נפגעת? במקרים הבאים חזקה שמדובר בתאונת עבודה

מהן חזקות תאונה ? חזקות תאונה הם מקרים בהם על פניו ניתן יהיה לקבוע כי מדובר בתאונת עבודה. לדוג', תאונה שנגרמה בדרך לעבודה או ממנה הינה על פי החזקה תאונת עבודה. על חזקות תאונת עבודה נוספות ומשמעותן ניתן לקרוא במסגרת כתבה זו.

חזקות תאונת עבודה

חזקות תאונות עבודה – כללי מפתח

חוק ביטוח לאומי מונה מספר חזקות בהן רואים בתאונה תאונת עבודה: [1] תאונה בדרך לעבודה או בחזרה. [2] תאונה בעשייה להצלת גוף או רכוש למניעת נזק או סכנה. [3] פגיעה תוך כדי עבודה שאינה תוצאה מהעבודה, אך נגרמה בידי צד ג' באמצעות חפץ ממקום העבודה. [4] פגיעה במסגרת פעילות ארגונית. [5] פגיעה לצורך בחינות מקצועיות. [6] בהפסקה לצורך סעודה.

נדון בקצרה על כל אחת מהחזקות:

[1] תאונה בדרך לעבודה או בחזרה – מדובר בסיכונים הטמונים לעובד בדרך לעבודה או חזרה ממנה למעונו. בפסיקה נקבע, כי "דרך" מתחילה כאשר אנו עוברים מרשות היחיד לרשות הרבים. עוד נקבע, כי הגבול בין רשות הרבים ליחיד יהיה דלת הבית או הדירה ובמקרים מיוחדים כאשר השליטה בחצר הבית נתונה בידי בעל הבית יהא הגבול בדלת החצר. על פי חוק ביטוח לאומי, לא תוכר תאונה כפגיעה בעבודה במידה ואירעה בדרך לעבודה או חזרה ממנה למעון העובד, אך תוך סטייה מהותית מהדרך המקובלת, או ברשלנות העובד ולא נגרם לו אי כושר לתקופה בת 4 שבועות לפחות, נכות או מוות. עוד נקבע, כי לא יראו כהפסקה אם התאונה אירעה בדרך לווי ילד לגן או לקיום תפילת בוקר בציבור.

[2] תאונה בעשייה להצלת גוף או רכוש למניעת נזק או סכנה – אולם, על מנת שיראו חזקה זו כתאונת עבודה, יש לעמוד בשני התנאים הבאים: [א] הפגיעה צריכה להיות במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר. [ב] הפעולה נעשתה על מנת להציל או למנוע נזק לגוף או רכוש.

[3] פגיעה שאינה תוצאה מהעבודה, אך נגרמה בידי צד ג' באמצעות חפץ ממקום העבודה – המדובר בפגיעה שאינה נגרמת באופן ישיר מהעבודה אך היא נעשית תוך כדי עבודה, נגרמת בידי אדם אחר, בכלי או בחפץ הנמצאים במקום העבודה או בקרבתו, הנמצאים שם דרך קבע אף שלא לצרכי העבודה והנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה.

[4] פגיעה במסגרת פעילות ארגונית – על מנת שיראו בחזקה זו כתאונת עבודה על פי חוק ביטוח לאומי, צריך שהפגיעה תיגרם במסגרת פעילות העובד כחבר ועד עובדים, במקום העבודה (או בדרך).

[5] פגיעה לצורך בחינות מקצועיות – תאונה הנגרמת לעובד בדרכו לבחינות מקצועיות, על פי חוק החניכות או שירות התעסוקה, ממעונו למקום הבחינה או בדרכו חזרה ממקום הבחינה למעונו או למקום עבודתו, רואים אותה כתאונת עבודה.

[6] בהפסקה לצורך סעודה – תאונה שקרתה תוך כדי הפסקת העובד בעבודה, תיחשב כתאונת עבודה, ובלבד שההפסקה נקבעה על דעת המעסיק ואינה עולה על 3 שעות, אירעה במקום שבו העובד סועד ונגרמה עקב סיכוני המקום או תוך כדי ועקב הסעודה.

במידה ואירעה לכם תאונה העונה לאחד מהתיאורים לעיל, אנו ממליצים לכם לפנות לקבלת ייעוץ משפט ע"י עו"ד הבקי ברזי הביטוח הלאומי, בהקדם ככל הניתן.

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת סיכויי תביעה, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר.

נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום ביטוח לאומי

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך