רשלנות בטיפולי שיניים – מדוע המטופלים נמנעים מהטיפול?

כל אחד מאיתנו עובר לא אחת טיפולים בשיניו. בביצוע טיפולי שיניים ישנם כללים ברורים יחסית המחייבים את הרופאים המטפלים. במקרה בו רופא אינו עומד בסטנדרטים הרפואיים הנדרשים יכולה לקום למטופל עילת תביעה של רשלנות רפואית. על סוגיה זו בכתבה הבאה.

רשלנות בטיפולי שיניים

כולנו מכירים את חוסר הנעימות של ביקור אצל רופא השיניים. מדובר בטיפולים פולשניים ובדרך כלל כואבים, אשר מצד אחד חשובים מאוד לבריאותנו, אך עם זאת רובנו מעדיפים להימנע מהם ולדחות אותם כמה שיותר.

למרבה הצער, במקרים רבים מדובר ביותר מסתם חוסר נעימות ? גם הטיפולים הפשוטים והנפוצים ביותר, כמו סתימת חורים, יכולים לגרום לנו לנזק רב אם הם אינם מבוצעים כהלכה.

כמו בכל תחומי הרפואה, גם ברפואת שיניים נפוצים מקרים של רשלנות רפואית, אשר יכולה לפגוע קשות במטופל ואף לגרום למותו. והחלק הגרוע ביותר בתחום זה, הוא שלעיתים קרובות המטופל אפילו אינו יודע שהוא נחשף לרשלנות, ושזו הסיבה להופעת הבעיות שלו!

במאמר זה נתמקד במעשים ובמחדלים בתחום של טיפולי שיניים.

רשלנות רפואית שיניים – איך קובעים?

בכל טיפול רפואי חלה על הרופא חובת זהירות כלפי המטופל, ועל סמך הפרת חובה זו, נקבע עבור כל מקרה של תאונה רפואית, האם אכן מדובר בתאונה או שזוהי רשלנות.

אילו תנאים צריכים להתקיים בכדי לקבוע רשלנות?

 • רופא השיניים הפר את חובת הזהירות.
 • למטופל נגרם נזק.
 • קיים קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות לבין הנזק שנגרם למטופל.

על מנת להוכיח שאכן הייתה הפרה של חובת הזהירות בעת טיפול שיניים, יש לבחון את המקרה במבחן הרופא הסביר. כלומר, לבדוק האם פעולותיו ואופן חשיבתו של הרופא היו סבירים, הגיוניים וראויים בהתאם לנסיבות המקרה
.
על מנת לענות על שאלה זו, בית המשפט נעזר בחוות דעת של  מומחים בתחום השיניים אשר מוגשות מטעם בעלי הדין ולעיתים גם מחליט בית המשפט למנות מומחה מטעמו. אם מהלך החשיבה והפעולות יעידו על כך, שהרופא פעל באופן בלתי סביר, המקרה ייחשב כרשלנות רפואית בשיניים.

חשוב לדעת, כי בשל חוסר הבקיאות של מטופל בנושא של רפואת שיניים, על הרופא המטפל חלה החובה להסביר למטופל את מהות הטיפול שהוא מקבל, את תוצאותיו הצפויות ואת הצורך בו. התעלמות מחובה זו תיחשב גם היא להתרשלות.

גם אם המטופל דורש טיפול השונה מהטיפול המוצע לו, הרופא מחויב להזהיר את המטופל שטיפול זה אינו ההליך הדרוש לו, ולהימנע מביצוע הטיפול, אם ברור לו שתוצאותיו יגרמו למטופל נזק.

למשל: מקרה מפורסם של רשלנות רפואית של אישה, אשר הגיעה לרופא על מנת להתקין גשר על שיניה. מצב השיניים בפיה היה רע מאוד וכלל דלקות ובעיות שורש, ובעת המשפט הן הרופא הנתבע והן המומחים הסכימו, שטרם התקנת הגשר צריך היה לטפל במצב הפה.

טענתו של הרופא לשאלה – מדוע הוא הסכים בכל זאת להתקין את הגשר ללא טיפול בבעיות הפה של התובעת, דבר אשר גרם לה לסבל רב ? הייתה שהמטופלת סירבה לעבור את הטיפולים הנוספים והתעקשה על התקנת הגשר בלבד.

המסקנה במשפט זה הייתה, שהרופא פעל באופן בלתי סביר, ולכן המקרה הצדיק פיצוי כספי.

עורך דין רשלנות רפואית שיניים – חובה!

לאחר טיפול שיניים כושל, גם אם קיים אצלכם החשד הקלוש ביותר לכך, שמדובר במקרה של רשלנות, חשוב מאוד לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין, המתמחה בתחום.

החוק קובע שזוהי זכותו של המטופל לקבל טיפול שיניים איכותי ומקצועי ? ועורך דין מקצועי ידאג לשמור על הזכות הזו ולעזור לכם לקבל פיצוי בכל מקרה של הפרתה.

טיפול שיניים רשלני

דוגמא למקרה של תביעה שהתקבלה

נפסק לתובעת פיצוי בין היתר בגין אי מתן הסבר הולם בדבר סיכוני הטיפול

גברת שמיע פנתה באחד הימים לבית חולים, על מנת לקבל טיפול שיקומי בשיניה. במהלך אותו טיפול שיקומי נערכו לגברת שמיע שלושה ניתוחים, במסגרתם עקרו הרופאים חמש שיניים בלסת העליונה שלה והשתילו במקומן שיניים חדשות. כמו כן, עקרו הרופאים חמש שיניים בלסתה התחתונה והניחו באיזור תותבת נשלפת. זמן קצר לאחר ההשתלה, אובחן זיהום בשתלים החדשים, עובדה שהובילה את הרופאים לבצע במטופלת שני ניתוחים חדשים, במהלכם הוציאו את כל השתלים.

בעקבות מסכת האירועים המפורטת לעיל הגישה המטופלת תביעת רשלנות רפואית שיניים לבית משפט השלום בתל אביב – יפו, כנגד שני הרופאים שביצעו בה את ניתוחי השיקום וכנגד מדינת ישראל, מעסיקתם של הרופאים ובעליה של בית החולים.

טענות התביעה של התובעת ייחסו לנתבעים אחריות באופן שבו טופלה התובעת וכן בעצם מתן הטיפול השיקומי ללא קבלת הסכמתה המושכלת של התובעת לעריכתו ומבלי שנמסרו לה פרטים אודות סיכוני וסיכויי הטיפול האמור.
         
בית משפט השלום קבע בפסק דינו כי לא הוכחה כל רשלנות רפואית בעצם הטיפול השיקומי שהוענק על ידי הנתבעים ואף לא הוכח כי הרופאים סטו מהסטנדרטים הרפואיים המקובלים בטיפולי שיקום מהסוג שבוצע בתובעת. יחד עם זאת, נקבע כי הרופאים התרשלו באופן מסירת המידע לתובעת אודות סיכוני טיפולי השיקום, עובר לניתוחי ההשתלה שעברה וכן באופן שבו התקבלה הסכמתה לאותם ניתוחים.

את מסקנתו האמורה מבסס בית המשפט על העובדה כי התובעת אמנם הוחתמה על כתב התחייבות, אולם לא הוחתמה על טופס הסכמה לעריכת הניתוח. ודוק, בשל העובדה שבמסגרת כתב ההתחייבות לא פורטו הסיכויים והסיכונים שיש בטיפול השיקומי ובביצוע הניתוחים, קבע בית המשפט כי הופר עיקרון ההסכמה מדעת על ידי הנתבעים.

זאת ועוד, בית המשפט מתייחס לעדותו של הרופא הנתבע, אשר אישר את הטענה לפיה כלל לא הציע לתובעת טיפולי שיקום חלופיים, שאינם כוללים ניתוחי עקירה והשתלת שתלים. את העובדה כי לא פרס בפני התובעת אלטרנטיבות שיקומיות אחרות, תירץ הרופא בכך שסבר כי התובעת אינה מסוגלת להבין את המשמעות של הטיפולים החלופיים.

בית המשפט לא מקבל את טענותיו של הנתבע, בנוגע למגבלות ההבנה של התובעת, וקובע כי היות ועסקינן בטיפול אלקטיבי (אשר אין חובה בעריכתו משום שהוא נועד לתיקון המצב האסתטי של פי המטופלת, הא ותו לא), אשר קיים בו סיכון של זיהומים עתידיים ואי קליטה של השתלים המושתלים בפי המטופל,

הייתה מוטלת על רופא השיניים החובה לפרוס בפני התובעת את כל המידע הרלוונטי לטיפולי השיקום, לרבות טיפולים חלופיים שאינם כוללים השתלת שתלים. בשל העובדה שהרופא לא נהג כאמור, פוסק בית המשפט כי ניתן לראות במחדלו רשלנות רפואית במהלך טיפול השיניים.

על בסיס הפגיעה באוטונומיה של התובעת, אשר נבעה מאותה רשלנות רפואית שיניים, כאמור, נפסק לתובעת פיצוי על דרך האומדן, כאשר הבית המשפט קובע את הפיצוי בהתאם לאופן שבו הוא מעריך את מכלול הנסיבות ועל פי שיקול דעתו והתרשמותו.

לאור האמור לעיל, גולשים יקרים, בכל מקרה של טיפול רפואי בו יש לכם ולו צל של ספק ביחס לטיב הטיפול שניתן לכם, פנו אל עו"ד לשם הערכת סיכוי תביעתכם.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום רשלנות רפואית

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

3 תגובות

 • 21 בספטמבר 2014 בשעה 9:44

  רפואת שיניים

  אני יכולה לכתוב כמעט "ספר" על מה שחוויתי ברשת מרפאת שיניים.
  זהו נס שיצאתי חיה ממה שחוויתי.
  מדובר בהתעללות של ממש בפה שלי, ברבריות באופן הטיפול עצמו, כאב בכוונה תחילה, התעלמות טוטלית מהתלונות שלי למנכ"ל, סגניתו ומעבר לכל אלה, יצאו "צחים כשלג" ע"י משרד הבריאות לאחר שהצליחו לשכנע אותם שהיו הכי בסדר.
  סיפור כמו שלי לא היה ולא נברא.
  ומדוע? כל זאת בשל העובדה שהעזתי להתלונן על הטרטורים שטרטרו אותי הלוך ושוב.

 • 27 במאי 2011 בשעה 11:42

  חוות דעת

  מישהו מכיר רשימה של מומחים שכותבים חוות דעת בתחום השיניים ?

 • 6 באפריל 2011 בשעה 23:40

  כתבה שימושית מאוד

  בעיקר אהבתי את הדוגמה שממחישה עד כה צריכים להיות ערניים ולבחון כל מקרה של נזק רפואי לעומק. תודה לצוות האתר.

התגובה שלך