תביעות ביטוח מקיף

רוצים לדעת מהו ביטוח מקיף ומהם הכיסויים המכוסים בביטוח זה? בכתבה המלאה מפורטים גם דוגמאות והמחשות באשר לשאלה את מי צריך המבוטח לתבוע במקרה של תאונה לרכב, האם את ביטוח המקיף או שמא את ביטוח הצד השלישי של הרכב הפוגע האשם בתאונה ? לעיון בתשובות לשאלות אלה עיינו בכתבה המלאה.

תביעות של ביטוח מקיף

על הכיסוי הביטוחי

ביטוח מקיף כפי שתוכלו לקרוא במילון מונחי הביטוח המצוי באתרנו, הנו ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי מפני סיכונים שונים, שהם מעבר לכיסוי היסודי הנהוג באותו הביטוח.

בשונה מביטוח החובה אשר עניינו כידוע בביטוח נזקי גוף, עניינו בביטוח הרכוש, קרי ביטוח כלי הרכב עצמו.

על הכיסוי של "רכב פרטי", כמשמעות מונח זה בפקודת התעבורה, לרבות רכב שמשקלו עד 4 טון (למעט אופנוע) חלה הפוליסה התקנית – תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו – 1986.

ביטוח זה מכסה את נזקי הפח, ואת הנזקים המכניים של הרכב שנגרמו בשל פגיעה בהם ("מקרה הביטוח"). חשוב לציין כי מבחינת הכיסוי הביטוחי לו זכאי מבוטח במסגרת הביטוח המקיף, לא רלבנטי האם המבוטח הוא האשם בפגיעה ברכב (לדוג' אשם בתאונת דרכים שגרמה לנזקים), אם לאו.

ביטוח מקיף מכסה כל נזק באשר הוא קשור ברכב (בכפוף לתנאי וחריגי כל פוליסה), ואולם רשאית חברת הביטוח לאחר ששילמה למבוטח את תגמולי הביטוח בגין נזקיו, לתבוע בתביעת תחלוף / שיבוב את "המזיק" שגרם לנזקים (כגון נהג רכב אחר).

הביטוח כולל בתוכו ככלל גם ביטוח כלפי צד שלישי. כלומר, ביטוח גם לכיסוי נזקים של רכב אחר שנפגע מהרכב המבוטח בשל רשלנותו של נהג הרכב המבוטח.

יצוין, כי ניתן לרכוש את הפוליסה עם כיסויים מופחתים לצורך הוזלתו. כך לדוג' ניתן לערוך פוליסה מקיפה לרכב שאינה כוללת גרירה, רכב חלופי, שמשות וכיו"ב.

במצב בו יערוך אדם ביטוח צד שלישי בלבד ולא ביטוח מקיף, חשוב לדעת כי רכבו יהיה מבוטח רק בשל נזקים שנגרמו לרכב צד שלישי ולא לנזקים אשר נגרמו לרכבו. כלומר, במידה ויפגע הרכב המבוטח ברכב אחר ויגרום לו לנזקים, לא תישא חברת הביטוח בנזקיו אלא בנזקיו של הצד השלישי בלבד (ככל והמבוטח אשם), והנהג המבוטח עלול למצוא עצמו במצב בו יהיה עליו לשאת בעלויות יקרות לצורך תיקון רכבו.

בפרקטיקה היום יומית בכבישי ישראל, נהוג וכדאי שכל נהג ידאג להנפקת ביטוח לרכבו בהיק, הכיסוי כאמור, הכולל גם ביטוח כלפי צד שלישי. יצוין, כי רוכבי אופנוע לרוב עורכים ביטוח כלפי צד שלישי בלבד (שכן לעיתים ביטוח מקיף לגבי נזקי האופנוע בלבד אינו כדאי כלכלית).

דוגמה לצורך המחשה

ראובן נוהג ברכב המבוטח בפוליסת ביטוח מקיף הכוללת ביטוח כלפי צד שלישי, וגד רוכב באופנוע המבוטח בביטוח צד שלישי בלבד.

מתרחשת תאונה בה פוגע רכבו של ראובן באופנוע של גד. כלי הרכב של ראובן וכן האופנוע של גד נפגעו ונגרמו להם נזקים. במצב זה כיצד יפוצה כל נהג בהנחה שראובן "אשם" בפגיעה בגד (לא שמר מרחק).

במצב שכזה ראובן יצטרך "להפעיל" הפוליסה שרכש לטיפול בנזקי הרכב שלו, ואת הפוליסה לביטוח כלפי צד שלישי לצורך כיסוי נזקיו של גד.

גד, שאין לו ביטוח מקיף, לא יוכל לקבל פיצוי על נזקי האופנוע אלא מחברת הביטוח שביטחה את ראובן, היות וראובן מבוטח בפוליסה מקיפה הכוללת כיסוי כלפי צד שלישי (בהנחה שיוכיח כי ראובן אשם בפגיעה בו).

בהנחה וגד הוא האשם בתאונה, הרי שיוכל ראובן להישפות עבור נזקיו גם מחברת הביטוח אשר ביטחה אותו בפוליסת ביטוח מקיף, וככל וזו האחרונה תשלום לו את תגמולי הביטוח, עומדת לה האפשרות להגיש תביעת תחלוף / שיבוב כנגד גד וחברת הביטוח שביטחה אותו בביטוח צד שלישי. כמו כן, ראובן יכול להישפות ישירות מחברת הביטוח של גד אשר ביטחה את גד בביטוח צד שלישי, בהנחה שיוכיח כי גד אשם בפגיעה בו.

אנו תקווה שדוגמה זו הסבירה במעט את הפרקטיקה במימוש זכויות מכוח ביטוחים אלה לרכב.

חשוב לדעת, כי לעיתים דוחות חברות הביטוח תביעות מכוח פוליסת ביטוח מקיף מסיבות שונות ומשונות, כגון מסירת פרטים כוזבים בעת ההצטרפות, חריג הקיים בפוליסת הביטוח, מרמה בתביעה ועוד. פעמים רבות מתעוררות מחלוקת עם חברות הביטוח ביחס עם הנזק שנגרם לרכב ושיעור תגמולי הביטוח.

לעיתים לדחיות של חברות הביטוח אין כל בסיס עובדתי או משפטי ענייני ואנו ממליצים לכם להיוועץ עם עורך דין ביטוח הבקיא בתחום.

חשוב גם לדעת כי במקרה של תאונת דרכים הגורמת לנזקי רכוש, לעיתים גם קיימים נזקי גוף בעטיים כמפורט בכתבות רבות באתרנו, זכאים הנפגעים לקבלת פיצוי מחברת הביטוח שביטחה את הרכב בפוליסת ביטוח חובה.

מכל מקום, אם הינכם סבורים כי חברת הביטוח דחתה את תביעתכם לתשלום תגמולים שלא כדין או שילמה לכם תגמולי ביטוח חלקיים, או במידה וקמה לכם זכאות לפיצוי בגין נזקי גוף, אנו ממליצים לפנות לעורך דין העוסק בתחום זה.

לקבלת ייעוץ משפטי, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר. ייעוץ וליווי משפטי מוקדם עשוי לשפר את מצבכם המשפטי.

נדגיש כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך