שילמה מע"מ וירידת ערך, למרות שלא בוצע תיקון

בית המשפט הורה במסגרת תביעת ביטוח למבטח לשלם את תשלום מס ערך מוסף למבוטח למרות שלא בוצע בפועל תיקון ברכב. מדוע? עיינו בכתבה.

תיקון רכב

פגיעה ברכב מתרחשת יום יום. לעיתים, הפגיעה אינה מונעת מאיתנו להמשיך לנסוע ברכב, גם ללא תיקונו. האם במקרה שלא תיקנו את הרכב אנו זכאים לקבל מחברת הביטוח אף את הוצאות המע"מ של  עלות התיקון וכן פיצוי עבור ירידת ערכו של הרכב? האם חברת הביטוח חייבת להחזיר לנו את מלוא התשלום עבור חוות דעת השמאי שהבאנו גם אם היא יקרה בהרבה מחוות דעת של שמאים אחרים?

בית המשפט לתביעות קטנות בקרית גת קבע כי גם במקרה שהמבוטחת לא תיקנה בפועל את רכבה שניזוק, חברת הביטוח תשלם למבוטחת את המע"מ המתווסף לעלות תיקון הרכב וכן תשלם  פיצוי עבור ירידת ערך הרכב. עם זאת ביהמ"ש לא חייב את חברת הביטוח לשלם עבור חוות דעת שמאי היקרה מחוות דעת של שמאים אחרים.

סירבה לשלם את רכיב המע"מ

מעשה שאירע לתובעת הדס שבעומדה עם רכבה בצומת כשהאור אדום, הגיח אופנוע ופגע ברכב מאחור, והדופן האחורית השמאלית ניזוקה. היא תבעה את חברת הביטוח של הפוגע בתשלום הנזק שערכו לפי הצעת תיקון שצרפה הוא כ-3,900 ₪ בתוספת מע"מ. כן תבעה עבור ירידת ערך הרכב ב- 5% , שלפי הערכת שמאי היא כ- 3,000 ₪.  בנוסף לסכומים אלה היא תבעה  החזר עבור שכ"ט של השמאי בסך 1,1195 ₪.

חברת הביטוח שילמה לתובעת רק את הנזק שתבעה, ללא מע"מ, בנימוק שהרכב עדיין לא תוקן. כן סירבה לשלם עבור ירידת ערכו של הרכב בטענה כי לא ניתן להעריכו כעת, כיוון התובעת עדיין לא תיקנה אותו, ולא ניתן לדעת מה תהייה איכות התיקון, ולטענתה גם לפי המפקח על הביטוח קביעת ירידת ערך הרכב שלא נמכר והוגשה תביעה בגינו נקבעת ביום שניתן פסק הדין בעניינו, ואילו במצב בו הרכב נמכר, תקבע ירידת ערכו לפי מחיר מכירתו. בנוסף, חברת הביטוח סירבה לשלם את מלוא הסכום עבור שכר טרחת השמאי בטענה כי סכום זה גבוה מהמקובל, ושילמה רק את העלות המקובלת אצל שמאים העובדים עם חברות הביטוח, שהיא כשליש ממה ששילמה המבוטחת לשמאי.

אי לכך תבעה המבוטחת בבית המשפט את חברת הביטוח להחזיר לה את המע"מ המתווסף לעלות תיקון לפי ההצעה שצירפה, למרות שעדיין לא תיקנה את הרכב, וכן דרשה תשלום עבור ירידת ערכו של רכבה אף זאת למרות שעדיין לא מכרה אותו, ואף תבעה  החזר עבור ההפרש של שכר טרחת השמאי בין מה שחברת הביטוח כבר שילמה לבין מה שהתובעת שילמה בפועל.

בדיון בבית המשפט השמאי מטעם התובעת טען שהיות שהנתבעת לא המציאה חוות דעת הסותרת את שיעור ירידת ערכו של הרכב הרי שיעורו הוא כפי שקבע  ונובע מכך שהוא נזק שאסי, כלומר  נזק בקצה השילדה, המותיר סימנים וצלקות לרכב גם אם יתוקן, והמרתיע מאוד את הציבור מקנייתו. כן טען כי על פי החוברת של האיגוד לשמאי ביטוח  הלקוחות  זכאים לפיצוי עבור ירידת ערך רכב גם אם הוא לא תוקן. בנוגע לשכר טרחתו טען  כי אינו גבוה מהמקובל, אלא הוא תואם לשכר שמאים שאינם עובדים עם חברות ביטוח, ונקבע על פי שעות העבודה שהשקיע, על פי גובה הנזק שנגרם לרכב ועל פי ירידת ערכו.

מנגד המשיך וטען נציגה של הנתבעת כי היא תשלם עבור ירידת ערכו של הרכב רק לאחר שהוא יתוקן כי לדבריו, לפי ועדת ששון, אי אפשר לתבוע עבור ירידת ערך הרכב ללא תיקונו. כן תשלם את המע"מ לעלות תיקון רק לאחר תיקונו. נציג הנתבעת בכל מקרה חלק על שיעור הירידה  בערך הרכב שקבע שמאי התובעת וטען כי להערכתו לאחר תיקון סביר שיעור הירידה  הוא רק 2.75%.  כן חזר על הטענה כי שכר טרחתו של השמאי גבוה ממה שמקובל.

ניתן להעריך את ירידת ערך הרכב גם בהיעדר תיקון

בית משפט  קיבל את טענת התובעת כי ערך הרכב ירד בשיעור שקבע השמאי מטעמם עקב הפגיעה בשלדה המרתיעה אנשים מלקנותו. כן קיבל את טענת התובעת  כי ניתן להעריך את שיעור ירידת אף לפני תיקונו, וזאת לאור חוברת איגוד השמאים ממנה עולה בבירור כי ניתן להעריך ירידת ערך של  כב גם אם הוא לא תוקן, כשההערכה תתבסס על  הערכים המנחים שבחוברת, וזאת בתנאי שהשמאי יסביר כיצד הגיע להערכת שיעור הירידה, ויציין את העובדה כי הרכב לא תוקן עדיין. כן קבע לאור פסיקות קודמות כי חברת הביטוח  תשלם את המע"מ על התיקון אף אם התיקון עדיין לא נעשה,  כיוון שתשלום  מע"מ הוא חלק מעלות התיקונים, ואין זה עניינה של הנתבעת אם התיקונים יבוצעו או לא. לפיכך קבע  כי על הנתבעת להחזיר לתובעת עבור המע"מ  ועבור ירידת ערך הרכב סך של  3,000 ₪ בקירוב.

מנגד לאור פסיקות קודמות כולל של העליון  דחה ביהמ"ש את תביעתה של התובעת לשלם לה את מלוא שכר טרחת השמאי כיוון שמוטלת חובה על הניזוק להקטין את הנזק, עם זאת קבע כי חברת הביטוח תשלם לתובעת סך נוסף של 450 ₪ עבור עדות השמאי שנאלץ בגלל עמדת הנתבעת להעיד בבית המשפט כעד מומחה.

18049-02-12 בנג'ו נגד ביטוח הכשרת הישוב

ניתן ביום 6.8.12

פנייה אל הכותב: 

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך