חובה להבליט הגבלות של הכיסוי הביטוחי

על חברת הביטוח להבליט ולפרט בפוליסת הביטוח את מלוא הסייגים לחבות, ולעשות כן במקום הרלבנטי בפוליסה. חברת ביטוח שלא תמלא את הדרישה הנ"ל, לא תוכל לסמוך ידה על חריג או סייג המוחבא בין כלל תנאי הפוליסה. 

חובה להבליט סייגים לכיסוי

חובת להבליט סייגים לחבות על פי פוליסת ביטוח

הכתבה הבאה עניינה בחובה המוטלת על פי חוק על חברת הביטוח (סעיף 3 של חוק הביטוח), להבליט ולפרט את התנאים הנועדים לפטור את חברת הביטוח מחבותה בביטוח בסמוך למקום שהם נוגעים לו או להבליטם בדרך מיוחדת. נשאלת השאלה, האם יכולה חברת ביטוח לדחות תביעת ביטוח ולהתנער מחובתה על פי פוליסת ביטוח ולסמוך ידה על חריג ו/או סייג החבוי בתוך פוליסת ביטוח שלא במקום הרלבנטי, או שאינו מובלט כדבעי ?

כפי שנראה להלן, התשובה על שאלה זו בפסיקת בתי המשפט היא שלילית.

כבר עתה ניתן לומר, כי בבסיס שתי החלופות הקבועות בסעיף 3 של חוק הביטוח, אשר מפורטות לעיל, עומד הרעיון ליידע את המבוטחים על חריגים הקיימים בביטוח באופן ובדרך שאדם סביר יוכל ללמוד על ידי קריאת פוליסת ביטוח.

דוגמה להמחשת הסוגיה המשפטית

פלוני רוכש ביטוח נכות מתאונה, המעניק לו כיסוי ביטוחי למקרה שנגרם לו נכות עקב תאונה, כהגדרת מונח זה בפוליסת הביטוח. פלוני עובר תאונת דרכים במהלכה הוא מרסק את ברכו ונותרת לו נכות צמיתה בשיעור גבוה. פלוני פונה אל חברת הביטוח שביטחה אותו בפוליסת נכות מתאונה, על מנת שזו תשלם לו תגמולי נכות מתאונה, אולם זו דוחה תביעת ביטוח ומתנערת מקבלת אחריות בטענה, כי הפוליסה מחריגה פיצוי נכות מתאונה עקב תאונת דרכים. פלוני כעוס וממורמר, שואל האם רשאית חברת הביטוח להתנער מאחריותה על פי פוליסת ביטוח נכות מתאונה, שעה שהתנאי אשר נועד לטענתה לפטרה מחבות חבוי לו אי שם בתנאים הכלליים שהועברו אליו ואינו מופיע ברשימת החריגים לביטוח?

התשובה על שאלת פלוני היא: "לא". חברת הביטוח אינה יכולה לדחות תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על בסיס חריג לכיסוי הביטוחי מקום שהוא אינו מופיע בסמוך למקום המתאים או אינו מובלט בהבלטה מתאימה. אנו עדים בפסיקת בתי המשפט לא אחת לפסקי דין השוללים כל תוקף של חריג לכיסוי הביטוחי אשר אינו ממלא אחר תנאי סעיף 3 של חוק הביטוח.

על חברת הביטוח להבליט בכל פוליסת ביטוח את החריגים לכיסוי הביטוחי בהבלטה מתאימה, כגון: הדגשה, מסגרת, כיתוב גדול או צבע מיוחד, על מנת שיוכל המבוטח להבחין בחריגים לביטוח. לחילופין, על חברת הביטוח לפרט את החריג לכיסוי הביטוחי בסמוך למקום שאליו הוא נוגע. סעיף 3 של חוק הביטוח, קובע אמנם, כי שני התנאים חלופיים הם. אולם, ספק האם די בכל אחת מהחלופות בנפרד כדי לקיים אחר רציונל הוראת חוק הביטוח. בית המשפט העליון הדגיש, כי לשתי החלופות מטרה אחת והיא למנוע היעלמות של חריג לכיסוי הביטוח מהמבוטח. וישנם מקרים בהם עמד בית המשפט על קיום שתי החלופות ולא הסתפק באחת מהן בלבד.

מאחורי גישה זו עומדת הדעה לפיה, אילו ידע המבוטח על החריג ולא היה מגלה אותו רק בקרות מקרה הביטוח היה שוקל אם לעשות את הביטוח אצל חברת ביטוח א' או בכלל. אפשר גם לעלות על הדעת סיטואציה בה היה נמנע פלוני לנסוע ברכב.

לאור האמור לעיל, בכל מקרה של דחיית הכיסוי והדרישה לתשלום, אנו ממליצים לכם לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין המתמחה בתחום זה, על מנת לבחון את חוקיות דחיית התביעה.

לשם בחינת חוקיות הדחייה על ידי עורך דין, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע באתר. נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות.   

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך