התיישנות המועד להגשת תביעה לפיצוי

סוגיית ההתיישנות הינה סוגיה רלבנטית בכל תביעה אזרחית, לרבות בהליכים המתנהלים על רקע כשל בטיפול הרפואי. ישנם מקרים בהם נזק מתגלה באיחור וכאלו בהם הנזק מתגלה מוקדם אך הקשר בינו לבין רשלנות רפואית מתגלה באיחור. האם במקרים כאלה ישנה הארכה של תקופת ההתיישנות? 

הזדמנות אחרונה להגשת תביעה

כיצד נקבע מועד תקופת התיישנות וממתי מתחילה להימנות תקופת התיישנות?

חוק התיישנות קובע, כי תביעה שאינה במקרקעין מתיישנת תוך 7 שנים מהיום שבו נולדה עילת התביעה. סעיף זה מתוך חוק ההתיישנות, חל גם על תביעות נזקי גוף שנגרמו בין היתר בשל רשלנות רופא או מוסד רפואי, היינו תביעת רשלנות רפואית.

כלומר, אם לגב' כהן נעשה ניתוח כושל ביום 1.1.1994 שגם לה נזקי גוף ותביעתה הוגשה ביום 10.1.2001, הרי שהתביעה הוגשה למעלה מ-7 שנים מהיום שבו נולדה עילת תביעה ועל כן ישנה התיישנות.

לכאורה, נראה הדבר ברור מאוד.

יחד עם זאת, קובע חוק ההתיישנות סייגים, המאפשרים בנסיבות מסוימות לפרש את "היום שבו נולדה עילת התביעה" באופן אשר לכאורה מאריך את תקופת ההתיישנות של 7 השנים.

אחד הסייגים הללו מצוי בסעיף 8 לחוק ההתיישנות, אשר קובע, כי אם נעלמו מהניזוק העובדות המקימות לו את העילה ברשלנות רפואית מסיבות שלא היו תלויות בו ושהוא לא יכול היה למנוע אותן בזהירות סבירה, ההתיישנות תחל להיספר מהיום בו נודעו לו עובדות אלה.

כלומר, שעל פי סעיף זה 7 השנים תחלנה להיספר רק מהמועד בו אני כניזוק ידעתי את כל העובדות שמקנות לי את עילת התביעה.

חריג לכלל ההתיישנות

זאת ועוד, סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין קובע בתביעות על עוולה בנזיקין "היום שנולדה עילת התביעה" יהיה על פי התנאים הללו: אם עילת התביעה היא נזק שנגרם על ידי מעשה או מחדל ? היום שבו אירע הנזק.

לעומת זאת, אם ביום שאירע הנזק הוא לא התגלה, יחל "מירוץ" התיישנות החל מיום גילוי הנזק, אולם במקרה זה תתיישן התביעה אם תוגש מאוחר מעשר שנים לאחר קרות אירוע הנזק. חשוב להדגיש כי אין הכוונה להאריך את תקופת התיישנות, שכן אם עברו למעלה משבע שנים מגילוי הנזק התביעה תתיישן, וטענה לפיה לא עברו 10 שנים לא תתקבל.

על מנת לנסות ולפשט את האמור בסעיפים הללו, קבע בית המשפט בפסיקותיו יחס ראוי ביניהם, באופן שניתן לסכמו כך: אם מדובר בגילוי מאוחר של עובדות או של קשר סיבתי יחול סעיף 8 של חוק ההתיישנות.

עם זאת, אם מדובר על גילוי מאוחר של הנזק יחול סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין.

כפי שניתן להבין מהאמור דלעיל, נושא התיישנות המועד להגשת תביעה בתביעות נזיקין וכן תביעת רשלנות רפואית הנו סבוך למדי ואנו ממליצים בכל ספק שעולה לפנות להתייעצות עם עורך דין הבקיא בתחום ואשר יידע לבחון את המקרה וליישם את הוראות החוק כראוי.
             
לקבלת ייעוץ משפטי והערכת סיכויי תביעה, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר". ייעוץ, הדרכה וליווי משפטי על ידי עורך דין, מוקדם ככל הניתן עשוי לשפר את מצבכם המשפטי. נדגיש, כי פנייתך חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום רשלנות רפואית

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך