נפגעת מרשלנות רפואית בצבא? חשוב לדעת

למרבה הצער, כשלים בטיפול רפואי עשויים להתרחש גם במרפאות הצבא. רבים לא יודעים, אך לחיילים רבים הליך מימוש הזכויות במקרה שכזה, שונה באופן מהותי מהליך הפיצוי הרגיל והמקובל בהליכים אזרחיים. על ההבדלים בין השניים, בכתבה הבאה.

הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית בצבא

ביחס לחיילי סדיר ומילואים, ההסדר של הגשת תביעות רשלנות רפואית בצבא שונה מזה הקיים במישור האזרחי-נזיקי הרגיל. ודוק, להבדיל מתביעות רשלנות אזרחיות המוגשות לבית המשפט הרלוונטי, בהתבסס על העוולות המנויות בפקודת הנזיקין, תביעות של חיילים בשירות סדיר ומילואים בגין טיפול רפואי המוענק במרפאות הצבא מוגשות לאגף השיקום במשרד הביטחון (קצין התגמולים), אשר קובע את זכאותו של החייל לתגמולים על פי חוק הנכים, תגמולים ושיקום. יצוין, כי חייל בשירות סדיר או מילואים יכול לבחור להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בצבא לבית משפט אזרחי לפי פקודת הנזיקין (במקום לקצין התגמולים). עם זאת, הוא אינו רשאי להגיש תביעה אזרחית במידה והתביעה היא כנגד המדינה או שלוח שלה, למשל כאשר הטיפול ניתן בבית חולים ציבורי-ממשלתי.

על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום, על מנת להוכיח זכאות להכרה ופיצוי בגין טיפול רפואי כושל בצבא, יש להראות כי אותה רשלנות נגרמה תוך כדי השירות הצבאי ובעקבותיו. עיקר הקושי בהוכחת תביעות רשלנות רפואית דנן טמון בהוכחת קשר סיבתי זה, קרי, הוכחת העובדה שהנזק נגרם עקב השירות הצבאי של הניזוק.

ביחס לחיילים בשירות קבע, יצוין כי מאז שנת 2017, שונה נוסח חוק הנכים כך שכיום חיילים בשירות קבע יכולים לתבוע את קצין התגמולים במקרים מצומצמים יותר כאשר מדובר בפגיעות הקשורות ישירות למהות השירות הצבאי (רק כאלו המוגדרות כ "חבלת שירות" או "מחלת שירות"). בהמשך לכך, על אנשי קבע, אשר החל משנת 2017 סבלו מנזק כתוצאה של רשלנות רפואית בצבא, להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בצבא לבית משפט אזרחי כאפשרות ראשית.

זהירות! התיישנות קצרה

זאת ועוד, תקופת ההתיישנות של עילת תביעה המוגשת על פי חוק הנכים, תגמולים ושיקום הינה קצרה יותר מזו המוגשת על פי פקודת הנזיקין.

כך, על חייל משוחרר להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בצבא תוך שלוש שנים מהמועד שבו נגלה לו הקשר הסיבתי שבין נזקיו לשירותו הסדיר בצבא ההגנה לישראל, בעוד שתקופת ההתיישנות בתביעות רשלנות רפואית נזיקיות "רגילות" הינה שבע שנים מקרות הנזק ולעיתים אף מעבר לכך (למשל, במידה והניזוק קטין, תחל תקופת התיישנותה של עילת תביעתו רק מהיום בו ימלאו לו שמונה עשרה שנים).

למרות ההבדלים האמורים, ישנן נקודות השקה דומות בין התביעה האזרחית לתביעה הצבאית – תביעה כנגד משרד הביטחון בגין רשלנות בטיפול רפואי בצבא נתמכת אף היא בחוות דעת רפואית שנערכה על ידי רופא המתמחה בתחום הרפואי נשוא התביעה.

ניתן להגיש תביעה לקצין התגמולים גם מעבר לתקופת שלוש השנים כאשר מדובר בפגיעה שנגרמה עקב "חבלה רשומה", כלומר חבלה שנרשמה ברשומות של צה"ל או ברשומות אחרות המתנהלות על-ידי המדינה או מוסד ציבורי.

יצוין כי לאחר תיקון חוק הנכים בשנת 2017, אשר צמצם את תחולת החוק על תביעות של אנשי קבע, תקופת ההתיישנות להגשת תביעה בגין רשלנות בצבא על-ידי איש קבע עומדת, לכאורה, על 7 שנים ולא על שלוש שנים. עם זאת, העניין טרם הוכרע בפסיקה. על כן, ההמלצה הינה שלא לקחת סיכון ולהניח כי גם ביחס לתביעה בגין רשלנות רפואית בצבא הנוגעת לאיש קבע, תקופת ההתיישנות תעמוד על שלוש שנים בלבד.

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

icon

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

שלבים בניהול התביעה

בנוסף לחוות הדעת האמורה, צריכה תביעה לקצין התגמולים עקב הרשלנות הצבאית להיתמך אף בתצהיר של התובע, במסגרתו עליו לפרט את הקשר הסיבתי שבין נזקיו לשירותו הצבאי. יתר על כן, על מנת לצלוח את התביעה, על החייל לתמוך את גירסתו בעדויות של החובש הצבאי שטיפל בו ו/או חברים אשר היו עדים לטיפול הרשלני או לנזק שנגרם לו.

לאחר הגשת המסמכים הרלוונטיים לתביעה, בודקת וועדה רפואית של אגף השיקום את מצבו הרפואי של התובע, כמו גם את הקשר הסיבתי הנדרש לשם הכרה בזכאותו לתגמולים בגין נזקיו. בדיקת הוועדה, כאמור, מסתמכת אף על בדיקה פיזית של החייל, במסגרתה מאובחן מצבו הבריאותי.

במידה ותסיק הוועדה הרפואית כי מצבו הרפואי של החייל הידרדר בעקבות שירותו הצבאי, היא תקבע לו אחוזי נכות בהתאם לחומרת מצבו.

שיעור הפיצוי הנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בצבא מחושב על פי אחוזי הנכות שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית. תובע הסבור כי אחוזי הנכות שקבעה לו הוועדה הרפואית אינם משקפים את מצבו בפועל, רשאי להגיש ערר לאותה וועדה, אשר תדון במצבו הרפואי מחדש. במקרים בהם לא משנה אותה וועדה את מסקנותיה לגבי שיעור הנכות שקבעה, על התובע להגיש תביעה לבית המשפט המחוזי, במסגרתה יטען כי התפקוד המשפטי של הוועדה הרפואית לקה בחסר.

במידה ויוכח בבית המשפט כי יש דברים בגו, בית המשפט אמנם אינו רשאי לשנות באופן עצמאי את אחוזי הנכות שנקבעו לניזוק, אולם בסמכותו לחייב את הוועדה להתכנס פעם נוספת ולדון שוב בטענות החייל ומצבו הרפואי. מעבר לכך, בית המשפט המחוזי אף יכול לדרוש מן הוועדה כי תפרט את נימוקי החלטתה.

כאמור, על אנשי קבע להגיש על פי רוב את תביעתם בגין רשלנות רפואית בצבא לבית משפט אזרחי (שלום או מחוזי, בהתאם לסכום התביעה). יש לצרף לתביעה מסמכים רפואיים רלוונטיים כמו גם חוות דעת רפואית של מומחה בתחום.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום רשלנות רפואית

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך