אובדן כושר השתכרות

אובדן כושר ההשתכרות

אובדן כושר ההשתכרות הינו אחד מראשי הנזק העיקריים בתביעות פיצויים בגין רשלנות רפואית. מדובר בתביעות שמקורן בנזק פיזי או נפשי אשר נגרם לתובע, ושבעקבותיו נפגמת יכולתו להשתכר באורח מלא או חלקי. התביעה כוללת גם פיצויים בגין אובדן השתכרות עקב היעדרות בפועל מימי עבודה בשל האירוע והטיפול בו, כדוגמת ימי מחלה ופנייה לטיפולי פיזיותרפיה.

בדרך כלל, אובדן כושר ההשתכרות מוערך על פי רמת הפגיעה והנכות של התובע, אשר מוערכות באמצעות חוות דעת של רופאים מומחים ואובייקטיביים מטעם התביעה או בית המשפט, והירידה ביכולת העבודה של הניזוק כתוצאה מכך.

גובה הפיצוי עצמו מחושב על פי נתוני שכרו של התובע בעבר, השוואתם לגובה השכר הצפוי לו בעתיד, והשינויים שחלו בהם בעקבות הפגיעה והשפעתה על יכולת התפקוד המקצועית של התובע.

סוגי תביעות המוגשות בגין אובדן כושר השתכרות

אומדן הפיצויים בגין אובדן כושר השתכרות אינו בלעדי לתביעות רשלנות רפואית, והינו זהה בכל המקרים, כדוגמת אובדן כושר השתכרות עקב תאונות דרכים.

גובה הפיצויים בתביעות אלו נקבע על פי הנסיבות הספציפיות של כל מקרה, כשבמרבית המקרים משכללים את ההפסדים הצפויים לשנה הקרובה ומכפילים אותם במספר השנים שנותרו לתובע עד פרישתו לגמלאות. בתוך כך, הערכת גבוה הפיצויים מותנית בנתוני הניזוק מלפני הפגיעה, לדוגמא:

  • גובה ההשתכרות של התובע.
  • השכלת התובע.
  • מעמדו ותפקידו המקצועי של התובע.
  • אפשרויות הקידום שנשללו מהתובע עקב הפגיעה.
  • במקרים של קיצור תוחלת החיים, זכאי התובע לפיצויים בגין אובדן השתכרות עבור שנים אלו.

עם זאת, ראוי לציין שבמקרים חריגים תביעת פיצויים בגין אובדן כושר השתכרות בעת רשלנות רפואית, נקבעת רק על פי גובה הנכות או על פי סכום משוער ואינטואיטיבי אשר נקבע על ידי בית המשפט (בעגה המשפטי: הערכה אקטוארית / פיצוי על דרך האומדנא, בהתאמה).

חשיבות הפנייה לייעוץ מקצועי

הפיצויים בגין אובדן כושר השתכרות עקב רשלנות רפואית הינם תחום מורכב, המכיל פרמטרים רבים הנדרשים להוכחה בבית המשפט, ואין נוסחה אחת קבועה ומוחלטת בתחום. כל  מקרה הינו אינדיבידואלי ומשתנה בהתאם לנסיבות, וכולל בין היתר את הנתונים האישיים של התובע, גילו, תחום עיסוקו, גובה שכרו, אפשרויות הקידום שעמדו בפניו, וכן רצונותיו ותוכניותיו המקצועיות לעתיד.

מסיבה זאת, חשוב לקבל ייעוץ מקצועי של עורך דין המתמחה בתחום, אשר יסייע בקביעת והוכחת יכולות ההשתכרות העתידיות של התובע, חוסר מימושן או מימושן החלקי עקב נזקי רשלנות רפואית שבוצעו בו, וינסה לסכל  את ניסיונות הנתבעים מלהפחית את גובה הפיצויים לניזוק.

דוגמאות שונות להערכת אובדן כושר השתכרות

אובדן כושר ההשתכרות בתביעות רשלנות רפואית משתנה כאמור מתביעה לתביעה. לדוגמא, אדם שנפגע ברגליו ועבודתו היא פקידותית במהותה, כלומר שאיננה כרוכה בהליכה, אינו זכאי לפיצויים בגין אובדן כושר השתכרות. אולם, אם הוכח שאדם זה התעתד להתקדם לעבודת שטח כאיש שיווק, הניזוק זכאי לפיצויים בגין אובדן כושר השתכרות.

דוגמא נוספת לתביעת פיצויים בגין אובדן כושר השתכרות, אשר בה ההערכה היא לרוב גלובלית, הינה במקרה של תביעת קטין שאינו עובד עדיין. במקרים אלו תחושב הערכה כללית של יכולת השתכרותו, אשר לרוב מחושבת על פי גובה השכר הממוצע במשק.

סיכום

הכוונה המרכזית במתן פיצויים בגין אובדן כושר השתכרות, היא לספק לתובע אפשרות לחיות ברמת חיים שהייתה לו לפני הפגיעה. חשוב לציין שבתביעות של רשלנות רפואית, אובדן כושר ההשתכרות הינו רק פרמטר אחד מסך הפיצויים להם זכאי התובע, כדוגמת נזק פיזי, כאב וסבל, והוצאות רפואיות. חשוב לגשת לעורך דין מומלץ ומקצועי בתחום על מנת לקבל ייעוץ והכוונה בנושא.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום רשלנות רפואית

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך