פיצוי נזקי גוף עקב נשיכת כלב

נזקים שנגרמים על ידי כלב מכוסים במסגרת פקודת הנזיקין במסגרת עוולה שהאחריות בעל הכלב על פיה כמעט מוחלטת. במקרים מסוימים יהיה זכאי בעל הכלב להגנות הקבועות בחוק. לפיכך, ככל ונגרם לכם נזק על ידי כלב והינכם רוצים לברר את זכויותיכם לעומק, אנו ממליצים לכם לעיין בכתבה הבאה.

נשיכת כלב

אחריות עקב נשיכות כלבים

האם נשיכת כלב מזכה נפגע נזקי גוף בקבלת פיצויים? האם בכל תביעת נזיקין המוגשת נגד בעלים של כלב עקב נשיכת כלב צריך בעלי הכלב לחוב בתשלום פיצויים ועל כל נזק גוף שנגרם כתוצאה מהתנהגות של כלבו? התשובה לשאלות אלה מצויה בפקודת הנזיקין, אשר מסדירה את נושא נזקי גוף כתוצאה מהתנהגות של כלב בסעיפים 41א ו ? 41ב.

על פי האמור בחוק, יהא בעלים של כלב, או זה המחזיק בו דרך קבע, חייב לפצות אדם שניזוק "על ידי הכלב", כאשר לשאלה האם בעל הכלב התרשל או לא אין כל משמעות.

המדובר בהוראת חוק המחמירה מאוד עם בעלי כלבים ואשר מטילה עליהם אחריות רבה. בעגה המקצועית מוגדרת רמת האחריות המוטלת על בעלי כלבים – "אחריות קפידה". המטרה בהחמרה זו הינה לנסות ולמנוע ככל שניתן את האפשרות לפיה יגרום כלב לפגיעה באדם. הלכה למעשה, מדובר באחריות מוחלטת של בעל הכלב, אשר לה קיימות בחוק שלוש הגנות בלבד, המרככות אותה במעט. בעל כלב אשר יוכיח כי אחת ההגנות מתקיימת לא יישא באחריות כלפי הניזוק. המדובר בטענות הגנה חזקות לדחיית תביעת נזיקין המוגשת נגד בעל כלב  בעילה של נשיכת כלב. שלוש ההגנות הינן: [א] התגרות של הניזוק בכלב [ב] תקיפת הניזוק את הבעלים, את בן זוגו הוריו או ילדו [ג] הסגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים.

בעל כלב שלא יוכיח כי מתקיימת אחת מההגנות הנ"ל, יידרש לשלם פיצויים למי שניזוק נזק גוף שנגרם "על ידי" הכלב.

פרשנות הוראות החוק

שאלה מעניינת היא, מהי כוונת המחוקק באומרו כי לשם הטלת אחריות על בעל הכלב יש צורך בנזק שנגרם "על ידי" הכלב. האם יש צורך בגרימה ישירה כגון נשיכת כלב, תקיפה שלו וכיו"ב, או שמא מדובר על כל תוצר של התנהגות של הכלב. לדוג': כלב מקשקש בזנבו ונובח משמחה, וגורם אגב כך לבהלה אצל מר כהן. הבהלה היית כה חמורה אשר גרמה באופן מצער להתקף לב של מר כהן. האם במקרה זה בעל הכלב יהיה אחראי בדין ויידרש לשלם למר כהן פיצויים? השאלה אינה פשוטה וכך גם התשובה לה.

ברור מחד, כי אנו מעוניינים למנוע מצבים כגון נשיכת כלב או תקיפה של כלב, ומנקודת מבט זו נכון יהיה להחמיר מאוד עם בעלים של כלב אשר אפשר למצב כזה לקרות. מאידך, על פי הוראות החוק כלשונן, יכול להיות בעל כלב אחראי בדין, גם כאשר אדם נבהל מכלבו ועקב כך ניזוק. במצב זה, לא היה בעל הכלב יכול לעשות דבר על מנת למנוע את אותו הנזק ועדיין על פי הוראות החוק היבשות עשוי להיות אחראי בדין.

לאור האמור, אנו סבורים כי הפרשנות הראויה היא שהוראות החוק נועדו להחמיר עם בעלי כלבים, ולגרום להם לעשות את כל שניתן על מנת למנוע מצבים בהם הכלב יגרום לנזקי גוף לאחרים. עם זאת, על פרשנות החוק להיעשות באופן סביר, אשר יטיל אחריות אך ורק במצבים אותם אכן ניתן למנוע ולא בכל מצב נתון. איזון זה הוא שיכריע האם במצב נתון יש להטיל אחריות על בעל הכלב.

מכל מקום, אין ספק כי מקרים כגון נשיכת כלב, או תקיפה על ידי כלב, מזכים את הנפגע בקבלת פיצויים מצד בעלי הכלב או מי שמחזיק בו בדרך קבע, אלא אם מתקיימות אחת ההגנות שפורטו לעיל. תביעת נזיקין המוגשת עקב אחד ממקרי הביניים, בהם לא ברור כל כך מה גרם לנזק, תדרוש בירור משפטי מעמיק, ורק אז, ניתן יהיה להגיע למסקנה, האם יש להטיל על בעל הכלב אחריות.

אנו ממליצים לבעלי כלבים כמו גם לניזוקים עקב התנהגות של כלבים לבחון היטב את זכויותיהם וחובותיהם המשפטיים, טרם נקיטת צעדים משפטיים כלשהם.

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין הבקיא בתחום והערכת סיכויי התביעה, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר המופיע באתר. ייעוץ וליווי משפטי מוקדם עשוי לשפר את מצבכם המשפטי.

נדגיש כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני נזיקין

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

8 תגובות

 • 23 בדצמבר 2018 בשעה 19:15

  האם כלב שנושך כלב אחר יכול בעליו של הכלב הננשך לתבוע עפ"י ס' 41א את בעליו של הכלב הנושך לפיצויים כלפי הנזק שנגרם לכלב שננשך? קרי, האם נזק גוף הוא גם נזק גופו של כלב. (לא מצאתי הגדרה בפקודה ששוללת זאת)

  • 24 בדצמבר 2018 בשעה 12:42

   שי שלום,
   ככלל, בעת פקודת הנזיקין מתייחסת למונח "גוף" כוונתה היא לגופו של אדם.
   משכך, סעיף 41א לפקודה דן בנזקי גוף של אדם בלבד. הואיל ואתה לא נפגעת מפגיעת הכלב, הרי שהוראת חוק זו אינה רלבנטית אלייך.
   לידיעתך, הוראת החוק הרלוונטית במקרה שלך הינה סעיף 40 לפקודה המטיל על הנתבע את נטל הראיה בגין רשלנותו לאי שמירת הכלב בהתקיים התנאים הקבועים באותו סעיף. (ראה פס"ד ת"ק (חיפה) 13182-01-09).

 • 8 ביולי 2018 בשעה 18:15

  אם שכן שיחק עם הכלב שלי וזרק את הצעצוע על עובר אורח והכלב נשך אותו
  העובר אורח נפצע בבית החזה (לא פצע רציני ולא נגרמו נזקים נוספים)
  א. אני עדיין אשם ?
  ב. כמה פיצוים משלמים במצב כזה ?

  • 9 ביולי 2018 בשעה 14:33

   החוק בישראל קובע אחריות מוגברת מפני נשיכת כלבים. ראה המאמר לעיל. בעגה המקצועית "אחריות קפידה". ישנם כאמור סייגים לאחריות. באשר לשאלתך השניה, הפיצוי הינו בסמכות בית המשפט והשיעור נקבע בהתאם למשתנים רבים ובין היתר, שיעור הנכות, גיל, שכר, ועוד. בהצלחה.

 • 17 במרץ 2012 בשעה 23:56

  כיסוי ביטוחי

  אושרי שלום,
  הדין מייחס לבעל מקרקעין חובות, ובהחלט עשויים לראות בעל מקרקעין כמי שאחראי לנזקי גוף עקב נשיכת כלב אשר היה יכול וצריך למנוע, הואיל והוא בעל השליטה, החזקה, הפיקוח וכו', ללא כל קשר לחובות המטלות על שוכר.

 • 14 במרץ 2012 בשעה 22:01

  תביעת נזיקין

  שלום רב,
  אני עומדת בפני השכרת יחידת דיור. היחידה הינה קומת קרקע מתוך 2 כאשר בעלי הבית גרים מעליי. בקומת הקרקע יש חצר. אנו מעוניינים להחזיק שם את כלבינו ( כלב מעורב- לברדור עם בוקסר). בעלי הבית מבקשים מאיתנו לעשות ביטוח על הכלב שכן לטענתם במידה והוא ינשוך מישהו בגבולות הבית שלהם הם אלו שיהיו חשופים לתביעה. אני יוסיף ואציין שאנו בלבד רשומים כבעלים של הכלב הזה. ברצוני לשאול האם במידה והכלב שלי נושך בגבולות ביתם הם חשופים לתביעה כלשהי? או שמא מכיוון שאנו בעלי הכלב אנו היחידים שיכולים לספוג תביעה במקרה של נזק שהכלב גרם?
  אודה מאוד לתשובתך בהקדם.

 • 2 בנובמבר 2011 בשעה 12:55

  תשובה לשאלתך

  הנני יכול להבין את התסכול הנובע מדבריך. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי האחריות לנזקי כלב על פי סעיף 41א לפקודת הנזיקין הינה רק על בעל הכלב או מי שמחזיק בו דרך קבע. הדבר בעניינך מקנה אפשרות לטעון כי אינך הבעלים או המחזיק דרך קבע. לכך יש להוסיף שאת העזרה שהענקת לכלב יש להעריך ולתת לכך חשיבות ביישום הדין הרלבנטי. שופטי בית המשפט אינם מתעלמים מהמציאות ונתונים כגון אלו נלקחים בחשבון. במקרה כזה יש לבצע איזון בין הרצון להרתיע ולמנוע מצבים של נזקים מתקיפת כלב, לבין הרצון שלא לפגוע באנשים שמבקשים ליתן עזרה לבעלי חיים, מה שללא ספק מבורך. לפיכך במקרים כאלו עלינו לסמוך על שופטינו שבתוך עמם חיים, שידעו לבצע את האיזון ואת יישום הדין הנכון.

 • 1 בנובמבר 2011 בשעה 20:04

  ואם ניסיתי לעזור לחיה והיא פצעה?

  הרי לא הגיוני שאם ראיתי בעל חיים בשטח פתוח משוטט לא מעט, הכנסתי אותו לביתי לאוכל , מים ומכסה , שאלתי אצל וטרינרים למי שייך ואף אחד לא דרש..היה אצלי חודש אפילו חודשיים וברח מעל חומה ומאחורי סורגי הגינה.
  ברח ונשך עובר אורח. למה? לא ידוע. למה שאני אצטרך לשלם לאותו עובר אורח???
  בסהכ ניסיתי לעזור לחיה והיא ברחה.
  ואם אותו חיה היתה משוטטת ברחוב כל הזמןו והיתה פוצעת כל הזמן אנשים, אז את מי היו אותם אנשים תובעים??
  התביעה באה ממצב ניצול של אנשים שלא אוהבים לרב בעלי חיים ויודעים שיצא להם מזה סכום כלשהו.
  ישנם בעלי כלבים שהם אנשים טובים שרוצים בסהכ לעזור לבעלי חיים ואין להם הון עצמי או מבוססים ותביעות הורסות משפחות שלמות.
  אפשר "להבין" אם כלב נשך פנים של דוגמנית וכתוצאה , גרם לנזק בלתי הפיך שגרם ופגע במצב הכנסותיה של אותה דוגמנית ולא יכולה לעבוד בזה יותר ולא יכולה לקבל הכנסות בחיים ,אבל עדיין לא צריך להשתולל ולנצל לרעה את כל מה שהמחוקק קבע.
  הרי היה מקרה כזה והיה ניצול מלא של החוק.
  חבל שאנשים מתנהגים כך במיוחד בארץ. פשוט חבל.
  משפחות שלמות נהרסות..משפחות טובות ועל מה? על שריטה/נשיכה ועצם קיום חוקים בנושא.
  כמובן שאני בעד אחזקת בעלי חיים כולל רמת אחריות גבוהה ביותר אבל , ריבונו של אדם!!
  כלב ברח מחורי סורגים?? מעל חומה?? די !!! קצת אנושיות!!
  תחשבו שלא רק כסף מדובר אלא גם יש אנשים, הורים, ילדים …פשוט עצוב מה שקורה.

התגובה שלך