פיצוי בשנים האבודות שלאחר גיל הפרישה

באתר זה מידע משפטי רב אודות תאונות דרכים ופיצוי בשנים האבודות עקב תאונת דרכים. ניתן לקבל באתר ייעוץ משפטי על ידי עורכי דין.

מזרחי בינה ז"ל, נפגעת תאונת דרכים , נפטרה לאחר שבעה עשר ימי אשפוז.
במועד התאונה היתה המנוחה ז"ל כבת 68 שנים אשר השתכרה מתשלומי פנסיה, קצבת שארים וקצבת זקנה.
עיזבון המנוחה הגיש תביעה כספית לפיצויים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים , במסגרתו תבעו מבטחת החובה בין השאר פיצוי בשנים האבודות עבור הפסד הכנסותיה של המנוחה טרם מותה, וביניהן הכנסות מפנסיה, קצבת שארים וקצבת זקנה.
חברת הביטוח התנגדה וטענה כי הלכת בית המשפט העליון בפרשת מיכאל אטינגר ז"ל (ראה הכתבה " השנים האבודות " אשר פורסמה באתר), התייחסה לשנים האבודות בשנות העבודה של המת ולא בתקופת הפנסיה. לטענת חברת הביטוח, לא נגרם למנוחה הפסד השתכרות, היות והיא לא עבדה במועד התאונה.
בית המשפט השלום בפתח ? תקווה דחה את טענת חברת הביטוח.
על אף שסוגיה זו טרם זכתה להתייחסות מפורשת של בית המשפט העליון, קבע בית המשפט השלום בפתח תקווה כי יש לפצות נפגע תאונת דרכים על הפסד גם בשנים האבודות שלאחר גיל פרישה.
בהחלטתו, אימץ בית המשפט מספר פסיקות אשר ניתנו על ידי בתי המשפט המחוזיים. הכנסות המנוחה היו חודשיות והיוו את המשך השתכרותה גם לאחר גיל פנסיה ועל כן יש לראות הכנסות מסוג רנטה, קצבת זקנה ופנסיה בבחינת יכולת השתכרות לאחר גיל פרישה. בצדק קובע בית המשפט, אילו היתה המנוחה ז"ל בחיים, היתה זכאית להכנסות אלה. תאונת הדרכים גרמה למנוחה לנזק ממון ויש לראות בהן חלק מ"אובדן כושר השתכרות". הדבר מתבקש הן משום שמטרת דיני הנזיקין הינה להשיב את מצב הניזוק לקדמותו ללא שייכות למקור הנזק, והן משום שכושר השתכרות הוא בבחינת נכס השייך לבעליו.
בית המשפט קבל את תביעת עיזבון המנוחה בינה ז"ל ופסק כי על חברת הביטוח לשלם פיצוי גם במסגרת השנים האבודות שלאחר גיל הפרישה, קרי בעבור הפנסיה, קצבת השארים וקצבת הזקנה של המנוחה.
אנו מברכים על פסק הדין העושה צדק עם נפגעי תאונות דרכים .
באמתחת חברת הביטוח לא היה כל נימוק או טעם משפטי ענייני לפיו אדם המשיך לעבוד ולהשתכר לאחר יציאתו לפנסיה נהרג עקב תאונת דרכים , לא יהיה זכאי עיזבונו לפיצוי.
בלימת ניסיון חברת הביטוח להתחמק ו/או להקטין את שיעור הפיצוי להם זכאים עיזבונם של נפגעי תאונות דרכים , נכונה וצודקת. במידה והיה מקבל בית המשפט את טענות חברת הביטוח, היינו מחטיאים את מטרות דיני הנזיקין. שהרי, רבים מן האזרחים בישראל ממשיכים לעבוד ולהשתכר גם לאחר גיל פרישה וראוי ונכון לפצות את עיזבונם על אובדן ההכנסה גם בשנים האבודות, ללא כל משוא פנים בין אובדן הכנסה שלפני גיל הפרישה לאחריו.