חקירת תאונות עבודה

מתי ובאילו נסיבות משתמשים בחוקרים פרטיים ? האם רק המוסד לביטוח לאומי עושה כן או שמא קיימים חוקרים נוספים המעורבים בהליכים של פגיעת עובד בעבודה ? עיינו בכתבה העוסקת בנושא משפטי זה.

חקירת תאונות עבודה – על מה ולמה

מאות אלפי תאונות עבודה מתרחשות במדינת ישראל בשנה, ומדובר בנזק עצום לנפגעים ונזק עצום למשק הישראלי. כאשר מתרחשת תאונת עבודה נכנסים  הנוגעים לכל אחד מהמעורבים בתאונה. לעובד הנפגע ישנן זכויות המעוגנות בחוק ומאפשרות לו תביעת פיצויים כספיים מביטוח לאומי או מהמעביד, במידה ונמצאה אחריותו לתאונה. על המעביד חלה חובת הדיווח למשרד התמ"ת לצורך חקירת התאונה ומניעת הישנות תאונות דומות בעתיד. בנוסף, חברות הביטוח הנתבעות וביטוח לאומי נדרשות לחקור את אירוע התאונה בכדי לבחון את תוקפה ומהימנותה.

מהי תאונת עבודה ?

תאונת עבודה מוגדרת על פי חוק כתאונה אשר מקורה בפגיעה אשר נגרמה לעובד במהלך עבודתו וכתוצאה מהפעולות אשדר נידרש לבצע עבורה. תאונת עבודה עשויה להתרחש גם מחוץ לכותלי מקום העבודה, כל עוד נגרמה כאשר העובד פעל מטעמה. תאונת עבודה מזכה את נפגעיה בפיצויים ובקצבאות שונות מן המוסד לביטוח לאומי וזאת כחלק ממדיניות הרווחה הקיימת בישראל. בנוסף, כאשר נמצא כי האחריות נפלה על המעסיק וישנו קשר בין נסיבות התאונה לפגיעה, העובד יכול לתבוע את מעסיקו ו/או את חברת הביטוח אצלה הוא מבוטח. כאשר העובד, נפגע ונפטר, בני משפחתו רשאים להגיש תביעה לקבלת גמלה מביטוח לאומי.

מדוע יש צורך בחקירת תאונות ?

כאשר תאונות עבודה מתרחשות יש צורך לחקור את אירוע התאונה ואת תוצאותיה.

?חקירות למניעת הישנות ? חקירות התאונה מתבצעות על ידי ממוני בטיחות, נסיבות התאונה תיבחנה, יבחנו הגורמים הישירים והעקיפים לקרות התאונה והמלצות למניעת תאונות נוספות תועלנה.

?חקירות למניעת הונאה ? לא פעם, הוגשו תביעות פיצויים כוזבות בגין תאונות עבודה שלא אירעו בכלל או שלא אירעו במסגרת העבודה. תביעות כוזבות גורמות נזק כספי למשק הישראלי, למעסיק ולחברות הביטוח הפרטיות. תפקידו של החוקר לבחון האם הנפגע באמת ניזוק כתוצאה מתאונה אשר אירעה במקום העבודה ובמהלכה ומהי רמת הנזק הלגיטימית של הנפגע.

אלו פרמטרים נבדקים ?

חקירות המתבצעות על יד הגופים הנתבעים יעסקו בעיקרון האמינות של הנפגע. החקירות אינן נעימות ולא תמיד נעשות בצורה גלויה. החקירה מתמקדת בעברו הרפואי של הנפגע, היות וייתכן והפגיעה התרחשה טרם התאונה. החקירה מבקשת לוודא את מהותה של הפגיעה ואת הקשר שלה למקום העבודה.

?חקירה בגין אובדן כושר עבודה? נפגע רשאי לתבוע פיצויים בגין אובדן כושר עבודה ואובדן יכולת השתכרות. משמע, הנפגע טוען כי איננו יכול לעבוד כבעבר וכי כעת עליו לעבוד באופן אשר מפחית מהשתכרותו. נכון הדבר, כי טענותיו של הנפגע נתמכות על ידי חוות דעת רפואיות, אך לצד הנתבע ישנו האינטרס המלא להוכיח כי הנפגע נמצא במצב כשיר לעבודה בדיוק כפי שהיה לפני כן.

?חקירה בגין הוצאות רפואיות ? נפגעי תאונות עבודה יידרשו לא אחת לטיפולים רפואיים שונים, תרופות, נסיעות לצורך טיפולים ותשלום עבור עזרת הזולת. הוצאות אלו ניתנות להחזר על ידי הגופים הנתבעים וזאת לאחר שהוכחה לגיטימיות הפגיעה. בחקירה צרכי הנפגע נבחנים והוצאותיו נבחנות בפרוטרוט בהתאם לצרכיו האמיתיים.

כיצד להתמודד עם החוקרים ?

כאמור, ישנן חקירות שונות וחוקרי תאונות שונים. עם חוקרי התאונות מטעם משרד העבודה ומשרד התמ"ת רצוי לשתף פעולה. חוקרי הביטוח לאומי מוודאים שאכן אירעה התאונה ובדרך כלל הנפגע יזומן למשרדי הביטוח לאומי והחקירה תבחן את מהות הפגיעה ונסיבותיה. כאשר מדובר בחקירה מטעם חברת הביטוח של המעסיק, החקירה תהא מורכבת יותר ונעימה פחות. בכל מקרה מומלץ להיוועץ בעורך דין תאונות עבודה ולבחון בצורה משפטית את דרכי ההתמודדות עם החקירה. ההמלצה הגורפת היא, לדבוק באמת ולדבוק בגרסה אחת, הגרסה המקורית.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום תאונות עבודה

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך