המשמעות המשפטית בגין אי התקנת אמצעי מיגון

תביעות ביטוח רכב

בדומה לכל סוגי הרכוש שאדם מבקש לבטחם מפני גניבות, גם כשמדובר ברכבים מתנות חברות הביטוח את הפוליסה בכך שימוגן הרכב בעזרת אמצעי מיגון שונים. במידה והרכב ייגנב וחברת הביטוח תמצאו לא מוגן כראוי וכנדרש, סביר להניח שהיא תנסה להימנע מתשלום פיצויי הביטוח בגין הגניבה. חשוב לדעת, שבמקרים רבים בתי המשפט בישראל אינם מקבלים את טענת אי מילוי אמצעי מיגון כסיבה מספקת להימנעות מתשלום פיצויים, ודורשים מחברות הביטוח לספקם למבוטח במלואם, או כסכום מופחת.

לא התקנתם אמצעי מיגון? הרכב נגנב? אל תוותרו! בדקו זכויותיכם בפורום דיני הביטוח באתר.

סעיף חריגים בפוליסת ביטוח לרכב

במרבית פוליסות הביטוח לרכב קיים סעיף חריגים אשר מתנה את קיומן במיגון הרכב באמצעים המוסכמים מראש  ומפורטים בפוליסה, כדוגמת אזעקה לרכב, איתוראן או מנעול להגה. חשוב לציין כי מבחינת החוק וחברות הביטוח אמצעי הגנה אלו אמורים לסייע בהרתעה ובעיכוב של הגניבה, ולא למנוע אותה, וכמו כן שעלולות להתרחש תקלות בתפקודן של מערכות המיגון עצמן. במקרים רבים חברות הביטוח מסרבות לשלם פיצויים בגין גניבת רכב גם כאשר אמצעי המיגון אינם פועלים כנדרש, אך יש לדעת שברוב המצבים של פעולת אמצעי מיגון לקויה, ואף במקרים של אי מיגון הרכב, פוסק בית המשפט לטובת התובעים ומחייב את החברה לשלם להם את מלוא או חלק מהפיצויים עבור הגניבה. בתוך כך, חשוב למסור לחברת הביטוח ולבית המשפט את מלוא פרטי האירוע ולא לנסות להעלים פרטים, על מנת שלא תיווצר סתירה בטענות התביעה.

סוגי תביעות ביטוח עקב אי מגון הרכב

קיימים שני סוגים עיקריים של הגדרת אי מיגון רכב בפוליסת הביטוח, ואלו מעצבים את אופי הגשת תביעות ביטוח רכב בגין גניבתו:

  • אמצעי המיגון מוגדרים כגורם המפחית את הסיכון בעבור חברות הביטוח – במקרה זה, על פי חוק חוזה הביטוח אין לחברת המבטחת עילה לביטול הפוליסה, אלא אם כן הצליחה להוכיח בבית המשפט שבלעדי אמצעי מיגון לרכב היא לא הייתה מסכימה לבטחו, או כי המבוטח לא פעל להתקנת המיגון בכוונת מרמה.
  • אמצעי המיגון מוגדרים בפוליסה כתנאי לתוקפה של פוליסת הביטוח ("תנאים מוקדמים") – בדרך כלל בתביעות אלו תידחה בבית המשפט טענת חברת הביטוח. חשוב כי יובהר, אין דבר כזה בדיני הביטוח "תנאים מוקדמים". לכל היותר, במקרה שהמבוטח לא מילא אחר חובתו להתקין אמצעי מיגון, פועלים בהתאם להנחיות החוק. החוק בהקשר זה קובע כי אם חברת הביטוח לא תוכיח כי המבוטח פעל כאמור בכוונת מרמה או כי לא היתה מוכנה לבטח אותו ללא תנאים אלה אף לא בדמי ביטוח מוגברים, הרי שתהיה פטורה מתשלום כליל של התגמולים. אך בכל שאר המקרים, יהיה עליה לשלם למבוטח את תגמולי הביטוח באופן יחסי, כיחס שבין דמי הביטוח שגבתה לבין אלה שהיתה גובה אילו היתה יודעת שאין ברכב את אמצעי המיגון שביקשה. על כל אלה יש להוסיף את העובדה כי חברת הביטוח כפופה להלכות בית המשפט העליון, לפיהן עליה ליידע את המבוטח אודות תנאי המיגון ולוודא כי הוא מבין את המשמעות של אי התקנתם. אם יוכח שהמבוטח לא הבין את משמעות הדרישה ופעל בתום לב וחברת הביטוח לא ווידאה עימו כי פעלת להתקנת האמצעי, לא תוכל חברת הביטוח לסמוך ידה על תנאי זה.

דוגמא לתביעת חברת ביטוח בגין אי מיגון הרכב

מדובר בזוג שרכבם נגנב בסמוך לביתם, לאחר שהגנבים חדרו אל הבית וגנבו את מפתחות הרכב ואת שלט האזעקה שלו. חברת הביטוח סירבה לשלם לזוג פיצויים בטענת חוסר עמידה בתנאי פוליסת הביטוח, המתבטאת באי מיגון הרכב כראוי ובהפקרתו, וזאת מכיוון שעל שלט האזעקה היה מודבק הקוד שמנטרל את האזעקה. עורך דינם של התובעים טען בשמם שלא היה פסול ברישום מספר הקוד, וכי בפוליסת הביטוח לא היו הוראות מפורשות להימנע מכך. בנוסף, בני הזוג יידעו את חברת הביטוח בעבר אודות רישום הקוד על השלט. לאחר שבחן את המקרה פסק בית המשפט לטובת התובעים, שכן חברת הביטוח ידעה מראש על דרכי ההתנהלות של בני הזוג ולא התריעה אותם על היותן בלתי קבילות. עם זאת ציין השופט, כי למרות שלא צוין בפוליסה במפורש שיש להימנע מרישום הקוד על שלט האזעקה מדובר בהתנהלות לא זהירה של התובעים, ולכן הם זוכו בסכום פיצויים מופחת.

ייצוג משפטי הולם עושה את כל ההבדל

ניהול נכון ומוצלח של תביעות נגד חברות הביטוח ומנגנוניהן המשומנים דורש ידע מקצוע ומעמיק בתחום. ידע זה מצוי באמתחתו של עורך דין ביטוח מנוסה האמון על נפתולי החוק, ומסוגל שלא להיכנע למכבשי הלחצים והדרישות של חברת הביטוח שבמקרים רבים אינן מוצדקות. כך תוכלו לזכות בפיצויים המגיעים לכם מחברת הביטוח בגין גניבת רכבכם.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך