כשלים בטיפול הרפואי מנקודת מבט משפטית

רוצים לדעת יותר על מסגרת תפקידו וחשיבותו של משרד עורכי דין המטפל בתביעות רשלנות בטיפול הרפואי? עיינו בסקירה הבאה.

עורכי דין לרשלנות רפואית

תפקידו של עורך הדין במסגרת התביעה

החוק אינו מגדיר באופן ברור מהי רשלנות רפואית. בתי המשפט, בהתבסס על עוולת הרשלנות המנויה בפקודת הנזיקין, הם אלה שיוצרים בפסיקותיהם השונות את הגדרת המונח. באופן כללי, על פי הגדרת הפסיקה, ניתן לומר כי רשלנות בטיפול הרפואי חלה במקום שבו נגרמת טעות שאינה במסגרת מתחם הסבירות המקובל בנסיבות אותו מקרה מצד הרופא המטפל.

קרי, כל עוד טעותו של הרופא היא סבירה, לא ניתן יהיה לראות בטעות זו כרשלנות רפואית מצידו. להגדרה כללית זו יש כמובן ליצוק תוכן ראייתי במסגרת ההליך המשפטי.

בכדי שתובע יזכה לפיצוי במסגרת תביעה משפטית, עורכי הדין צריכים להדריכו כיצד עליו לפרוס את טענותיו במסגרתה, על מנת לכוון לרוח הנושבת בבתי המשפט ולאפשר להם למלא את תפקידם ולפסוק בהתאם לפרשנות הראויה.

תחומי עיסוק

זאת ועוד, תחום משפטי מורכב זה מכיל תתי נושאים, אשר כל אחד מהם מהווה עולם ומלואו בפני עצמו. כך למשל, קיים תחום העוסק כל כולו ברשלנות רפואית באבחון. תחת כנפיו של הנושא הזה מצויים כל המקרים בהם הרופאים לא גילו את מחלת המטופל בזמן, מקום שאמורים היו לעשות כן. כלומר, מרבית המקרים בתחום זה סובבים סביב מחדלה של המערכת הרפואית במעקב אחר המטופל. משום שבסוג התביעות האמור קיים קושי רב בהוכחתה של רשלנות רפואית, עורכי דין הם אלו שאמונים על מציאת הפתרונות הטובים ביותר לקשיי ההוכחה.

ודוק, לא תמיד ניתן לתבוע את הרופא המטפל ברשלנות באבחון. כך, למשל,  אם התסמינים שהעלה הניזוק בפניו לא הספיקו בכדי שהרופא יוכל לעמוד על סוג המחלה ממנה הוא סבל או אם זמן הביקור של המטופל במרפאת הרופא היה קצר מכדי שיהא ניתן לבצע אבחון ראוי, ניתן יהיה לתבוע את קופת החולים, במסגרתה נערך ביקור הרופא של המטופל.

בנוסף לאמור לעיל, ייתכן כי תביעת רשלנות רפואית עורכי דין תתבסס על טענת הרפואה האינטגרטיבית. היינו, מדובר במקרים בהם הגיע המטופל מספר פעמים למוסד הרפואי, כאשר בכל פעם מטפל בו רופא אחר, בהתאם לתסמיני הכאב שפורס המטופל בפניהם. על פי הטענה האמורה המחדל הוא מחדל משותף של כל הרופאים, אשר היו צריכים לנבור ברשומות הרפואיות ולראות כי כל התסמינים יחדו מעלים חשש על קיומה של מחלה מסוימת. או אז יגישו תביעה לפיצוי בגין רשלנותם המצטברת וחוסר האינטגרטיביות מצד אותם רופאים ו/או המוסד הרפואי.

תת תחום נוסף עוסק אפוא בתביעות רשלנות בלידה. כך, במהלך ההריון של האישה, ישנה ציפייה מצידה כי הרופאים שאחראים על המעקב אחר הריונה יאתרו את מומים בעובר, אשר כלל לא נוצרו על ידם. הבעייתיות בהוכחת תביעת רשלנות רפואית במסגרתה נטען כי היה על הרופא לאבחן את המום בעובר הינה שלעיתים קשה לקבוע כי היה ניתן לצפות מאותו רופא לאבחן את אותם נזקים. תפקידם של עורכי דין לרשלנות רפואית היא להביא את בית המשפט למצב בו הוא יאמץ את גישת התובעים ואת חוות הדעת הרפואית שתוגש מטעמם, לפיה על פי הפרקטיקה הרפואית הנהוגה היה אותו רופא צריך לאבחן את המומים בעובר וכי משלא עשה כן סטה מתחום הטעות הסבירה.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום רשלנות רפואית

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך