מימון חוות דעת להוכחת רשלנות רפואית

על הדרך בה נדרש נפגע להוכיח את עילת תביעתו, חוות דעת מומחים רפואיים, העלויות והנושאים בהן.

חוות דעת מומחה

מימון חוות דעת בתביעות רשלנות רפואית

בכל תביעה בגין רשלנות רפואית נדרש הנפגע להציג חוות דעת רפואיות מטעמו, לצורך הוכחת טיעוניו בגין נזק גופני או נפשי, מגבלות או נכות ורמת חמרתן.

חוות הדעת המוצגת במשפט הינה דו"ח המכיל:

 • כל ממצאי הבדיקות המקיפות שערך הרופא המומחה בניזוק, המסתמכים על בדיקות פיזיות וניתוח ממצאי האירוע הרשלני.
 • קביעת הרופא באם בוצעה בתובע רשלנות רפואית מצד הגוף המטפל.
 • מסקנות הרופא המוכיחות שמצבו הבריאותי של התובע נגרם כתוצאה ממעשה העוולה שבוצע בו.
 • חוות דעת המעריכה את מידת הנזק או הנכות שנגרמו לתובע על פי אמות המידה המקובלות של ביטוח לאומי. מדו"ח זה נאמד גובה הפיצוי שיוענק לתביעה.

יש לציין כי לאחר שהתביעה הציגה חוות דעת רפואית  מטעמה, הנתבעים רשאים להציג חוות דעת רפואית נגדית. בית המשפט בוחר בדו"ח הרפואי המשכנע יותר מבחינתו, באופן חלקי או מלא, ועליו לנמק את המניעים לבחירה זו. במקרים בהם לא מצליחים להגיע להכרעה, הצדדים יכולים להסכים על חוות דעת שלישית מטעם בית המשפט, שהכרעתה מקובלת על שניהם.

כל צד בתביעה אחראי לממן את חוות הדעת הרפואית המייצגת אותו, אך במידה והתביעה זכתה היא רשאית לדרוש החזר הוצאות עבור חוות הדעת מטעמה.

פיצויים עבור מימון חוות דעת

ההוצאות בגין חוות דעת רפואית מקצועית עשויות להגיע לאלפי שקלים, ומשתנות לפי סוג התביעה, מורכבותה, מספר הרופאים המומחים הנדרשים וזהותם. חוות דעת בגין רשלנות רפואית היא לרוב מורכבת יותר מחוות דעת במקרי נזיקין אחרים, עקב הצורך להוכיח קשר סיבתי בין נזקי הנפגע למעשה העוולה.

יש לדעת כי מימון חוות דעת רפואית בתביעות אלו הינו באחריות התביעה בלבד. בית המשפט אינו מממן חוות דעת לתובעים, ובמידה והתביעה זכתה על הנתבעים לממן עבורה הוצאות אלו.

במקרים בהם בית המשפט מזמין חוות דעת נוספת מטעמו עקב חילוקי דעות בין הצדדים, עלות חוות הדעת תשולם בשלוש דרכים אפשרויות :

 • תתחלק בין התובעים לנתבעים.
 • תמומן באופן  מלא על ידי הנתבעים.
 • תמומן באופן זמני על ידי התביעה עד להכרעת הדין.

סיוע של עורך דין העוסק בתחום

בתביעות רשלנות רפואית חוות הדעת הרפואית הינה בעלת חשיבות מכרעת להצלחת התביעה ולגובה הפיצויים בהם יזכה הנפגע. בישראל אין זה פשוט להשיג חוות דעת מקצועית, מפני שרופאים רבים אינם מוכנים להטיל דופי בעבודת הקולגות, ואלו שמוכנים דורשים דמי טרחה גבוהים במיוחד.

עורך דין בעל ניסיון בתחום הרשלנות הרפואית מכיר מעצם עיסוקו רופאים מומחים בעלי שם, אשר מוכנים לתמוך בטענות התביעה ולהציגם באופן המשכנע והמקצועי ביותר. בשלב הראשוני תקבע חוות הדעת הרפואית האם ישנה עילה לגשת לתביעה, ובמידה שכן יגיש הרופא המומחה חוות דעת מפורטת לבית המשפט. עורך הדין מצידו, יחשב את הוצאות חוות הדעת כחלק מהפיצויים המגיעים לניזוק.

דוגמא למימון חוות דעת

מימון חוות דעת רפואית הינה באחריות התביעה, וזאת במטרה לסנן ולהרתיע אנשים מלפנות לתביעות שכאלו מבלי שיהיה בידיהם בסיס איתן. דוגמא לכך היא מקרה של תובעת אשר ביקשה כי מימון הוצאות חוות הדעת ייעשה על ידי בית המשפט או הנתבעים, מפני שהיא ובן זוגה מובטלים ולהם חמישה ילדים לכלכל. בית המשפט דחה את בקשתה בטענה שאם תביעה זו חשובה לנפגעת, עליה להמציא את הכסף לממן אותה.

סיכום

חוות דעת רפואיות הינן מן ההוצאות הכספיות הניכרות בניהול תביעות רשלנות רפואית, ועשויות להגיע לכדי עשרות אלפי שקלים. מאידך, הן בעלות חשיבות מכרעת בביסוס התביעה ובאומדן גובה הפיצויים שיוענקו. במידה והנפגעים זוכים בתביעתם, עלויות חוות הדעת הרפואית ישולמו במלואן על ידי הנתבעים.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום רשלנות רפואית

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

4 תגובות

 • 10 באפריל 2024 בשעה 5:08

  רשלנות רפואית מבית החולים בניתוח קיסרי בלידה ובניתוח הבן. פתחתי תיק בסיוע משפטי ביקשו חוות דעת מומחה. האם העלות להתקזז בפיצויים מהתביעה?

  • 17 באפריל 2024 בשעה 18:36

   טלי שלום,

   לצורך הגשת תביעת רשלנות רפואית, במרבית המקרים, יש צורך בחוות דעת רפואית.
   התשלום על חוות הדעת מבוצע ע"י התובע ולא ע"י עוה"ד. לעיתים, ניתן לפנות לחברות מימון של הליכים משפטיים למען התשלום בגין חוות הדעת.
   מכל מקום, מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק בתחום.

 • 26 באוגוסט 2021 בשעה 14:34

  אני רוצה לתבוע את בית חלים באר יעקב על רשלנות רפואית ועל גרימת נזק יש בידי מסמכים רבים.

  • 27 באוגוסט 2021 בשעה 16:22

   על מנת שנוכל לסייע בבחינת המקרה, יש לפנות דרך הטופס ליצירת קשר ולהשאיר פרטים מלאים. בריאות שלמה והצלחה.

התגובה שלך