מימוש זכויות סיעוד בביטוח לאומי

טיפול בקשיש

הגדרת תחילתו של גיל הזקנה משתנה בין התרבויות. בחלקן מוגדרת הזקנה באמצעות סימנים פיזיים כגון שיער שיבה, ובאחרות מוגדרת הזקנה באמצעות מעמד משפחתי כגון ילדים שבגרו והולדת נכדים. כיום, עם התקדמות העולם המערבי חל שיפור ניכר בתחולת החיים של האוכלוסייה במדינות המפותחות, וישנה תופעה של זקנה צעירה שתחילתה למעשה בגיל הפרישה. על אף שמדובר בגיל צעיר ביחס לתוחלת החיים, הרי שכבר בגילאים אלו ההתחדשות הביולוגית של האדם הינה מוגבלת והוא חסין פחות מבחינה רפואית, עד כדי הזדקקות לסיוע סיעודי בביצוע פעולות היומיום.

הביטוח הלאומי מעודד את אלו שהגיעו לגיל פרישה וזקוקים לעזרה סיעודית להמשיך ולחיות בקהילה ומציע גמלת סיעוד כדי לאפשר לזכאים להמשיך ולהתגורר בבית ולא במוסד סיעודי.

מי זכאי לגמלת הסיעוד?

גמלת הסיעוד ניתנת בדמות שעות סיעוד של סיוע בפעילות היומיום וטיפול במשק הבית של הנזקק, יחד עם שרותי כביסה, התקנת לחצני מצוקה ועוד. הסיוע ניתן על ידי חברות כוח אדם עימן התקשרה המדינה לאספקת השירותים.
אפשרות של מימוש זכויות סיעוד בביטוח לאומי עומדת למי שהגיע לגיל פרישה כמוגדר בחוק. כיום גיל הפרישה עומד על 67 לגברים ו-62 לנשים. תנאי נוסף לאפשרות מימוש זכויות סיעוד בביטוח הלאומי הוא שהנזקק אינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים מביטוח לאומי או מהמדינה.

ממישוש זכויות סיעוד בביטוח הלאומי מחייבת מגורים בבית או בדיור מוגן וכן צורך בסיוע לביצוע הפעולות היומיומיות כגון אכילה, הליכה, רחצה וכד'.

תנאי נוסף לאפשרות מימוש זכויות סיעוד בביטוח הלאומי הוא מבחן ההכנסה, בהתאם לו נקבעת הזכאות לקבלת הגמלה.

במידה והנזקק עומד בתנאים יערך לו מבחן תלות שיעריך את מידת התלות שלו בסובבים אותו ויקבע מהי מידת ההשגחה לה הוא נזקק. המוסד לביטוח לאומי בודק האם הנזקק תלוי בעזרה לצורך ביצוע פעולות בבית כגון הכנת אוכל, רחצה, היגיינה וכד'. כמו כן נבדקת מידת הסכנה שמהווה הנזקק לו ולסביבתו. הבדיקה מתבצעת על ידי בוחן מיוחד שמגיע לבית הנזקק ועל פיה מסקנותיה נקבעת הזכאות לגמלת סיעוד ולהיקפה.

נזקק שנמצא זכאי לקבלת הגמלה יהיה זכאי לסיוע בביתו באמצעות מטפל שישלח אליו על ידי חברת כוח אדם, והיקף הסיוע יהיה בהתאם למצבו ולרמת התפקוד שלו.

הביטוח הלאומי מסרב לשלם? אל תוותרו

למרות האמור, לא כל אדם שזכאי לכאורה למימוש זכויות סיעוד בביטוח לאומי אכן יקבל את גמלת הסיעוד.

פעמים רבות נדחית תביעתו בטענה כי לא עמד במבחני התלות המזכים בקבלת גמלת סיעוד או לא עמד בהם במידה מספקת ולא נמצא כזקוק להשגחה צמודה. במקרים כאלה לצורך מימוש זכויות סיעוד בביטוח לאומי מומלץ להציג לביטוח הלאומי עמדה של בודק מטעמו של הנזקק שתצביע על זכאותו לגמלה בניגוד לעמדת המוסד לביטוח לאומי, ובכל אופן על החלטה בעניין זכאות למימוש זכויות סיעוד בביטוח לאומי כאשר נדחתה בקשה לקבלת גמלת סיעוד ניתן לערער בבית הדין לענייני עבודה.

במידה ונדחתה בקשתו של נזקק לתשלום גמלת סיעוד, ככל שתחול החמרה במצבו הרפואי הוא יכול לפנות שוב בבקשה למימוש זכויות סיעוד בביטוח לאומי ולהעיד על ההחמרה במצבו.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום ביטוח לאומי

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך