תביעות ביטוח חיים - עמוד 1 מתוך 1

תביעות ביטוח חיים בהלוואת משכנתא

ביטוח חיים הוא מצרך אשר ברוב המקרים בלתי נפרד במסגרת נטילת הלוואת משכנתא לצורך רכישת נכס. יחד עם זאת, מימוש הזכויות על פי ביטוח זה טומן בחובו לעיתים מכשולים. על ביטוח זה

נימוקים נפוצים לדחייה של תביעות ביטוח חיים

כיצד להתמודד עם דחייה מצד חברת הביטוח מרבית מאזרחי אוכלוסיית ישראל מבוטחים בביטוח חיים על ידי חברת ביטוח כזו או אחרת. ביטוח זה ידוע ומוכר גם בשוק הביטוח כביטוח

אשת המבוטח

באתר זה מידע משפטי רב בתחום הביטוח לרבות מאגר פסקי דין תביעות ביטוח. ניתן לקבל באתר ייעוץ משפטי על ידי עורך דין ביטוח ללא תשלום או התחייבות. המבוטח מנחם

ביטוח מחלה – ביטוח נכות – ביטוח תאונה

כפי שאמרנו בכתבה נפרדת, אדם יכול לבטח נכס אשר אין לו זכות קניינית עליו.   תורת האינטרס הביטוחי המקובלת בשיטות משפט שונות בעולם פינתה את מקומה במשפט הישראלי לטובת

תביעות ביטוח חיים - עמוד 1 מתוך 1