תביעות ביטוח חיים - עמוד 1 מתוך 1

אשת המבוטח

באתר זה מידע משפטי רב בתחום הביטוח לרבות מאגר פסקי דין תביעות ביטוח. ניתן לקבל באתר ייעוץ משפטי על ידי עורך דין ביטוח ללא תשלום או התחייבות. המבוטח מנחם

ביטוח מחלה – ביטוח נכות – ביטוח תאונה

כפי שאמרנו בכתבה נפרדת, אדם יכול לבטח נכס אשר אין לו זכות קניינית עליו.   תורת האינטרס הביטוחי המקובלת בשיטות משפט שונות בעולם פינתה את מקומה במשפט הישראלי לטובת

תביעות ביטוח חיים - עמוד 1 מתוך 1