לעקשנות יש מחיר

חברת הביטוח מתעקשת שלא לשלם לך את תגמולי הביטוח? באזיה מצבים יטיל עליה בית המשפט ריבית עונשית?

תלמידה בגן עירוני נפגעה במהלך תאונה אצל קרובי משפחה.

 

כפי שאמרנו (ראה/י כתבה בנושא " ביטוח תלמידים "), על פי חוק מכוסים תלמידים במסגרת פוליסת ביטוח תלמידים (פוליסת תאונות אישיות לתלמידים) הכולל בין היתר כיסוי ביטוחי מסוג של נכות מתאונה, כל שעות היממה.

 

חברת הביטוח לא חלקה על החבות שנטלה על עצמה בהסדר בדבר ביטוח תלמידים מפני תאונות אישיות / נכות מתאונה וקיבלה תביעת ביטוח תלמידים שהוגשה וזאת בכל הנוגע לעצם הזכאות. אולם, בכל הנוגע לשיעור הנזק שנגרם לתלמידה, קרי שיעור אחוזי נכות רפואית על פיהם מחושבים תגמולי ביטוח תלמידים, חברת הביטוח חלקה.

 

המחלוקת הגיעה לאחר שנים רבות ממועד התאונה אל פתחו של בית משפט השלום בירושלים, אשר בסופו של יום הבהיר לחברת הביטוח מהו תג המחיר של איחור בתשלום תגמולי ביטוח נכות מתאונה והשית עליה תשלום ריבית מיוחדת בשל האיחור בהעברת התגמול מכוח ההסדר בדבר ביטוח תלמידים.

 

ואלו הנסיבות להטלת העונש של ריבית מיוחדת על ידי בית המשפט:

 

מומחה מטעם התלמידה ? התובעת/המבוטחת, העריך את אחוזי נכות רפואית שנגרמו לה עקב התאונה בשיעור 49.1%. לעומת זאת, העריך מומחה הנתבעת את אחוזי נכות רפואית בשיעור 30%, אולם קבע, כי ניתן להפחית את שיעור אחוזי נכות רפואית בניתוח שסיכוי הצלחתו גבוהים ועל כן קבע, כי יש להעריך את אחוזי נכות רפואית ממנה סובלת המבוטחת בשיעור 15-20%.

 

חברת הביטוח שילמה לתובעת תגמולי ביטוח נכות מתאונה אשר אינם שנויים במחלוקת (15-20%), אולם עשתה כן באיחור של כשלושה חודשים מהמועד שהיה עליה לשלם על פי התקופה הנקובה בהסדר בדבר ביטוח תלמידים. באשר ליתרת הסכום, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו, אשר גם לאחר קביעתו לא מיהרה חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח נכות מתאונה מכוח ההסדר בדבר ביטוח תלמידים, בשל התנגדותה לשאת בהפרשי ריבית. אולם, בפועל, גם את תגמולי ביטוח נכות מתאונה ללא הפרשי הריבית לא העבירה חברת הביטוח למבוטחת. וכך, אף על פי שהכירה בחובתה לשאת בתשלום יתרת סכום תגמולי ביטוח נכות מתאונה, לא העבירה חברת הביטוח למבוטחת תגמולי ביטוח נכות מתאונה אשר אינם שנויים במחלוקת עד למועד פסק הדין.

 

לאור התנהגות חברת הביטוח, ביקשה המבוטחת מבית המשפט לחייב את חברת הביטוח בתשלום ריבית מיוחדת על כל תגמול אשר תחויב בגינו בתשלום.

 

בית המשפט ניגש לבחינת השאלה האם ומתי יש להשית על חברת ביטוח תשלום ריבית מיוחדת, עונשית. במסגרת שאלה זו, בחן בית המשפט שלושה דברים: [א] האם מדובר בביטוח אישי. [ב] האם איחרה חברת הביטוח בתשלום תגמולי ביטוח נכות מתאונה על פי המועד הקבוע בסעיף 27 של חוק הביטוח. [ג] האם סירוב תשלום תגמולי ביטוח נכות מתאונה נעשו בתום לב.

 

לאחר בחינת שלושת התנאים הנ"ל, הגיע בית משפט השלום בירושלים למסקנה, כי יש להשית על חברת הביטוח תשלום ריבית עונשית, ריבית מיוחדת בסכום של 7,500 ?, וזאת בשל איחור חברת הביטוח בתשלום תגמולי ביטוח נכות מתאונה על פי החובה שנטלה מכוח הסדר בדבר ביטוח תלמידים.

 

פסק הדין בא ללמדנו, כי לעקשנות חברת הביטוח יש מחיר.

 

סירוב חברת הביטוח לשלם במקרה דנן את תגמולי ביטוח נכות מתאונה היה לא ענייני ומשיקולים שאינם תמי לב.

 

מבוטחים יקרים, ככל ותביעתכם לתשלום תגמולי ביטוח עקב נכות מתאונה או כל מקרה ביטוח אחר מכוח פוליסת ביטוח אישי נדחתה על ידי חברת הביטוח או שולמה שלא במועד הקבוע בסעיף 27 של חוק הביטוח, דעו, כי הנכם רשאים לדרוש מבית המשפט לעשות שימוש בסעיף 28א' של חוק הביטוח המקנה לבית המשפט סמכות להטיל על חברת הביטוח תשלום ריבית עונשית מעבר לתגמולי הביטוח להם אתם זכאים.

 

בכל מקרה, אנו ממליצים להיוועץ עם עורך דין ביטוח הבקיא בתחום דיני הביטוח, על מנת לבחון את חוקיות דחיית תביעת ביטוח וסיכוייה.

 

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין ביטוח והערכת סיכויי תביעת ביטוח ו/או השתת ריבית עונשית על חברת הביטוח, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע באתר.

 

ייעוץ וליווי משפטי מוקדם על ידי עורך דין ביטוח עשוי לשפר את מצבכם המשפטי.

 

נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בתשלום.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.