המבוטחת ניצחה: תקבל החזר עבור כריתת שד

כריתת סרטן שד

"מנורה מבטחים" סירבה לפצות מבוטחת שעברה כריתה ושחזור של השד, בנימוק שהטיפול אינו מכוסה בפוליסה, אך בית המשפט דחה טענה זו מכל וכל.

"מבוטח לא אמור לצפות כי ביום מן הימים, עת יזדקק הוא באמת ובתמים לחברת הביטוח, היא תפנה לו עורף". אמירה נוקבת זו מופיעה בפסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט השלום בבאר שבע נגד חברת "מנורה מבטחים", לאחר שזו סירבה להעביר למבוטחת החזר הוצאות בגין כריתה ושחזור של השד ותגמולים בעבור תקופת ההחלמה מטיפול זה.

השופטת אורית ליפשיץ מתחה בפסק הדין ביקורת חריפה על התנערות המבטחת מהמבוטחת ודחתה מהיסוד את עמדת המבטחת. הניתוחים שבנדון, קבעה השופטת, הם בגדר השתלה המכוסה בפוליסת הביטוח הרפואי שרכשה המבוטחת, שכן הם עונים בבירור ללשון הגדרת "השתלה" בפוליסה. על כן, פסקה, על המבטחת לשלם למבוטחת פיצוי בסך 190 אלף ש"ח, בהתאם לנקוב בפוליסה, בתוספת שכר טרחה והוצאות משפט.

"השתלה" מהי?

על עובדות הרקע שהולידו את התביעה לא הייתה מחלוקת בין הצדדים, והמבטחת לא ערערה על כך שהמבוטחת נאלצה לעבור כריתה ושחזור של שד ימין שלה, לאחר שהתגלו בו גידולים סרטניים. ואולם, המבטחת טענה כי הפוליסה שרכשה המבוטחת מכסה רק השתלות, טיפולים מיוחדים בחו"ל ותרופות, וכי הטיפול שעברה אינו בגדר "השתלה" ולכן אינו מכוסה בפוליסה.

עמדת המבטחת התבססה על סעיף ההגדרות בפוליסה, שבו השתלה מוגדרת בזו הלשון: "כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח  של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד, מעי  וכל שילוב ביניהם, והשתלת איבר שלם או חלק ממנו אשר נלקחו מגופו של  אדם אחר במקומם…".

בעוד המבוטחת טענה, כי לפי הגדרה זו, כל כריתה כירורגית של איבר גוף, כולל שד, היא משום "השתלה", המבטחת טענה כי "השתלה" כוללת רק כריתה של אחד מהאיברים המוזכרים במפורש בסעיף, ואינה כוללת כריתת שד. לפיכך, נדרשה השופטת לנתח את משמעותה של "השתלה" לפי הגדרת הפוליסה, ובייחוד להכריע מה משמעות המילה "או" המופיעה בתחילת ההגדרה.

האם, כעמדת המבוטחת, מילה זו מפרידה בין המילים "כריתה כירורגית" לבין הפירוט שבהמשך, שנועד למנות עוד טיפולים הנכללים בהגדרה נוסף לכריתה כירורגית באשר היא? או האם, כטענת המבטחת, מילה זו מחברת בין תחילת המשפט לפירוט שבהמשך, ולכן יש לראות רק כריתה והשתלה של אחד האיברים המנויים בפירוט ככריתה כירורגית הנכללת בהגדרה?

פרשנות המבוטחת הגיונית ותואמת את לשון הפוליסה

הכרעת השופטת לטובת המבוטחת הסתמכה, בראש ובראשונה, על לשון הפוליסה. "הפרשנות של התובעת", נאמר בפסק הדין, "הינה המשמעות הרגילה וההגיונית" של מילות הפוליסה.

כך, לפי המילון, ציינה השופטת, המילה "או" מפרידה בין חלקי משפט ומהווה תחליף לנקודה בסוף משפט. לכן, יש לראות את המונח "כריתה כירורגית" כנפרד מהפירוט שמופיע אחריו, ואין לראות רק ניתוחים הנוגעים לאיברים המופיעים בפירוט כ"השתלה". חיזוק לפרשנות זו ,מצאה בסעיף נוסף בפוליסה, המתייחס ל"חריגים".

הסעיף מונה מספר טיפולים שאינם מכוסים בפוליסה, כגון ניתוח לקיצור קיבה, ונאמר בו מפורשות כי "ניתוח שיקום שד לאחר כריתת שד שאושרה על ידי המבטחת", אינו מוחרג המפוליסה. הדבר מעיד, ציינה השופטת, כי "הרשימה של האיברים המנויה בחלק ההגדרות, אינה מהווה רשימה סגורה" וכי "'ניתוח שיקום שד לאחר כריתת שד' הינו חריג לחריג ומשכך יכול ויהיה מכוסה ע"י הפוליסה".

כמו כן, ציינה, בסעיף החריגים נמנים חריגים, כגון השתלת שתלי שיניים, שאינם מתייחסים לאיברים המופיעים בסעיף ההגדרות תחת הגדרת "השתלה". גם מכך עולה, כי בהגדרת "השתלה" בפוליסה נכללים עוד טיפולים מלבד כאלה הנוגעים לאיברים המוזכרים מפורשות בהגדרה, שהרי אחרת לא היה צורך להחריג מהפוליסה טיפולים שאינם נוגעים לאיברים אלה.

פרשנות בתוך הקשר ונגד המנסחת

השופטת הדגישה שתי נקודות נוספות. ראשית, ציינה, יש לפרש הגדרות של מונחים בפוליסה "לפי ההסכם במלואו, וכחלק מהקונטקסט הכללי, ולא לנתק מילה כזו או אחרת מהקשרה". שנית, קבעה, יש להתחשב בכלל "הפרשנות לרעת המנסח", החל על חוזים אחידים, כדוגמת חוזי ביטוח.

לפי כלל זה, מבין שתי פרשנויות סבירות ללשון הפוליסה, יש לבחור בפרשנות הפועלת לטובת המבוטחת, שכן, כדברי השופטת, חברות הביטוח, "המצוידות בעורכי דין מיומנים עד מאוד", צריכות לשאת באחריות לאי-בהירות בלשון הפוליסה. אומנם, קבעה, במקרה זה פרשנות המבוטחת מתיישבת עם לשון הפוליסה ולכן גוברת ממילא על פרשנות המבטחת, אך גם לו היה מדובר בשתי פרשנויות סבירות באותה מידה, פרשנות המבוטחת הייתה עדיפה.

כאמור, השופטת התייחסה גם להתנהלותה הכוללת של המבטחת ומתחה עליה ביקורת. "מוצאת אני לנכון להדגיש", כתבה, "את מורת רוחי מתופעה לפיה לקוח המתקשר עם חברת ביטוח, ושם בה את אמונו ומיטב כספו, ומתייחס אליה כאל מבצרו בימים קשים, מוצא את עצמו בפני שוקת שבורה בעת שהוא נזקק לשירותיה".

עוד הדגישה, כי ציפיית המבטחת לתגמולים הייתה סבירה בתכלית, וכתבה: "אין זה סביר, בעיניי, כי התובעת, אשה בשנות הארבעים לחייה בעת בחתימה על ביטוח הפוליסה, תתקשר בכיסוי ביטוחי נרחב שכזה, המכסה השתלות וטיפולים רפואיים מורכבים בארץ ובחו"ל, וכל זאת מבלי להסתמך ולהניח כי היה ותזדקק לכריתת והשתלת שד תהיה היא מבוטחת בכך".

[תא (ב"ש) 4638-04-14 מיכל ויצמן נ' מנורה מבטחים ביטוח בע"מ]

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

14 תגובות

 • 3 ביוני 2020 בשעה 11:35

  תחשבו כמה אנשים לא תובעים כי אין להם זמן כח ידע וראש לזה ואפילו על סכומים קטנים ושיטת מצליח מה זה מצליחה להם

 • 6 באפריל 2020 בשעה 19:42

  מקרה פרטי-חב' AIG עשתה מעשה נבלה חמור-פלילי הקימה פוליסת ביטוח פיקטיבית גנבה פרטי כ.אשראי שלי וחייבה במשך תקופה ממושכת את חשבון הבנק שלנו-בגניבה,ללא ידיעתנו כמובן! כאשר עלינו על הגניבה התעלמו מהדרישה להחזיר כספי הגניבה שחויבו בכרטיס האשראי על אף פניות רבות. ידוע לי שאין זה מקרה ראשון ואשמח להיות הלקוח בתובענה נגד AIG.

  • 12 באפריל 2020 בשעה 13:38

   הארי שלום,

   על פניו, מפנייתך עולה כי מדובר בעניין פלילי ולאו דווקא ביטוחי.
   מכל מקום, ככל וברצונך לקבל ייעוץ פרטני, אנא פנה אלינו באמצעות טופס יצירת קשר המופיע באתר ועו"ד יצור עימך קשר בהקדם.

   חג שמח.

 • 22 במרץ 2020 בשעה 17:21

  בושה וחרפה
  להפסיק חד משמעית לאלתר כל קשר/ביטוח עם החברה
  לא אמינים לא רגישים ואינם ראויים כלל לאמון
  הציבור

 • 3 במרץ 2020 בשעה 4:43

  חברת "הסנה" נהגה כך עם מבוטחיה. את הכסף שהרויחו מכך שלא שלמו להם השקיעו בהשקעות מפוקפקות, ופשטו רגל. מישהו זוכר שזו הייתה חברת הביטוח הכי גדולה בישראל, ושייכת להסתדרות העובדים? על כך אמרו אבותינו: טוב שם טוב משמן טוב. אבל כיום חברות הביטוח אינן מפחדות משם רע, כי כולן אותו דבר נגד הלקוחות. איפה הממונה על ההגבלים העסקיים? פגיעה מתואמת בלקוחות כל חברות הביטוח זה הגבל עסקי.

 • 10 בפברואר 2020 בשעה 6:37

  ביקורת חריפה לא תועיל רק פסיקת פיצויים גבוהים בגין נסיון התנערות יהפכו את שיטת המצליח של חברות הביטוח לחרב פיפיות עבורן. בית המשפט חייב להחמיר פסיקותיו בנושא זה כמו בנושאים אחרים ובכך להביא למניעה מראש של התנהגויות ונקיטת מעשים שליליים שאינם מוסריים ואינם עולים בקנה אחד עם חברה מתוקנת.

 • 24 בנובמבר 2019 בשעה 12:55

  לא ברור מאיפה סוכנת הביטוח לוקחת את הבטחון לגבי התשלומים של מנורה.גם לגבי ביטוח חיים ששם ברור שמגיע הייתי צריך לרדוף אחריהם.טירטרו אותי עם אינסוף אישורים שבקשו.
  בביטוח חיים אחר הם מתכחשים לכתוב בפוליסה,והעניין בדיון בבית מישפט.

 • 23 באוקטובר 2019 בשעה 14:03

  הגברת עברה ניתוח להוצאת גידול מהראש בהדסה. שילמה ביטוח אחיות להראל שנים. אך הראל דחתה את הבקשה. ואמרה : שגידול בתוך הראש לא כלול בביטוח הרחב שכולל את הראש. עובדה : למנכ"ל הראל בראש אין כלום.וגם לא מוח. רק תוכנה לגנבה.

 • 14 באוגוסט 2019 בשעה 14:37

  ברכות חשופות. אין ספק שניתוח כריתה ושחזור שד הוא השתלה. אין ספק שמנורה ניסתה לגנוב את המבוטח. אין לי הספק שביום חתימת הפוליסה לא הסבירו למבוטח את כול הסייגים. רק חבל השופטת לא מצאה לנכון לקנוס את חברת הביטוח. גם עבור פיצוי על פגיעה וסבל לחולה, וגם קנס גדול לתועלת הציבור כדי שמישהו בפעם הבאה שהם מבקשים לגנוב מלקוח.

 • 4 במאי 2019 בשעה 15:34

  גם אני נתקלתי במרמה מטעם חברת "מנורה" כמבטחת.
  ברור שתבעתי וברור ש"מנורה" הפסידה, עצם שיטת ה"מצליח"
  שבה נקטה "מנורה" בניסיונה להוציא ממני כספים שלא הגיעו לה על פי דין,
  מחזקת שהתנהלותה גם במקרה הנזכר במאמר לא נבעה מתום הלב.

 • 8 באפריל 2019 בשעה 0:29

  חלק מהבוטחים רוכשים פוליסה עם כיסויים מסויימים וכשביום הדין, חושבים שמגיע להם הכל.
  מנורה חברת ביטוח מצויינת, עם היה כיסוי, היו משלמים מייד בלי שום בעיה. לדעתי, בנסיבות הענין, והמקרה הטראגי, השופטת הפעילה רגש ותפסה צד עם התובעת. (האזרח הקטין/התמים)
  כסוכנת ביטוח 25 שנה בענף ראיתי תביעות בסכומי עתק שמשולמות בלי שום בעייה. מרגישה שליחות ענקית,
  עד הצלת חיים!!!! אין מנוס מלעשות ביטוח פרטי הנותן מענה לקטסטרופה!!!
  החלמה מהירה לגברת.

 • 3 בפברואר 2019 בשעה 6:15

  בושה. צריך להפסיק לשלם לכול החברות האלו. שהם יתחננו שבטח אצלהם. שיקום האדם הראשון וימחה נגדם.

  • 4 באוקטובר 2019 בשעה 21:52

   כל חברות הביטוח עובדות על המבוטחים בביטוח שלהם. עובדים בשיטה קבועה שהסיכוי שהאירוע יקרה הוא גג 5 אחוז 95 אחוז שזה לא יקרה. והסיכוי שמתוך ה 5 אחוז שהם יתבעו את עומד על חצי אחוז וגם אותם חברות הביטוח ינסו לגרום להם להתייאש ולחשוש מסוללת עורכי הדין שהם יאיימו אליהם והחוקרים שישלחו אליהם הכל שרק ימשיכו לשלם לחברות הביטוח ולא לבקש מהם את המגיע לכם.

  • 25 במרץ 2020 בשעה 20:46

   כל חברות הביטוח שמבטחות בביטוח חיים מרמות את כל המבוטחים שלהן, אין חברה אחת בארץ שאינה עושה הכל כדי לא לשלם למבוטח מה שמגיע לו, קחו את מילותיי בשיא הרצינות, שלא תגידו שלא אמרו לכם. תודה ובהצלחה!

התגובה שלך