רשלנות רפואית פיצוי עקב כאב וסבל

על רכיב פיצוי זה ובכלל זה על השיעורים הנפסקים על ידי ערכאות השיפוטיות במדינת ישראל. בכתבה דוג' לשיעורי פיצוי.

כאב וסבל

כאב וסבל בתביעות רשלנות רפואית

בשנים האחרונות קיימת בישראל מגמה הדרגתית של העלאת סכומי הפיצויים בגין כאב וסבל, בעיקר במקרים של רשלנות רפואית, וזאת מכיוון שהעוולה שנגרמה לניזוק הינה בלתי נסבלת בעיני בית המשפט.

תביעות בגין כאב וסבל מסווגות כנזקים שאינם ממוניים ואשר אין אפשרות להעריכם באופן כמותי. ההגדרה של כאב וסבל מתייחסת בעיקר לפגיעות במישור הנפשי של הפגיעה כדוגמת צער, עוגמת נפש, סבל וכאב נפשיים, טראומה, דיכאון, חרדות ואובדן הנאות החיים, וכמו כן כאב וסבל במישור הפיזי שאינם ניתנים למדידה רפואית.

המדדים לקביעת דרגות הכאב, הסבל והפיצויים, נקבעים באופן השוואתי לפגיעות נוספות שהתובע סובל מהן, והינם ספציפיים עבור כל מקרה.

תביעות בגין כאב וסבל

תביעות בגין כאב וסבל שייכות לראש נזק לא ממוני אשר אינן ניתנות לחישוב כמותי, ובהן פסיקת בתי המשפט משתנה לפי פרטי המקרה, ולפי שיקולו דעתו והערכתו של בית המשפט באשר לאומדן הכספי של הכאב והסבל אשר נגרמו לתובע. מכיוון שבפיצויי כאב וסבל, שלא כבפיצויים ממוניים, אין אפשרות להציג אישורים ממוניים ישירים המעידים על רמת כאב והסבל שנגרמו לתובע, חישוב הפיצויים הינו סבוך ומורכב להערכה.

החישוב מורכב ממספר פרמטרים המשוכללים לנוסחה מתמטית, אשר מתעדכנת בהתאם למדד המחירים במשק וכוללת בין היתר:

  • דרגת הפגיעה והנכות שנקבעו על ידי חוות דעת רפואית? ככל שגדלה רמת הנכות כך גדלים פיצויי כאב וסבל.
  • גיל הניזוק – ההנחה היא שככל שגיל הנפגע צעיר יותר, כך עולה משך הזמן שבו ייאלץ להתמודד עם כאב וסבל.
  • אשפוז עקב רשלנות רפואית מגדיל את פיצויי הכאב והסבל, בהתאמה למשך תקופת האשפוז של הניזוק והטיפולים שנאלץ לעבור בתקופה זו.
  • שינויים והרעה באורח החיים ובתפקודו הכללי של הניזוק, כולל שגרת טיפולים רפואיים ושיקומיים, ונזקים אסתטיים.
  • מידת הצער הנפשי שנגרמה לניזוק עקב הרשלנות הרפואית, והשלכותיה על חייו.
  • הכוונה של עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית.

מכיוון שבמקרי תביעת פיצויים בגין כאב וסבל קשה לתרגם לכסף את כמות הסבל והכאב שעברו על האדם, תביעות מסוג זה הינן סבוכות ומורכבות, ודורשות ייצוג של עורך דין בעל ידע מקצועי רב בתחום הרשלנות הרפואית.

עורך הדין יכול להציג בפני בית הדין את מירב הנתונים המעידים על הסבל והכאב בחיי הניזוק, תוך הצגת חוות דעת רפואית מתאימה אשר תפרט ותאמוד את הנזק הנפשי שנגרם כתוצאה מהרשלנות הרפואית. כמו כן יציג עורך הדין את דרכי השיקום הנדרשות, ויאגד את כל הנתונים והמסמכים של הנפגע הקשורים לתביעה, אשר יכולים להוכיח ולאמת את רמת הכאב והסבל שנגרמו וייגרמו בעתיד לניזוק.

דוגמא לתביעות בגין כאב וסבל

כאב וסבל מהווים סוגיה משפטית סבוכה אשר בה כל מקרה נבדק ומוערך לגופו.

לדוגמא:

  • אדם בן ארבעים וחמש שרגלו נכרתה עקב רשלנות רפואית, ונזקק לאשפוז של עשרה חודשים, זכה בפיצויים בגין כאב וסבל בסך של חצי מיליון שקלים.
  • קטין אשר עקב רשלנות בלידתו סובל משיתוק מוחין זכה בפיצויים, בין היתר מכיוון שבעקבות העוולה מיועדים לו חיים של סבל וייסורים, ונמנעות ממנו הנאות חיים בסיסיות כדוגמת היכולות להקים משפחה. לכן נמצא התובע זכאי לפיצויים בסך מיליון וחצי שקלים עבור ראש נזק זה, מתוך סך של  חמישה עשר מיליון שקלים בכלל התביעה.

סיכום

אין באפשרות החוק היבש לאמוד במדויק את מידת הסבל והכאב העוברים על נפגעי מעשי עוולה רפואיים. בית המשפט יכול רק להעריך את שווי הכאב והסבל בהשוואה לפרמטרים אחרים, ולכן במקרים אלו חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה תביעות רשלנות רפואית, על מנת שתוכלו למצות את הדין עם הפוגעים.