רשלנות השתלות שיניים

התקבלה תביעת רשלנות רפואית שיניים כנגד רופא מאחר והרופא לא העמיד בפני החולה את הסיכונים האפשריים. קראו את תקציר פסק הדין.

רוב מקרי רשלנות רפואית שיניים העולים בהקשר של השתלת שיניים, מתרכזים בהשתלת השתלים באופן רשלני, אשר גרם למטופל לנזק. לעומת זאת, קיים סוג נוסף של טענה העולה במסגרת תביעת רשלנות רפואית שיניים והיא נוגעת לאי ביצוע טיפולי שתלים ו/או אי יידוע מטופל על אופציית ההשתלות, מקום שהיה מקום לבצע ו/או ליידע אותו, כאמור.
בית משפט השלום בירושלים דן בתביעת רשלנות שיניים שהוגשה כנגד רופא שיניים בגין טיפול שיניים שערך לתובעת. באותו מקרה הגיעה המטופלת למרפאתו הפרטית של הרופא, אשר המליץ לה על טיפול אחד לשיקום פיה, במסגרתו בוצעו לה עקירות וטיפולי שורש. הטיפול, אשר ערך כשמונה עשר חודשים ועלותו לתובעת הייתה בסך של חמישים אלף שקלים, נכשל וגרם לנזקים בפיה.

 

יש לכם שאלה ? שאלו בפורום רשלנות רפואית את עורכי הדין

 

בנוסף לפיצוי בגין הנזקים שגרם לה הטיפול הרפואי, טוענת התובעת במסגרת כתב התביעה כי הנתבע לא פירט בפניה את הסיכוי לכישלון הטיפול ובנוסף היה עליו להעמיד בפניה את האפשרות לשיקום פיה על ידי השתלת שתלים ואף בשל כך יש להכיר בהתנהגותו כהתנהגות מסוג רשלנות רפואית שיניים.

 

על פי הנתבע, הוא העניק לתובעת טיפול מקובל וסביר, ההולם את מצבה הרפואי. בנוסף, לטענתו הוא פרס בפני התובעת את כל ההסברים הנחוצים למען עריכת הטיפול וכן הסביר לה אודות אפשרויות הטיפול החלופיות. לא זו אף זו, הרופא טוען כי המטופלת היא זו שאחראית למצב שיניה הרעוע, שכן הזניחה את הטיפול בפיה, נעדרה מבדיקות וטיפולים רבים שנקבעו לה ולא עקבה אחר הוראות הטיפול של הנתבע.
בית המשפט מסיק כי אכן לא ניתנו לתובעת כל הסברים על טיפול השתלות חלופי, זאת על אף העובדה שהנתבע העיד מטעמו את מנהלת המרפאה, אשר אף לדידה ניתנו לתובעת כל ההסברים הנחוצים. בית המשפט מגיע למסקנה דנן בהסתמך על התיעוד הרפואי שנעשה בענייננה של התובעת, לפיו אין כל רישום הנוגע לטיפולים אופצויונאליים אחרים שהוצעו לה עובר לטיפול נשוא התביעה. בהמשך לכך קובע בית המשפט כי מבחינת הפרקטיקה הרפואית המקובלת במועד עריכת הטיפול, על הרופא הסביר להציע למטופלת את אופציית ההשתלות, אף אם הוא סבור כי היא לא תוכל לעמוד בנטל הכלכלי של טיפול מסוג זה. מעבר לכך, בנוגע לטיפול שניתן לה, היה על הרופא לפרט בפני התובעת את יתרונותיו וחסרונותיו, ומשלא לא נהג כאמור ניתן למצוא רשלנות רפואית שיניים בהתנהגותו.
באתר LawTip מאגר פסקי דין רשלנות רפואית רחב העומד לרשותכם

 

לגבי טענת הנתבע לאשם תורם מצידה של התובעת, בכך שלמעשה התנהגותה היא זו שהביאה לנזקיה, קובע בית המשפט כי אכן ביטלה התובעת טפולים רבים ולא הקפידה על הוראות הטיפול ההגייני בפיה, כפי שנמסרו לה על די הנתבע ועל כן יש לראות בה כמי שאחראית בעשרים וחמישה אחוזים לנזקיה, שיעור שיקוזז מהסכום שיפסוק לה בית המשפט.
סך כל הפיצוי שחוייב הנתבע לשלם לה, לאחר הניכוי המפורט לעיל, עמד על הסך של כתשעים אלף שקלים, המצטרפים לכעשרים וחמשיה אלף שקלים שעליו להעביר לתובעת בעבור הוצאותיה המשפטיות במסגרת ניהול ההליך בבית המשפט (הוצאות שכר טירחת עורך דינה, הוצאות אגרת בית משפט, תשלומים בעבור עריכת חוות הדעת של רופא מומחה מטעמה וכדומה).

 

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום רשלנות רפואית

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך