צה"ל ומשרד הביטחון - עמוד 1 מתוך 1

מחלת הקרוהן והשירות הצבאי

נדחתה תביעת רשלנות רפואית בצבא של חיילת הסובלת לטענתה ממחלת קרוהן עקב שירותה הצבאי. עיינו בסקירה המלאה על פסק הדין. ביום 8.7.10 ניתן על ידי בית משפט השלום בחיפה

שאלות נפוצות

נפגעתי במהלך השירות הצבאי. האם אני זכאי לתבוע?

פגיעה בזמן ועקב השירות הצבאי שגרמה לנזק יכולה להביא לזכויות שונות שכדאי לבררן.

האם רק חבלה מזכה בזכויות או גם מחלה?

על פי הדין ניתן להגיש תביעה גם בשל מחלה ככל שהיא נובעת מהשירות.

האם רק חיילים זכאים לזכויות מקצין התגמולים?

לא. קצין התגמולים מעניק זכויות לחיילים (סדיר/קבע/מילואים) אך גם לשוטרים, סוהרים ושירותים ביטחוניים אחרים.

מהי תקופת ההתיישנות להגשת תביעה לקצין התגמולים?

ההתיישנות בתביעות של קצין התגמולים הינה שלוש שנים מיום שחרורו של הנכה מהשירות.

האם חייבים להיות מיוצגים בפנייה לקצין התגמולים?

לא. ניתן להגיש מסמכי תביעה ללא ייצוג של עורך דין.

איזה מסמכים צריך להמציא בשביל הגשת תביעה?

על החייל להגיש מסמכים המוכיחים: (1) את הנזק שנגרם לו, (2) קיום אירוע של רשלנות רפואית בצבא, כלומר התרשלות בטיפול הרפואי על-ידי רשויות הצבא, ו- (3) כי קיימת זיקה בין ההתרשלות לנזק שנגרם לתובע ("קשר סיבתי"). בהמשך לכך, המסמכים שעל החייל להגיש במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית בצבא כוללים: הטפסים הנדרשים על ידי משרד הביטחון, ממולאים ביסודיות (במידה והתביעה מוגשת לקצין התגמולים); תצהיר החייל המפרט את הקשר בין הנזק להתרשלות; מסמכים רפואיים המלמדים על מצבו הרפואי של החייל עכשיו ובעבר; ראיות על הפציעה/פגיעה שהצריכה טיפול רפואי ואשר בסופו של דבר הטיפול בה התברר כרשלני (למשל "דוח פציעה"); חוות דעת מקצועית של רופא מומחה המצביעה על הקשר בין הרשלנות הרפואית לנזקי החייל; במידת הצורך, החייל אף יכול להגיש תצהירים של חיילים ששירתו עימו והיו עדים לאירוע הפציעה/פגיעה ולהתנהלות אנשי הרפואה.

האם כל עורך דין יכול לייצג במקרה של רשלנות רפואית בצבא?

ככלל, כל אדם שהוסמך כעורך דין רשאי לייצג חייל בתביעה בגין רשלנות רפואית בצבא. עם זאת, מומלץ מאוד כי הייצג בתביעה של יתבצע על ידי עורך דין בעל ניסיון בתחום הנזיקין ובפרט בעל ניסיון בתביעות נזיקיות בגין רשלנות רפואית בצבא. יש לזכור, כי משרד הביטחון הינו מערכת בירוקרטית ומסורבלת, ולכן ההתנהלות מולה מורכבת. עורך דין בעל ניסיון בתביעות רשלנות רפואית בצבא מכיר את החקיקה והפסיקה הרלוונטית, את נהלי הצבא, ההליכים הרפואיים וכן את המומחים הרפואיים הרלוונטיים. איש מקצוע מנוסה בתחום תביעות הרשלנות הרפואית בצבא ידריך את החייל כיצד להתמודד מול המערכת ויפעל על מנת שהחייל יקבל את מלוא הזכויות המגיעות לו.

האם נדרשת חוות דעת של רופא אזרחי או רופא צבאי במקרה של רשלנות רפואית בצבא?

לצורך הוכחת תביעה של רשלנות רפואית בצבא, יש צורך בהגשת חוות דעת מטעם רופא מומחה. חוות דעת זו מבססת את הקשר הסיבתי בין התרשלות נציגי הצבא לנזק שנגרם ואף מכמתת את גובה הנזק. אין הכרח כי חוות הדעת תיכתב על-ידי רופא "צבאי". עם זאת, בהחלט רצוי כי הרופא המומחה, הכותב את חוות הדעת לצורך תביעת רשלנות רפואית בצבא, יהיה בעל ניסיון בהתנהלות מול גורמי הצבא ויכיר את נהלי הטיפול בצבא (כגון רופא שישב בעבר בוועדות רפואיות של משרד הביטחון). בהמשך לכך, עורך דין בעל ניסיון בתחום, יידע לקשר בין החייל למומחה רפואי בעל ידע מתאים לצורך כתיבת חוות דעת שתגדיל באופן משמעותי את סיכויי קבלת התביעה.

צה"ל ומשרד הביטחון - עמוד 1 מתוך 1