עו ד לענייני ביטוח

תביעות ביטוח כנגד חברות הביטוח אדירות המשאבים קשות וסבוכות הן. זו הסיבה כי חשוב לברור בקפדנות יתרה את עוד לענייני ביטוח אשר ינהל את תביעתכם וילווה אתכם בהליך המשפטי. על מנת להמחיש את הנושא, ערכנו עבורכם כתבה קצרה.

חוזה הביטוח הוא חוזה לכל דבר ולפי כך חלים עליו הכללים של דיני החוזים.   

סעיף 12 לחוק החוזים קובע את חובת הגילוי, לפיה התנהגות הצדדים, בטרם הם כורתים את חוזה, צריכה להיות תמת לב ועל פי הדרך המקובלת. היות והמבוטח אינו בקיא בדיני הביטוח, המחוקק בא לקראתו וקבע, בסעיף 6 לחוק חוזה הביטוח, כי עליו להשיב רק לשאלות מהותיות שמציגה חברת הביטוח.

 

אולם ? עליה וקוץ בה, שכן מבוטח שאינו בקיא בתחום הביטוחי, לא יודע להבחין בין שאלות מהותיות לכאלו שאינן חשובות לשם כריתת חוזה הביטוח. אשר על כן, עליו להיוועץ בשירותיו של עו"ד לענייני ביטוח, אשר יידע להבחין בין שאלות מהותיות המחייבות תשובה מצד המבוטח לבין כאלו שאינן חשובות ועל כן אין כל צורך לענות להן.
נחיצותו של המבוטח בעצותיו של עו"ד לענייני ביטוח אינן מתמצות בכך. כאשר מתייחסים לחובת הגילוי, כאמור לעיל, נוטים להסתכל רק על צידו האחד של המטבע ? הוא הצד של המבוטח, שחובתו היא לגלות למבטחת את כל הפרטים החיוניים לה ולא להסתיר דבר, עובר לחתימה על חוזה הביטוח. יחד עם זאת, עו"ד לענייני ביטוח יסב את תשומת ליבו של המבוטח כי למטבע שני צדדים וחובת הגילוי חלה אף על החברה המבטחת. אמנם, לרוב מדובר בחובות פורמליות, הנוגעות לצורת החוזה ולא לתוכנו, אך הן בעלות חשיבות רבה ואין להקל בהן ראש. כך, חובתה של החברה המבטחת להבליט את החריגים בפוליסת הביטוח ולהצמידם לנושא אותם הם מסייגים.

 

חשוב לדעת, כי חברת ביטוח אשר ה"החביאה" את החריגים בין השורות הפרה, הלכה למעשה, את חובת הגילוי ולא תוכל להסתמך על חריגים אלו בעתיד.
לחובת הגילוי של המבטחת חשיבות רבה, שכן רוב הדחיות של תביעות הביטוח על ידי המבטחת, מסתמכות על החריגים והסייגים המנויים בפוליסת הביטוח. מבוטח שלא ישכור את שירותיו של עו"ד לענייני ביטוח, עשוי לקבל בכניעה את העובדה שהמקרה הביטוחי הפרטי שלו נופל לגדר אותם חריגים, בעוד שעורך הדין אשר יבחן את הצורה שבה נוסחו החריגים בפוליסה, על פי הכללים הברורים של חובת הגילוי, עשוי לאתר כשלים מצד המבטחת, אשר יובילו לביטול החריגים ובסופו של דבר ? יביאו לכיסויו של המבוטח בגין מקרה הביטוח.
בנוסף לחובת הגילוי, חלה על חברת הביטוח חובה נוספת והיא התנהגות בתום לב. ודוק, חברת הביטוח הינה צד לחוזה הביטוח כשם שהמבוטח הינו צד לו. יחד עם זאת, חברת הביטוח נמצאת במקום שונה מזה של המבוטח היות והיא מנוסה בעריכת חוזים מסוג זה, בעלת ידע נרחב בנושא ומגובה בכל הכלים המשפטיים הנחוצים. לפיכך, על חברת הביטוח לפרט למבוטח את זכויותיו ולמסור לו את כל האינפורמציה הדרושה לכריתת חוזה הביטוח, וזאת אף אם המבוטח לא העלה כל בקשה לכך. סטייה מדרישה זו, תהווה התנהגות שאינה תמת לב, מצידה של המבטחת, על כל הנובע מכך.
המסקנה המתבקשת היא כי לעיתים יש מקום להשתמש בשירותיו של עו"ד לענייני ביטוח החל מהשלב הטרום חוזי, עובר לחתימה על חוזה הביטוח. שימוש שכזה ימנע כשלים עתידיים ויאפשר למבוטח לקבל את פוליסת הביטוח המתאימה לו ביותר.

 

לקבלת מידע נוסף בנושא פנו באמצעות אל עורך דין ביטוח מצוות אתר LawTip עוד היום באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע באתר.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.