נפגעתם בתאונת אופניים חשמליים: מה מגיע לכם מבחינת החוק?

לראשונה הכריע בית המשפט כי אופניים חשמליים הם רכב מנועי. כלומר: ללא ביטוח רכב חובה, לא רק שבעל האופניים אינו זכאי לפיצוי אוטומטי, במקרה של תאונת דרכים, אלא הוא גם חשוף לתביעות מצד אחרים.

תאונת אופניים חשמליים

בישראל כל בעל רכב מנועי חייב על פי חוק לבטח את רכבו ב"ביטוח חובה". ביטוח זה מגן על בעל הרכב במקרה שהרכב נקלע לתאונת דרכים. הרי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (להלן: חוק הפלת"ד), מי שאחראי לפצות נפגע בתאונת דרכים בגין נזקי גוף הוא בעל הרכב שהפוגע נסע בו, בלי קשר למידת אחריותו של בעל הרכב לתאונה. בדומה לכך, גם הולך רגל או רוכב אופניים זכאי לפיצויי אוטומטי בגין נזקי גוף מבעל הרכב שפגע בו. עם זאת, כל עוד בעל הרכב רכש ביטוח חובה לרכב, הנפגע לא יתבע את בעל הרכב עצמו אלא את חברת הביטוח שביטחה את הרכב. כמו גם בעל הרכב עצמו זכאי לפיצוי מחברת הביטוח שלו, במקרה שנפגע בתאונה בעת שנסע ברכב.

אך מה קורה כאשר בתאונה מעורבים אופניים חשמליים? האם אופניים כאלה הם רכב מנועי, שיש לבטחו בביטוח חובה ושחלים עליו הכללים הקבועים בחוק הפלת"ד? לשאלה זו יש חשיבות מכרעת לאור ריבוי תאונות הדרכים בהן מעורבים בשנים האחרונות אופניים חשמליים. עם זאת, החוק בישראל אינו מתייחס מפורשות לסוגיה זו, ולכן עד עתה המצב המשפטי בהקשר זה לא היה ברור.

פסק דין שניתן בימים אלה בבית משפט השלום בכפר סבא, הקובע כי אופניים חשמליים הינם רכב מנועי, עשוי להוות אבן דרך בהבהרת הערפול המשפטי בנושא.

לא ניתן להתייחס לאופניים חשמליים כאל קורקינט

התביעה שהולידה את פסק הדין המדובר הוגשה על ידי רוכב אופניים חשמליים, אשר נפגע בתאונת דרכים שבה היה מעורב רכב נוסף. הרוכב טען כי יש לראות בו הולך רגל שנפגע מרכב בתאונת דרכים, וכי משום כך הוא זכאי לפיצוי בגין נזקי גוף מחברת הביטוח שביטחה הרכב הנוסף. בתגובה טענה חברת הביטוח הנתבעת כי אופניים חשמליים הם למעשה רכב מנועי, ולכן יש לראות את התובע כמי שעשה שימוש ברכב מנועי ללא ביטוח חובה. על כן – כמי שכלל אינו זכאי לפיצוי על פי חוק הפלת"ד.

על מנת להכריע בתביעה בחן השופט אלדד נבו, שדן בתיק, את הגדרת "רכב מנועי" המופיעה בחוק הפלת"ד וקבע כי אופניים חשמליים עומדים בשני הקריטריונים הנמנים בהגדרה. כך הוא קבע כי אופניים חשמליים הם אכן רכב העושה שימוש בכוח מכני, כנדרש בקריטריון הראשון ההגדרה, ולא רק בכוח פיזי; וכי עיקר ייעודם של אופניים חשמליים הוא לשמש לתחבורה יבשתית, כנדרש בקריטריון השני בהגדרה.

עוד התייחס השופט לפסק דין אחר, אשר קבע כי קורקינט מכני המונע על ידי מנוע בנזין אינו מהווה רכב מנועי. הוא ציין כי בניגוד לקורקינט, אופניים חשמליים אינם משמשים למשחק ילדים אלא למטרות תחבורה יבשתית. השופט הדגיש כי אופניים חשמליים נעים במהירות רבה (באמצעות מנוע חשמלי) ומשמשים, בין היתר, לנסיעה לעבודה ולבית הספר ולהגעה ליעדים שונים בתוך העיר וגם מחוץ לעיר. לכן יש לראות בהם רכב מנועי, מבחינת ההגדרה הבסיסית בחוק הפלת"ד.

תופעה שיש להסדיר ולצמצם את נזקיה

השופט נבו ציין כי סיווגם של אופניים חשמליים כרכב מנועי כרוך בדילמה משום שנכון להיום חברות הביטוח אינן מוכרות ביטוח חובה לאופניים כאלה. לדבריו, הדבר יוצר בעיה עבור רוכבי אופניים חשמליים שנפגעו בתאונת דרכים ואינם יכולים לתבוע פיצוי בגין נזקי גוף לפי חוק הפלת"ד, כיוון שרכבם אינו מבוטח. חרף זאת, קבע השופט כי שיקולי מדיניות מכריעים את הכף לטובת הגדרתם של אופניים חשמליים כרכב מנועי.

השופט ציין כי במצב הנוכחי, בו רוכבי אופניים חשמליים עושים בהם שימוש מבלי להכיר את חוקי התעבורה הבסיסיים ולציית להם, מהווים האופניים החשמליים "מפגע תעבורתי", המסכן את יתר ציבור המשתמשים בדרכים, את הולכי הרגל ואת המשתמשים עצמם. עוד ציין, כי האינטרס של ציבור הולכי רגל צריך לגבור על האינטרס של ציבור המשתמשים באופניים חשמליים, וכי תופעת האופניים החשמליים אינה "תופעה מבורכת או תופעה שיש לעודד אותה". לדבריו, "מדובר בתופעה שיש להסדיר ולצמצם ככל שניתן את נזקיה, כפי שהם באים לידי ביטוי כיום".

לעמדת השופט נבו, האינטרס הציבורי מחייב הגדרה ברורה וחד משמעית של אופניים חשמליים כרכב מנועי, שכן "כך לפחות נאפשר לציבור הולכי הרגל פיצוי מפגיעת כלי רכב אלה". עוד ציין כי ייתכן שצעד זה יעודד את המחוקק להסדיר את השימוש באופניים חשמליים בהיבטים של רישוי נהיגה, רישוי רכב וביטוח.

האם תאגידי הביטוח יתחילו לשווק ביטוח רכב חובה לרוכבי אופניים חשמליים?

נוכח קביעתו, כי אופניים חשמליים הם בגדר "רכב מנועי", דחה השופט נבו את התביעה שלפניו וקבע כי התובע אינו זכאי לפיצוי מחברת הביטוח של הרכב הנוסף המעורב בתאונה.

האם פירוש הדבר כי התובע שנפצע בתאונת דרכים לא יוכל לקבל בכלל פיצויים בגין נזקי גוף? ומה לגבי מקרים אחרים, בהם רוכב אופניים חשמליים נפגע בתאונת דרכים?

אכן, לפי העמדה שנקבעה בפסק הדין, אם למשתמש באופניים חשמליים אין ביטוח רכב חובה, אין לו כתובת לתבוע ממנה פיצויים בגין נזקי גוף לפי חוק הפלת"ד, אם נקלע לתאונה. כמו כן, הוא יהיה חשוף ישירות לתביעות לפי חוק הפלת"ד מצד נפגעים אחרים תאונה. עם זאת, בעל רכב שאינו זכאי לתבוע פיצויים לפי חוק הפלת"ד עדיין יכול להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין כנגד בעל רכב אחר שהיה מעורב בתאונה. במקרה כזה על התובע להוכיח שנהג הרכב האחר אחראי לתאונה, בעוד שבתביעה לפי חוק הפלת"ד הוא אינו נדרש לכך. מנגד, כאשר מדובר בתאונה עצמית, משתמש באופניים חשמליים אכן ייוותר בפני שוקת שבורה ולא יוכל לתבוע פיצוי מכל גורם שהוא.

בהחלט ייתכן כי בעקבות פסק הדין הנדון, יחול שינוי במנהגן של חברות הביטוח והן יתחילו לשווק ביטוח רכב חובה גם עבור בעלי אופניים חשמליים. כמו כן, ייתכן כי יחול שינוי בחקיקה והמחוקק יחייב מפורשות בעלי אופניים חשמליים לרכוש ביטוח רכב חובה. בכל מקרה, פסק הדין המדובר עדיין אינו סוף פסוק. קיימת אפשרות שערכאה גבוהה יותר, כלומר בית המשפט המחוזי או בית המשפט העליון, תכריע אחרת בסוגיה הנדונה.

[ת.א 43305-07-16 פלוני נ' ישיר איי.די.איי חברה לביטוח]

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני נזיקין

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך