חשיבות הייצוג

עורך דין ביטוח – כתבה מעניינת על חשיבות קבלת ייצוג משפטי והנזקים שיכולים להיגרם באי קבלתו.

פסק דין שניתן על ידי בית המשפט העליון ביום 7.4.2011 ממחיש את הצורך בייצוג של עורך דין ביטוח בהליכים משפטיים המתנהלים כנגד מבוטח. כנגד מר בכור, בעל מוסך בתל אביב, הוגש כתב אישום ממנו עולה כי בצוותא עם שלושה אנשים אחרים, הוא הגיש תביעות ביטוח כוזבות לחברות הביטוח, במסגרתן ביקש לקבל כספי ביטוח על רקע הטענה כי נגרמו למכוניות שבבעלותו נזקים בתאונות פקטיביות. בעקבות הגשת התביעות האמורות שילמו חברות הביטוח למר בכור סך של שמונה מאות אלף שקלים.

 

לאחר שחברות הביטוח גילו כי כל האירועים שתוארו בתביעות הביטוח האמורות הם שקר ובדיה, הן הגישו תלונה במשטרה, אשר החליטה להגיש כתב אישום כנגד מר בכור. כתב האישום הוגש לבית משפט השלום, אשר נתן את הכרעת דינו הארוכה (נפרסה על גבי כשלוש מאות עמודים). בית המשפט הרשיע את הנאשם בכל העבירות שיוחסו לו ופסק לו חמישים וחמישה חודשי מאסר בפועל, מאסרים על תנאי וקנס כספי בסך שלושים אלף שקלים.
לא למותר לציין כי הנאשם בחר שלא להיות מיוצג על ידי עורך דין ביטוח במסגרת ניהול ההליכים ותחת זאת הוא העדיף לייצג את עצמו. בהכרעת הדין ביקר בית המשפט את החלטתו של הנאשם אך קבע כי היא נעשתה בעקבות בחירתו החופשית, שכן הוא היה יכול בכל שלב של ניהול המשפט לשכור לו עורך דין ביטוח שייצגו ויכלכל את צעדיו.
בעקבות גזר הדין הגיש הנאשם ערעור לבית המשפט המחוזי, במסגרתו טען טענה אחת ויחידה, לפיה יש לבטל את פסק הדין בעניינו ולהשיב את הדיון לערכאה המבררת, זאת משום שלא היה מיוצג על ידי עורך דין ביטוח במרבית שלבי המשפט. בית המשפט דן בטענה האמורה וקבע כי במועד בו ניתנה הכרעת הדין (דצמבר 2005), לא הייתה כל חובה למנות לנאשם סניגור. על אף זאת, בית המשפט היה רשאי למנות לנאשם סניגור אם סבר כי הוא אינו בעל יכולת כלכלית לשכור את שירותיו של עורך דין ביטוח, עובדה אשר מעלה את החשש כי ייגרם עיוות דין בעניינו. בית המשפט המחוזי בחן האם בית משפט קמא השתמש בסמכות זו באופן ענייני ופסק כי הנאשם היה בעל יכולת כלכלית מספקת למנות לעצמו סניגור, אולם משיקוליו שלו ביקש שלא לעשות זאת ועל כן יש לדחות את ערעורו.
הנאשם לא אמר נואש והגיש בקשת רשות ערעור על דחיית ערעורו, כאמור, לבית המשפט העליון. יש לציין כי את בקשת הערעור הגיש הנאשם באמצעות בא כוח, אשר טען כי נסיבות המקרה מעלות שאלות בעלות חשיבות ציבורית ומשפטית הנוגעות לתחום הייצוג המשפטי ועל כן יש לקבל את בקשתו להגיש ערעור נוסף.
בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי אמנם חשיבותה של שאלת הייצוג המשפטי הינה רבה, אך יחד עם זאת התנהלותו של הנאשם, אשר בחר באופן עצמאי שלא להסדיר את ייצוגו המשפטי, לא מאפשרת לבית המשפט לקבל את בקשתו.
הנה כי כן, מן האמור לעיל עולה כי מבוטחים שבוחרים שלא להיעזר בייצוג משפטי במסגרת ניהול הליכים משפטיים בעניינם, לא יוכלו לעלות טענות עתידיות בגין אי הייצוג, אשר הוביל למתן פסק דין כנגדם.
(רע"פ 8083/10 אילן בכור נ' מדינת ישראל)

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.