מסירת מידע יזום מצד המבוטח

המחוזי קיבל ערעור של תביעת ביטוח בנושא חובת הגילוי היזום. אלמוג – שפירא משרד עו"ד סוקר את הפסיקה בנושא. לעיונכם.

הגילוי היזום

מה עלינו לספר לחברת הביטוח על מנת להיות זכאים לקבל את כספינו?

כמו במרבית הכיסויים הביטוחים, גם בחתימה על פוליסת ביטוח בית עסק (מבנה / תכולה) יש למבטחת חשיבות בפרטים מסוימים המתקיימים בעסק. נתונים אלה, דרושים לה לשם ביצוע הערכת סיכון והחלטה בדבר קבלה או אי קבלת בית העסק לביטוח (בעגה המקצועית – "חיתום". עיינו במונח זה במילון הביטוח). בכתבה זו נעסוק בשאלה על מי חלה האחריות למתן תשובות למידע חיוני זה. האם באחריות חברת הביטוח לעשות זאת או שישנה חובה גם על המבוטח מיוזמתו ליידע את חברת הביטוח בפרטים הללו.

בערעור על פסק דינו של ביהמ"ש השלום התקבלה תביעת ביטוח על בית עסק של נגר מנצרת עקב שריפה שאירעה בעסקו, וחברת הביטוח חויבה לשלם לו תגמולי ביטוח.

תביעה הביטוח נדחתה: "לא מסרת מידע מהותי"

השאלה שנדונה: היא האם עסק בבניין צריך לדעת את המתרחש על הגג?

המבוטח הוא בעל נגריה בתוך בניין בו מתקיימים מס' עסקים. בגג הבניין הוקמה למרות רוחם של התושבים אנטנה של פרטנר ופלאפון. בגלל חוסר שביעות רצונם הוצתה באחד הימים האנטנה וגרמה לשריפה בבניין. כ-10 ימים אחרי השריפה וללא שום קשר אליה החליט המשיב לבטח את הנגרייה. למקום הגיע בוחן מטעם הביטוח, הנכס נבדק ופוליסת ביטוח נחתמה בין הצדדים.

לימים, אירעה בנגריה שריפה, המהווה אפוא מקרה ביטוח על פי הפוליסה. שמח ומאושר על שרכש את הביטוח, בדיוק לשם כך, פנה בעל הנגרייה המבוטחת אל חברת הביטוח וביקש ממנה למלא אחר התחייבויותיה ולשלם לו תגמולים.

אך לצערו הרב, דחתה חברת הביטוח את תביעת הביטוח.

טענת המבטחת הייתה כי ישנה חובה לעדכן על הנזק שנגרם לאנטנה באירוע שריפה הראשון. כמו כן, על המבוטח היה לדעת שעקב חוסר שביעות רצונם של התושבים מהתקנת האנטנה ישנו סיכוי שיציתו את המקום בשנית ולכן היה צריך לידע את הביטוח בסיכון זה.

האם על בעל העסק ישנה חובה לידע את חברת הביטוח על שינויים שאינם קשורים ישירות לעסק המבוטח בפוליסה? במקרה של הנגרייה האם הייתה מחובתו ליידע את חברת הביטוח מיוזמתו על הנזק שאירע בגג הבניין, באנטנה ?

בכעס רב טען המבוטח כי לא ידע מדוע אירעה השריפה הראשונה, ואף לא היה מודע לקיומה של האנטנה על הגג. גם אם היה ידוע לו על קיומה של על האנטנה, ביקש להסביר בעל הנגרייה, לא "יכולתי לדעת שמדובר במידע חיוני שעלי למסור לחברת הביטוח…".

לאור דחיית חברת הביטוח נאלץ המבוטח לפנות לערכאות השיפוטיות על מנת לקבל תשובה לשאלת חובת הדיווח בעניין האנטנה ובתקווה לקבל את הכסף שמגיע לו.

סוף טוב, הכל טוב: ההליכים המשפטיים

במסגרת ההליכים המשפטיים שהתקיימו, הבהיר בית המשפט המחוזי אשר דן בהליכי הערעור כי בעסקת הביטוח המבטחת היא הצד המקצועי בין השניים. לכן, על המבטחת לשאול את השאלות החשובות והחיוניות שיביאו אותה למסקנה האם לבטח לקוח מסוים או לא. אם חשוב היה לחברת הביטוח עניין האנטנה או מפרט הגג הייתה באפשרות הבוחן מטעמה לעלות לגג הבניין, או לחילופין לשאול את המבוטח שאלות על כך.

ביהמ"ש קבע, שעל אחריות חברת הביטוח לבדוק את עניין האנטנה ובעת הצורך גם לעלות על הגג ולבדוק. כמו כן, היה באפשרותה לשאול את המבוטח על האנטנה ולנסח שאלות ספציפיות על כך בפוליסת הביטוח. משלא נעשה הדבר, אין המבטחת יכולה להלין כעת, לאחר מעשה.

בין טענות המבטחת הייתה גם הטענה שלמבוטח ישנה אחריות גם לכעס התושבים ושהיה עליו לדעתם שהם עלולים להצית בשנית את האנטנה בעקבות אי שביעות רצונם ממנה. טענה זו לא התקבלה על ביהמ"ש. נקבע שאין למבוטח אחריות על התושבים או לכל דבר אחר מלבד העסק שלו, אשר אותו ביקש לבטח.

הנגר המאושר ניצח בפסק הדין וקיבל את כספו מחברת הביטוח.

חשוב לציין כי למרות פערי הכוחות בין המבטח למבוטחים, עדיין חייב המבוטח בהגינות במתן פרטים על העסק האישי שלו לפי סעיף 6 לחוק חוזה ביטוח. ישנה חובה על המבוטח לענות בכנות על השאלות הנשאלות בידי חברת הביטוח כאשר השניים כורתים ביניהם חוזה. אם נראה למבוטח שהמידע שקיים אצלו יכול להיות חיוני לצד המבטח יש למסור אותו, גם אם לא נשאל על כך מפורשות מטעם החברה המבטחת. בדרך זו ניתן למנוע בעתיד מקרים של שאלות שלא נשאלו או פרטים שלא נאמרו ולהביא את המבוטח לבית המשפט. פניה לערכאות תעזור בפתרון הבעיה אך עלולה לעכב את קבלת הכסף מפוליסת הביטוח אשר לשם כך נעשתה בראש ובראשונה.

ע"א 39267-02-12

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך