רשלנות ברפואת שיניים בראי הפסיקה

טיפולי שיניים הם טיפולים שכיחים ויומיומיים אך כמו כל תחום רפואי הם אינם חפים מרשלנות. מספר מקרים מעניינים שהגיעו לבתי המשפט הובילו לתובנות שחשוב לדעת ולהכיר.

רשלנות ברפואת שיניים

בעשורים האחרונים תחומי הרפואה השונים לא רק שהולכים ומתקדמים אלא גם הולכים ומתמקצעים כך שמה שפעם היה בתחום הטיפול של רופא אחד היום יכול להיות מפוצל ללא מעט רופאים מתמחים בתחומם. דוגמא מובהקת לכך היא רפואת השיניים, רק לפני 200 שנים היה הרופא הכללי אחראי גם על רפואת השיניים ולפני 100 שנה כדי להיות רופא שיניים נדרשה התמחות כללית ברפואת שיניים, היום ברפואת השיניים יש לא מעט תתי-התמחויות, ביניהן: יישור שיניים (אורתודונטיה), טיפולי חניכיים, טיפולי שיניים משמרים, שיקום הפה, השתלת שתלים, הקצעת שורשים, טיפולי שיניים אסתטיים ועוד. פירושו של דבר שאחרי קבלת התואר, ממשיכים רופאי השיניים להתמחויות ספציפיות הכוללת הכשרה והסמכה.

מרביתנו נדרשים לטיפולי שיניים לאורך שנים ולרוב גם בתדירות שנתית, אך היכולת שלנו להבין מה הרופא ממליץ או מה החלופות האפשרויות או להעריך כיצד מתנהל הטיפול היא מאוד נמוכה ובנוסף לא פעם גם אילוצים כלכליים שמנחים אותנו בבחירת הטיפול. לכן מראש חשוב, כאשר מתעורר הצורך בטיפול שיניים, לפנות לרופא השיניים שהטיפול נמצא בתחום מומחיותו. חלק מטיפולי השיניים הם טיפולים רפואיים הכרחיים וחלקם טיפולים אלקטיביים ו/או אסתטיים ולרוב הטיפולים נעשים על ידי רופאים שהוסמכו בתחום. טיפולי שיניים אמנם שכיחים ביותר ועם זאת לא פעם מתרחשות טעויות וחלקן נובעות מרשלנות רפואית.

כיצד בוחנים רשלנות רפואית בטיפולי שיניים?

יש להבחין בין טעות, או נזק, שנגרמו כתוצאה מטיפול רפואי ובין רשלנות רפואית. כדי שנזק יוכר ככזה המקים עילת תביעה, על התובע להוכיח כי הרופא, או הצוות המטפל, נהג באופן שאינו עומד בקנה אחד עם מבחן הרופא הסביר, לאחר מכן עליו להוכיח שנגרם לו נזק ובשלב השלישי להוכיח קשר סיבתי בין הרשלנות שנמצאה לנזק. בכל אחד משלבי טיפול השיניים עלולה להתרחש רשלנות, אם בשלב האבחון, אם בהצגת המידע, הטיפול וחלופותיו ואם במהלך הטיפול, ברישום ובתיעוד הטיפול ובמעקב הרפואי הנדרש לאחריו. אם עולה בכם החשש כי ייתכן והתרחשה רשלנות בטיפול שיניים שעברתם מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בתחום על מנת לברר את הסוגיה.

היות וטיפולי שיניים הם שכיחים מאוד ולמרות שרמת רפואת השיניים בישראל גבוהה, עדיין לא פעם מגיעות לבית המשפט תביעות רשלנות רפואית בנושאים שונים. אספנו עבורכם מספר דוגמאות מעניינות של מקרים שהגיעו בשנים האחרונות לבתי המשפט בישראל.

תנאי רשלנות בשיניים

פסיקה "בעלת שיניים": מספר תביעות רשלנות בראי מערכת המשפט

חשיבות בחירת רופא מומחה

בתביעה שהוגשה לבית המשפט השלום בתל אביב-יפו, תבע מטופל את רופא השיניים שביצע בו החלפת שיניים והשתלת שתלים. התובע הגיע אל מרפאת הנתבע, שם הציע רופא השיניים לעקור את השיניים הקיימות ולהחליפן בשתלים ולכך הסכים התובע. אלא שכאשר הגיע התובע לביצוע הניתוח התברר כי רופא אחר, שהוצג כמומחה, יבצע את ההשתלה. אותו מומחה גם ביצע את ניתוח ההשתלה השני שנערך בפיו של התובע. התובע טען כי לא הוסברו לו כל הסיכונים הכרוכים בניתוח וכי לא חתם על טופס הסכמה ודוק, המומחה התגלה בדיעבד כרופא שאינו מומחה בהשתלת שיניים. לאחר הניתוחים סבל התובע מכאבים ונאלץ לעבור טיפול משקם ארוך. חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט היתה חד משמעית כי הטיפול שניתן לתובע לא עומד בסטנדרט הרפואי הסביר ויש לראותו כנגוע ברשלנות. בית המשפט אימץ את חוות הדעת ופסק כי יש לפצות את התובע בגין הנזקים שנגרמו לו וההוצאות בעקבותיהם. סכום הפיצוי עמד על כ-140,000 שקלים כולל הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך הדין. מכאן ניתן ללמוד על חשיבות בחירת רופא מומחה בתחום המבוקש, בחירה שהיתה מונעת את הנזק והסבל שעברו על התובע [לקריאה נוספת ראו: סיכם עם רופא אחד, אך בפועל טיפל בו אחר].

ידע כל מטופל כי המטפל בו מוסמך לעשות כן

כאשר ישנן כל כך הרבה תפקידים והתמחויות בתחום רפואת השניים, חשוב לוודא שאכן האיש הצוות הרפואי הנבחר לביצוע טיפול מסוים מוסמך לעסוק בתחום. למשל, רופאי שיניים רבים מעסיקים במרפאתם אנשי צוות שונים, למשל טכנאים או סייעות שיניים ולכל אחד תפקיד מוגדר שאותו הוא מוסמך לבצע ולא טיפולים אחרים. כך למשל בתביעה רשלנות רפואית ברפואת שיניים שהוגשה לבית משפט השלום בנתניה.

דבר נוסף ובסיסי שעל המטופל לבדוק הוא שהאדם שמבצע בו את הטיפול הוא אכן מוסמך לעסוק ברפואת שיניים. ודוק, רופאי שיניים רבים מעסיקים במרפאתם טכנאי שיניים, אשר אינם מוסמכים לבצע טיפולי שיניים במטופלים. בכתב תביעת רשלנות רפואית בשיניים שהוגש לבית המשפט בנתניה, טענה התובעת כי טיפול השיניים שעברה היה רשלני ודוק כי טכנאי שיניים שעבד במרפאה ולא היה מוסמך לבצע טיפולים היה זה שביצע חלק מהטיפולים שעברה. טענותיה גובו בחוות דעת מומחה ובית המשפט קיבל את טענותיה ואף פסק פיצויים על סך כשלוש מאות וחמישים אלף שקל בגין הנזק שספגה בשל הטיפול הרשלני והליכי השיקום אותם נאלצה לעבור. (לקריאה נוספת: ת"א 3728/05).

יש לציין כי במקרה והטכנאי היה מציג עצמו כרופא שיניים, היינו מתחזה לאחד, הרי שהיה מדובר בעבירה פלילית ובנוסף גם הרופא עשוי היה להיות חשוף לאישום בגין סיוע לעבירת התחזות בהתאם לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

הזכות לדעת בטיפול שיניים

זכותו הבסיסית של החולה, בהתאם לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, היא לקבל מידע רפואי כולל ורלוונטי למצבו, המסביר את הטיפול, השלכותיו, הסיכונים הכרוכים וכמובן חלופות הטיפול הנוספות אם יש. זכות זו אינה פוסחת על מטופלים בטיפולי שיניים וזוהי חובתו של רופא השיניים לתת למטופל את כל המידע שנדרש לו כדי שיוכל לקבל החלטות הנוגעות לגופו. זאת אומרת שהמידע שניתן על ידי הרופא הוא חלק בלתי נפרד מתפקידו וחשוב שהמטופל יבין את זכות זו לאשורה. לא פעם מגיעות לבית המשפט תביעות הנסובות סביב חובת היידוע והפרת חובה זו על ידי רופא השיניים המטפל, הפרה הנתפסת כפגיעה באוטונומיה של החולה. במקרה שלפנינו הוגשה תביעה לבית משפט השלום בירושלים בדיוק בנושא זה. התובעת, שבמהלך טיפול שיניים התעורר הצורך לחלץ מפיה כתר, טענה כי הרופא בחר לעשות זאת באמצעות חולץ כתרים ייחודי אך לא בלתי מקובל בתחום רפואת השיניים. ודוק, לטענת התובעת הרופא לא רק שלא נתן לה את המידע המלא על ההליך, הוא גם לא הביא לידיעתה חלופות לטיפול, למשל האפשרות לנסר את הכתר במקום לחלצו – פעולה שהיתה מורידה משמעותית את הסיכויים לנזק מראש. בית המשפט פסק לטובת התובעת ופסק לה פיצויים בסך 15,000 שקלים והוצאות שכר טרחת עורך דין (לקריאה נוספת: ת"א 15354/08).

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום רשלנות רפואית

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך