שאלות נפוצות

האם בכל נזק שנגרם לי אוכל להגיש תביעה נגד המזיק?

נזק מקים עילת תביעה כאשר ישנו מזיק שהנזק נגרם בשל אשמתו, למשל ברשלנותו, או על דרך הפרת חובה חקוקה מצידו.

כיצד מוכיחים את גובה הנזק שנגרם לי?

יש להוכיח נזקים בהתאם לראשי נזק שונים. הבסיס הרפואי לקביעת נזק הינו נכות רפואית. בנזקי רכוש, הערכת הנזק נעשית בעזרת מומחים שונים, ובין השאר שמאים ומהנדסים.

האם בכל מקרה של נזק אקבל פיצוי?

ככל וקיימת אחריות (למשל קיומה של רשלנות), אזי הפיצוי ייפסק בהתאם לגובה הנזק בכל מקרה ומקרה.

מהן ההוצאות בהגשת תביעת נזיקין?

ההוצאות העיקריות הינן חוות הדעת, אגרת בית המשפט ושכר טרחת עו"ד. בפגישת הייעוץ עוה"ד יפרט לכם עלויות אלו.

האם פיצוי כפוף לתשלום מס הכנסה?

לא. פיצוי נזיקין אינו נדרש לתשלום מס הכנסה.