אימתי פרסום הינו לשון הרע

האם פרסום חייב להיעשות בכתב? האם חובה שייגרם נזק כתוצאה מהוצאת הדיבה כלפיכם? כיצד בית המשפט בוחן האם פרסום כלשהו מהווה לשון הרע? מהן ההגנות הקבועות בחוק?

לשון הרע

רקע משפטי

תביעות נזיקין בגין לשון הרע הופכות לתופעה גואה בבתי המשפט בישראל. חדשות לבקרים אנו חשופים לפרסומים אודות תביעת לשון הרע שהוגשה בטענה לפגיעה בשמו הטוב של אדם פלוני, ולפגיעה בפרטיותו.

המקור המשפטי לתביעות אלו הנו בחוק איסור לשון הרע (להלן: "החוק"). מטרתו של חוק זה היא להגן על זכותו של אדם לשמו הטוב, תוך איזון השמירה על זכות זו אל מול הזכות לחופש הביטוי שהיא כידוע זכות יסוד.

על פי החוק, "לשון הרע" הנו דבר שפרסומו עלול לגרום לאחת מארבע תוצאות:

 • להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם.
 • לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסות לו.
 • לפגוע באדם במשרתו, אם במשרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או מקצועו.
 • לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, או דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית.

לבחינת מקרה היכנסו כעת – פורום לשון הרע

המבחנים הקבועים בחוק

חשוב לציין כי על פי החוק, אין חובה בנזק כלשהו שנגרם כתוצאה מהפרסום הפסול, אלא יש צורך כי הפרסום יהיה "עלול" להביא לאחת מהתוצאות שפורטו לעיל.

המבחן האם פרסום כלשהו מקים עילת תביעה, הנו מבחן אובייקטיבי, לפיו נבדקת השאלה האם האדם הסביר יראה באותו הפרסום כמהווה לשון הרע.

ומהו אותו "פרסום" הנדרש בהגשת תביעת לשון הרע? על פי החוק, הפרסום יכול להיעשות הן בכתב והן בעל פה. כמו כן, אין צורך בפרסום ברבים, כלומר, די בכך שעוד אדם זולת הנפגע נחשף לאותו הפרסום, בכדי לאפשר את הגדרתו כהוצאת דיבה על פי החוק.

נראה לכאורה, כי כל פרסום כנגד אדם יוכל בצורה כזו או אחרת להוות בסיס להגשת תביעה. לדוג', מבקר מוסיקה שכותב ביקורת שלילית למדי נגד אמן. האם הוא יכול להיות בסיכון לפיו ייחשב כמטיל לשון הרע? האם אין הגנות מול תביעות אלו? שאלות אלה הינן מהותיות שעה שחוק איסור לשון הרע מאפשר קבלת פיצוי של עד 50,000 ש"ח ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.

על כן, מעבר לאיזון המבוצע בעצם ההכרה בפרסום כמהווה לשון הרע (אל מול הזכות לחופש הביטוי), קיימות הגנות בחוק, אשר כל המוכיח את התקיימותן לא ייחשב ככזה שהוציא לשון הרע על זולתו.

אותן ההגנות כוללות "פרסומים מותרים" המפורטים בסעיף 13 של החוק, בהן לדוג' אמירה של עו"ד במהלך דיון משפטי. הגנות נוספות נוגעות ל"אמת בפרסום" וכן ל"פרסום בתום לב".

לסיכום

כפי שניתן לראות, תחום זה, הנו תחום משפטי לא פשוט, בו יש לבחון כל מקרה לגופו וליישמו בהתאם להלכות הרלבנטיות. לפיכך, אנו סבורים כי בכל מקרה בו קמה שאלת קיומה של עילת תביעה, יש לפנות לייעוץ משפטי על ידי  עורך דין הבקיא בתחום לשון הרע.

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין הבקי בהליכים אלו והערכת סיכויי התביעה, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר המופיע באתר.

ייעוץ וליווי משפטי מוקדם עשוי לשפר את מצבכם המשפטי. נדגיש כי פנייתכם חסויה ואינה מחייבת.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני נזיקין

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

2 תגובות

 • 25 באפריל 2019 בשעה 1:00

  צרו איתי קשר

  • 28 באפריל 2019 בשעה 0:48

   בשמחה. מוזמן להשאיר פרטים דרך טופס האתר.

התגובה שלך