כיצד מוערך הנזק מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

בהליכים למימוש זכויות נפגע הסבור כי נותרה לו עקב התאונה נכות, אינו יכול לצרף לתביעתו חוות דעת רפואיות המעריכות את נזקיו, אלא עליו לצרף לתביעה בקשה למינוי מומחים רפואיים מתאימים. על מנת שבית המשפט ייעתר לבקשה זו, על הנפגע להציג "ראשית ראייה" בדבר קיומה של נכות בכל תחום רפואי בו מתבקש מינוי מומחה. 

מומחה וחוות דעת

הרציונל שבהליך מיוחד זה ודרישות הסף המינימליות

כיצד מתבצעת הערכת נזקי גוף ונפש בתאונת דרכים ? כיצד מתבצעת קביעת נכות ? האם ניתן לצרף לכתב התביעה תעודת רופא (כמשמעה בפקודת הראיות והמעריכה אחוזי נכות בשונה מסיכום רפואי)? האם ניתן לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית ?

 להערכת תביעה כנסו כעת לפורום תאונות דרכים

בשונה מדיני הנזיקין הרגילים, הליכים אלה כפופים להסדר חקיקתי מיוחד בעניין הערכת נזקים. בשונה מתביעות לנזקי גוף בהן נדרש ניזוק להגיש יחד עם תביעתו תעודת רופא או חוות דעת רפואית לשם הוכחת נזקיו, בתביעות של נפגעי תאונות בדרכים לא ניתן לצרף תעודת רופא או חוות דעת רפואית.

הדרך היחידה להוכחת נזקי גוף או קביעת אחוזי נכות היא באמצעות מומחה רפואי בתחום הרפואה הרלבנטי, הממונה על ידי ומטעם בית המשפט על פי בקשה למינוי מומחה על ידי נפגע.

נפגע אינו רשאי להגיש יחד עם תביעתו לבית המשפט תעודת רופא חוות דעת רפואית של מומחה רפואי מטעמו לשם הערכת נזקים או קביעת אחוזי נכות.

הרציונל העומד מאחורי הסדר חקיקתי זה, הוא לקבוע מומחה רפואי נייטרלי יחיד לשם קביעת אחוזי נכות או הערכת נזקים רפואיים של נפגע.

המטרה הינה בין היתר לחסוך בזמן שיפוטי יקר ובעלויות התדיינות גבוהות הנובעות בשל ריבוי מומחים וחוות דעת סותרות לבית המשפט אשר ייאלצו את בית המשפט בלאו הכי למנות מומחה מכריע מטעמו.

הביקורת סביב ייחודיות החוק

יחד עם זאת, יש לומר, כי ההסדר האוסר על נפגע לצרף חוות דעת רפואית מטעמו ומחייבו להגיש בקשה למינוי מומחה, מעורר גם קושי משפטי רב ולעיתים עשוי נפגע לסבול מעיוות דין. זאת, היות ולא בכל מקרה ומקרה ממנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו, אף על פי שהנפגע אינו רשאי להגיש חוות דעת מטעמו.

ברמה המעשית, נדרש נפגע תאונת דרכים לצרף כבר לתביעתו בקשת מינוי מומחה או מומחים רפואיים לשם הערכת נזקיו (נזקי גוף ונפש) – קביעת אחוזי נכות מהם ייתכן וסובל עקב התאונה. אולם, בית המשפט אינו ממנה באופן מיידי מומחה לשם הערכת הנזקים או קביעת אחוזי נכות.

בית המשפט עושה כן רק במקרים שקיימת "ראשית ראייה" למינוי על בסיס התיעוד הרפואי (להבדיל מחוות דעת רפואית) על פיהם גם ייקבע סוג המומחה שימונה. חשוב לציין, כי נוכח ההשפעה הרבה שיש במינוי או אי מינוי מומחה, בכל מקרה שעלול להיגרם לנפגע עוול או עיוות דין נוטים בתי המשפט להיעתר לבקשה למינוי, גם אם קיימים ספקות ביחס לקיומה של ראשית ראיה.

יש לזכור, כי משמעות דחיית בקשת מינוי מומחה רפואי הינה איפוא ? דחיית האפשרות של נפגע להוכיח נזקי גוף שנגרמו לו עקב התאונה, שכן כאמור לעיל נפגע אינו רשאי לצרף לתביעתו חוות דעת רפואית כנהוג בתביעות נזקין.

היות ולהחלטתו של בית המשפט בדבר מינוי מומחה או אי מינוי מומחה כזה או אחר (כמבוקש בבקשה למינוי מומחה) קיימת חשיבות רבת מעלה, שכן מינוי כאמור הינו הדרך היחידה לשם קביעת אחוזי נכות של הפנגע.

על כן, אנו סבורים, כי על נפגע בתאונת דרכים לקבל ייעוץ והכוונה משפטי על ידי עו"ד, בסמוך ככל הניתן למועד התאונה.

דחיית בקשת מינוי מומחה רפואי יש לה משמעות כבדת משקל על הפיצוי לו הינכם זכאים וזו הסיבה בעטייה על עו"ד לתאונות דרכים המטפל בתביעתכם לוודא כי הינכם עוברים הבדיקות והטיפולים הדרושים להם חשיבות רבה בהליך קביעת אחוזי נכות ובדרך אל מימוש זכויותיכם.

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת סיכויי תביעתכם, באפשרותכם לפנות אלינו בטופס "יצירת קשר" המופיע באתר. נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה מחייבת.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום תאונות דרכים

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

1 תגובות

  • 1 באוגוסט 2017 בשעה 0:52

    ב20 אחוזי נכות עקב תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה כמה מקבלים פיצוי כספי מביטוח של הביטוח חובה של הרכב

התגובה שלך