריה, ולאחר הלידה התברר כי אחד מהם סובל מפיגור ואוטיזם. בני הזוג טענו כי לא הוסבר להם על הסיכונים הכרוכים בהיריון שלישייה בטרם הוחזרו העוברים לגופה של האישה, וגם לא על הצורך האפשרי לדלל את העוברים.

בפסק דין שניתן בימים אלה קיבלה השופטת דליה גנות את התביעה וקבעה כי רופאי בית החולים התרשלו בכך שלא הסבירו להורים מבעוד מועד על ההשלכות האפשריות של היריון שלישייה. עוד קבעה כי סירובם של ההורים בהמשך להליך דילול העוברים אינו מטיל אשם לפתחם. היא פסקה להורים ולבנם הקטין פיצוי בסכום כולל של כ-9.7 מיליון שקלים, בתוספת שכר טרחה והוצאות משפט.

לא ניתן הסבר המפרט את הסיכונים במהלך הטיפולים

לפי המתואר בפסק הדין, התובעים עברו מסכת ארוכה של טיפולי הפריה במשך כך וכך שנים. בניסיון שלישי, במסגרתו הוחזרו לרחמה של האישה שלושה עוברים (כדי להגדיל את הסיכויים להיווצרות הריון), היא נכנסה להריון. הוא הסתיים בשבוע ה-31 בלידת שלושה יילודים פגים: שתי בנות ובן. לאחר הלידה, הסתבר כי הבן סובל מנזקי פגות קשים שגרמו לו לנכות מוטורית וקוגניטיבית מלאה.

התובעים לא הכחישו כי לאחר שהתברר כי כל שלושת העוברים נקלטו ברחמה של האישה, הומלץ להם על דילול עוברים, זאת לאור הסיכון הגבוה שהעוברים ייוולדו כפגים ויסבלו עקב כך מבעיות רפואיות. כמו כן, לא הכחישו כי סירבו לדילול עוברים, שכן לפי דרכי חייהם החרדיות פגיעה בעוברים אינה אפשרית כלל. עם זאת, טענו התובעים כי בשום שלב בטרם החזרת שלושת העוברים לרחם, לא הוסברו להם הסיכונים שבהריון שלישייה. כמו גם לא נאמר להם כי יומלץ על דילול עוברים, במידה וכל השלושה ייקלטו. לטענת התובעים, לו היו מקבלים הסבר כאמור היו נמנעים מהסיכון שבהריון שלישייה, ומסכימים להחזרת שני עוברים בלבד.

על אף שבית החולים דחה את טענות התובעים וטען כי סופקו להם מראש הסברים על הסיכון שבהיריון שלישייה, דחתה השופטת גנות גרסה זו וקיבלה את גרסת התובעים במלואה. לאחר שבחנה את עדויות התובעים אל מול עדויות הרופאים המעורבים והרשומות הרפואיות, קבעה כי גרסת התובעים אמינה עליה. היא ציינה כי "לא ניתן לתובעים הסבר המפרט את סיכוניו של היריון מרובה עוברים, לא בשלב כלשהו במהלך טיפולי הפוריות ולא עובר להחזרת שלושת העוברים". עוד קבעה כ "כי לא ניתן לתובעים הסבר על הצורך בביצוע דילול עוברים באם ייווצר היריון שלישייה".

החזרת שלושה עוברים לרחם היתה בלתי מבוססת מבחינה רפואית

השופטת גנות קבעה כי הימנעות הרופאים מלספק לתובעים מבעוד מועד הסבר בדבר הסיכונים הכרוכים בהריון שלישייה, ואף להעלות את האפשרות כי יהיה צורך בדילול עוברים, היא בגדר התרשלות ופגיעה באוטונומיה של התובעים. זאת לנוכח עקרון ההסכמה מדעת, לפיו יש לספק למטופל מידע מלא אודות הטיפול שהוא עומד לעבור והסיכונים הכרוכים בו.

יתרה מכך, השופטת קבעה כי לאור הסיכונים הכרוכים בהיריון שלישייה והסירוב הצפוי מצד התובעים לדילול עוברים וכן לאור העובדה שבעבר כבר נקלטו ברחמה של האישה עוברים בהצלחה, עצם ההחלטה להחזיר שלושה עוברים לרחמה של האישה "היתה שרירותית, בלתי מבוססת ברמה הרפואית ובלתי מוצדקת".

מנגד, אחת הטענות העיקריות של בית החולים להגנתו היתה כי סירובם של התובעים לביצוע דילול עוברים מנתק את הקשר הסיבתי בין התרשלות הרופאים לבין הנזק שנגרם לבני הזוג ובנם הקטין. לפי טענה זו, לו התובעים היו מסכימים לדילול עוברים, הנזק היה נמנע ולכן אין להטיל את האחריות לנזק על בית החולים. כמו כן, טען בית החולים כי חלה על התובעים חובה משפטית להקטין את נזקם והם כשלו מלמלא חובה זו בכך שסירבו לדילול העוברים.

גם טענות אלה של בית החולים נדחו על ידי השופטת. היא הדגישה כי לפי הדין וההלכה הפסוקה, בעת שאדם מתרשל וגורם לנזק, אחריותו לנזק לא תוסר גם אם אדם נוסף התערב ותרם להתרחשות הנזק. זאת כל עוד ניתן היה לצפות מראש את התנהגותו של הגורם המתערב בעקבות התרשלות הגורם הראשון. במקרה הנדון, ציינה השופטת, הרופאים היו צריכים לצפות כי התובעים עשויים להתנגד לדילול עוברים גם לולא היו חרדים; החובה לצפות לאפשרות זו גוברת לאור העובדה שמדובר בבני זוג חרדים, אשר דילול עוברים נוגד את אמונתם הדתית. יתרה מכך, מדובר בבית חולים שמעודד נשים חרדיות ללדת בין כתליו ומתהדר בפיקוח הרבני ההלכתי הקיים אצלו. דווקא משום כך ברור כי הרופאים צפו או אמורים היו לצפות כי התובעים יתנגדו לדילול עוברים.

אשר להקטנת הנזק באמצעות דילול עוברים, קבעה השופטת כי מדובר בדרישה "מוגזמת ואף אכזרית מסוג הדרישות שאין הציבור יכול לעמוד בהן". במיוחד מאחר שלא ניתן לדעת אם ומי מהעוברים ייוולד פגוע, ולכן אין לצפות כי הורים ינסו להקטין את נזקם באמצעות דילול עוברים.

1.3 מיליון שקלים פיצוי על כאב וסבל ופגיעה באוטונומיה

בחלקו האחרון של פסק הדין עסקה השופטת גנות בשאלת הקשר הסיבתי בין העובדה שבנם של התובעים נולד פג לבין הנכות שנגרמה לו. לאחר שבחנה את חוות הדעת והעדויות של המומחים הרפואיים מטעם התובעים והנתבעים כאחד, קבעה כי התובעים הצליחו להוכיח שגם הפיגור וגם האוטיזם מהם סובל בנם נובע קשורים לסיבוכי הפגות מהם סבל.

בהמשך לכך – ולאחר שקבעה על בסיס הראיות הרפואיות כי נכותו של הקטין עולה על 100 אחוזים – עברה השופטת לבחון את ראשי הנזק השונים, בגינם יש לפצות את התובעים. סכום הפיצויים הכולל שנקבע עומד כאמור על כ-9.7 מיליון שקלים. הוא מורכב, בין השאר, מפיצוי על ההוצאות הרפואיות המוטלות על הורים בעקבות נכותו של בנם, וכן מפיצוי על כאב וסבל ופגיעה באוטונומיה, אותו העמידה השופטת על סכום של 650 אלף שקלים לכל אחד מההורים, ובסך הכל על 1.3 מיליון שקלים.

[ת"א 57625-01-13]

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום רשלנות רפואית

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

37 תגובות

 • 1 ביוני 2020 בשעה 11:25

  מעניין אותי מאוד .. על איזה מליארדים מדובר?! אנשים כסילים שמאמינים לכל מה שמוכרים להם בתקשורת
  לא שילמו לי שקל רק לוקחים מיסים והרבה.

 • 23 במאי 2020 בשעה 16:19

  נכון שמגיע להם פיצוי על המצב של נכות הילד
  אבל….הסכום ממש מופרז אולי 2 מיליון זה מספיק
  על המקרה הנ"ל.

 • 7 במאי 2020 בשעה 12:23

  השופטים הורסים את הרפואה בארץ. הכיס העמוק של הציבור שאתה ואני משלמים. אם לא יהיה ערעור זה רק בגלל שלמבטח לא אכפת והוא עובד על פי קוסט + שאנחנו משלמים

 • 28 באפריל 2020 בשעה 11:20

  ולאן אתם מצפים שהשנאה הזו תוביל אותנו כעם.
  צר לי מאוד

 • 17 באפריל 2020 בשעה 12:28

  אני רואה את המלל הירוד פה ומזדעזעת
  מזה משנה חרדים או לא?
  בני אדם כמוני כמוך תתביישו לכם
  מדברת על התקשורת כל כותרת החרדים החרדים חלאס לשינאה מה אתם מנסים לעשות???

 • 13 בספטמבר 2019 בשעה 3:07

  זה פשע להחזיר 3 עוברים!!!!!! השופטת צדקה, גם 2 עוברים זה סיכון, והקליטה של עובר טובה יותר ובטוחה יותר עם החזרת עובר אחד

 • 27 במאי 2019 בשעה 21:08

  היה ברור לרופאים שההורים יסרבו לדילול עוברים לפי אמונתם לכן אין כאן טענה שהוצע להם דילול עוברים.הפסיקה של השופטת נכונה היא הצלחחה לקרא את המפה נכון…

 • 23 באפריל 2019 בשעה 17:29

  אני בטוחה שהיו מוותרים על הכסף לטובת ילד בריא … מסכנים !!!

 • 20 במרץ 2019 בשעה 0:15

  איכסה צבועים מגעילים במקום שיגידו תודה. כנראה תיכנונו הכל מראש. איך ומאיפה לעשוק ועוד אנשים שעזרו להם. בא לי להקיא. כפויי טובה, חזירים. ושופטים מטומטמים.

 • 2 במרץ 2019 בשעה 13:39

  נו, ואתה רצת והאשמת את בית החולים בגלל שנולד לך בן נכה ? או שהבנת שזו גזירת האל. למה הרופאים אשמים. הם התליחו להביא לזוג שתי בנות בריאות. שיאמרו תודה, ולא ירוצו לנאשים את כולם.

 • 8 בדצמבר 2018 בשעה 18:58

  שפיטה שגוייה לא מגיע להורים כלום זאת חמדות כל מי שעובר הפריה יודע על הסיכונים על הבית חולים לערער

  • 11 באפריל 2020 בשעה 10:07

   מאיפה לך לדעת מה היא הייתה רוצה ומה היא לא.. את בטח גם מהגזע הנאור שחושב שצריך להחליף את העם כי הוא דפוק. התרגלתם לשיח כזה רדוד מאיפה לך לדעת מה היא רוצה בגלל שהיא חרדית אז אין לה זכות בחירה ואין לה רצונות משלה בכלל בתור אחת שאמורה גם להיות אמא איך את יכולה לדבר ככה לאמא? תגדלי כלב בבית זה הכי הרבה שמגיע לך

 • 28 בנובמבר 2018 בשעה 16:30

  כל אחת שעוברת טיפולי פוריות יודעת את זה! לא יתכן , שהיא מתחבאת עכשיו וחוזרת מההחלטה. מה גם שבתור חרדית היא צריכה לדעת שילדים כאלה הם מצווה. היא רוצה ילדים, זו המצווה היחידה שלה בעולם הזה, היא היתה מאשרת את כל שלושת העוברים כך או כך. צביעות! זוג של צביעות.

 • 11 בנובמבר 2018 בשעה 1:29

  זה שרשם להשריץ שלושה ילדים אתה חתיכת נאצי בן זונה שלא תקום בבוקר
  נ.ב מי שקרא את הכתבה ואין לו בעיות בהבנת הניקרא אמור להבין שהרופאים לא הסבירו להם ליפני ההליך הרפואי שיש בעיה בהריון שלישיה אלא הסבירו אחרי דהיא ניקלטה להריון ואם היו מסבירים ליפני סביר להניח שהיא לא הייתה מסכימה שיחדירו לה שלוש עוברים בשביל לא להפיל אחד מהם

 • 3 באוקטובר 2018 בשעה 7:00

  פסיקה הזויה!!! אמרו להם שיש עובר פגום…
  החרדים לא הסכימו לדלל
  וכעת ציבור העובדים צריך לשאת בנטל הפיצויים לבטלנים בורים וחשוכים
  השופטים נדיבים מאד לחלק כספי ציבור.

 • 1 באוקטובר 2018 בשעה 19:07

  השופטת ריחמה על המשפחה ונתנה להם מענק מכספי הציבור. מה זה לעומת המיליארדים שמשלמים לחרדים כל הזמן כדי שיצביעו לפי רצונו של ביבי?

 • 11 בספטמבר 2018 בשעה 14:11

  הפסיקה נגד בית החולים מוצדקת. חשוב מאוד ליידע מראש את המטופל לגבי הטיפול. רופא לא רשאי להחליט על דעת עצמו בלי מתן אפשרות בחירה למטופל. הסכום שנקבע לפיצוי אומנם נשמע גבוה, אבל שכל אחד יחשוב האם היה מוכן שיהיה לו ילד עם נכות ופיגור בתמורה לסכום הזה.

 • 20 באוגוסט 2018 בשעה 19:49

  בושה פיצוי לא מוצדק וגם אם כן מוגזם ביותר .. ממתי הפכנו להיות ארהב
  שאותו שופט יפסוק ככה נגד חברות ביטוח שמטרטרות את הלקוחות ולא מציינות שהלקוחות יחושו תיסכול כשבאמת צריכים את הביטוח וביכלל שיטת מצליח

 • 10 באפריל 2018 בשעה 3:12

  כמה תגובות מרושעות וחבל…….. מכיר את המקרה ואת ההורים . שופטת מצוינת שפסקה לפי היושר המוחלט הוציאה את הצדק לאור .להורים היקרים אין נחוצים על הפשע שנעשה להם אבל הכסף קצת יקל על הקושי שהטיפול הילד תהיו חזקים

 • 6 בינואר 2018 בשעה 22:36

  גם עזרו להם להשריץ שלושה ילדים מיותרים שיהפכו בהמשך לנטל וגם שילמו להם?!!

  • 8 בינואר 2018 בשעה 22:41

   לנאצי הקטן חבל שהיטלר לא חיסל את אמא שלך המיותרת שהביאה חלאה מיותרת שאני מקווה שלא תביא חלאות קטנות כמוך יותר

   • 9 באוגוסט 2018 בשעה 11:02

    תגיד אתה אמיתי…
    איך אתה מתבטא פשוט גועל נפש!!

   • 27 בפברואר 2019 בשעה 10:54

    בסד חוצפה !! באיזו זכות אתה אומר מיותרים? כל אחד ואחת זו מתנה מהד' ייתברך. מי אתה שתחליט? ומי השריץ אותך?? נראה שהמוח המעוות שלך הוא נטל למציאות הקיימת. מאחלים לך חזרה בתשובה שלימה. ותהיה קודם בן אדם. בושה וחרפה. ואם לא טוב לך ..לך להתפלל קצת. תבקש סליחה !!

  • 16 בספטמבר 2018 בשעה 16:32

   לא להאמין שמסתובבים בארץ שלנו יצורים נאלחים כמוך שכל אמירה שלהם מבוססת אך ורק על שנאה ודעות קדומות!!
   לא כולם לא עובדים ומי שלא עובד בחירה שלו . לימוד תורה ערך עליון . יהודים היינו יהודים נשאר . זה הדבר היחיד שעליו רודפים אותנו אומות העולם על היותנו יהודים שומרי תורה ומצוות.
   ועצה אחרונה תפסיק להיות צר עין על אחרים וטול קורה מבין עיניך.

 • 30 באוקטובר 2017 בשעה 14:19

  כל הכבוד לשופטת הפעם רופאים יחשבו פעמיים ושלוש

  • 5 בדצמבר 2018 בשעה 17:03

   לא נכון שהדת אוסרת דילול עוברים; לפי ההלכה עובר עדיין אינו אדם. אצל החרדים יש מעבר לדת גם שמרנות, שאופיינית באוכלוסיה דתית, אבל לא מתחייבת ממנה בהכרח.

 • 7 באוקטובר 2017 בשעה 8:33

  נראה שהשופטת טעתה , הרי הם הוזהרו והודו בכך . ובהמשך דרך אמונה דתית סרבו לדילול . ושוב הדת חוסמת שיקולים רפואיים , והמדינה צריכה לשלם לכל אחד שהאמונות יחליט מה טוב לא? והאם אותם הורים שלא חסנו ילדים מטעמים של אמונה מסוימת ( לאו דוקר דתית) יתבעו אם בנם יחלה ומחלתו גרמה לסיבוכים ונכות, גם להם זכות לתבוע?

  • 2 בינואר 2019 בשעה 20:30

   אורן, אין מה לעשות, קורה שיש ילדים עם פיגור. אז מה להאשים את הרופאים בילד הנכה שלך? אם היה לי ילד נכה הייתי אומרת תודה לאל שיש לי ילד. ברור שזה קשה. אבל שוב לא אשמתו של אף אחד. הם גם ידעו מראש את הסיכונים. ולפי ההלכה, עובר הוא לא תינוק ואין לו עדיין נשמה. כך שאין סיבה אמיתית לא לדלל עוברים מלבד טיפשות וצביעות.

   • 18 במאי 2019 בשעה 18:24

    מעניין. בחורע בלי ילדים שופטת הורים. המממ… אז מי פה הצבוע? טפשות וצביעות מהצד שלך, זה בטוח

 • 2 בספטמבר 2017 בשעה 11:53

  על השופט מוטל לדעת שרפואה אימה מדע מדויק. וההחלטה תגרום לנזק לזוגות שלא. יקבלו טיפול נאות

  • 3 באוקטובר 2018 בשעה 17:12

   מה???????? רפואה היא לא מדע מדויק?? איזה שיט.
   ונניח ואתה צודק, בשביל זה יש פירוט סיכונים לפני כל הליך רפואי או כירורגי!
   אם יש ספק אין ספק!!

  • 28 בנובמבר 2018 בשעה 16:26

   חרדים צבועים. העניקו לכם ילד, אמנם עם פיגור, ואתם תובעים את הרופאים? צביעות וגועל נפש. קבלתם מתנה ואתם יורקים בפנים. לא אשמתם של הרופאים, אחריותו של השם בלבד.

   • 4 בדצמבר 2018 בשעה 18:25

    הפיגור שלך עובר כל גבול . תבדוק עם עורך דין אם אתה יכול לתבוע גם על פיגור.. כשיהיה לך כזה ילד אז תדבר בצורה הזו.. בוש והכלם איש נבזה..
    אב( לא דתי) לילד נכה

    • 21 באפריל 2019 בשעה 1:59

     זה ממש לא נכון.איפה ההשתדלות והבחירה של בני האדם?

    • 25 ביוני 2019 בשעה 20:49

     ממש לא צביעות. היה צריך להגיד להם שעלול להיות צורך בדילול ואת הסיכונים בשלישיה. ולתת להם להחליט מראש כמה עוברים להחזיר. וגם לדילול יש סיכונים. לא טורחים להסביר מזלזלים בפציינטים

   • 19 ביולי 2019 בשעה 17:10

    הלוואי ועלי את הכסף

  • 19 ביולי 2019 בשעה 17:09

   גם אני רוצה 9 מליון על שלישייה חחחחח

התגובה שלך