תביעות ביטוח חיים - עמוד 1 מתוך 1

ביטוח מחלה – ביטוח נכות – ביטוח תאונה

כפי שאמרנו בכתבה נפרדת, אדם יכול לבטח נכס אשר אין לו זכות קניינית עליו.   תורת האינטרס הביטוחי המקובלת בשיטות משפט שונות בעולם פינתה את מקומה במשפט הישראלי לטובת

תביעות ביטוח חיים - עמוד 1 מתוך 1